Prilikom završetka investicije u Novom Sadu vredne trideset miliona evra, krajem 2006.godine krenuo je napad od strane moćnika preko državnih institucija na investiciju iIlije Devića i njega lično. Uz validnu dokumentaciju nije mogao da ostvari svoja prava tako da je jula 2007.godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Grada Novog Sada. Čim je to uradio, on je od strane gradskih vlasti u Novom Sadu proglašen kao persona non grata, i na njega se svalila čitava jedna lavina laži i podvala.

Decembra 2008.godine ATP”Vojvodina” su doveli u iscenirani stečaj, i parnični postupak je nastavio stečajni upravnik Nikola Pavlović (zamalo nije povukao tužbu).Ilija Dević se i dalje borio i u predmetu P4597/2010 zatražio  i dobio  status umešača, a podneo je i ličnu tužbu za naknadu štete Višem sudu u Novom Sadu u predmetu P 249/2011.

OVIM PUTEM UKAZUJEMO KAKO JE VRŠEN PRITISAK NA PROKLAMOVANO NEZAVISNO SUDSVO.

Ukazujemo na sledeće, februara 2012.godine pred Privrednim sudom u Novom Sadu ATP”Vojvodina” u reorganizaciji je precizirala tužbeni zahtev P 4597/2010 i tražila da se obračuna šteta po svim osnovama za preduzeće. Isto to je naložio i Privredni apelacioni sud u presudi od 09.12.2010.godine. Marta 2012.godine, Upravni odbor ATP”Vojvodina” u reorganizaciji, verovatno u dogovoru sa tadašnjim čelnicima Grada Novog Sada vrše pritisak na advokata ATP”Vojvodina” u reorganizaciji  da odustane od preciziranog tužbenog zahteva i traže štetu samo od jedne delatnosti (staničnih usluga), a gde na takav način umanjuje ukupna šteta i stečajnu masa. Na naše zaprepaščenje i zaprepašćenje mnogih novinara koji su pratili suđenje Privredni sud u Novom Sadu to prihvata, a tadašnji direktor gospodin Mirko Vučinić podnosi ostavku jer nije hteo da učestvuje u nečasnim rabotama.

Ilija Dević je 28.03.2012.godine podneo  krivičnu prijavu Republičkom tužilaštvu zbog toga i do danas se po njoj ne postupa kao i po ostalim krivičnim prijavama od 2007.godine.

Maja 2012.godine dobijena je prvostepena presuda Privrednog suda u Novom Sadu u korist ATP”Vojvodina” i uložena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu.

UKRATKO  OPISUJEMO NEPRIMEREN PRITISAK NA PRIVREDNI APELACIONI SUD U BEOGRADU.

Novembra 2012.godine Grad Novi Sad na čelu sa Gradonačelnikom Milošem Vučevićem predlaže Skupštini da organizuju “Stručni tim” od odabranih kadrova, članova UO Javnih preduzeća Grada Novog Sada (Urbanizam,ZIG,Preduzeće za puteve i drugih).

Stgručni tim ( ne postoji kao bilo kakvo telo u Statutu Grada Novog Sada) je obrazovana mimo zakonom propisane procedure, mimo procedure o parničnom postupku.Ista komisija je sačinila izveštaj sa predlogom i merama, gde su na neprimeren način  predložene mere i  sredstva, sa neverovatnim instrukcijama da se Grad i javna preduzeća koriste pravnim sredstvima zloupotrebljavajući zakon. Mimo procedure i zakona dostavili su izveštaj komisije Privrednom apelacionom sudu u žalbenom postupku PŽ 6028/2012, pred samo donošenje presude, sa jasnom i očiglednom namerom da utiču na odluku drugostepenog suda. 

Direktor ATP Vojvodine u reorganizaciji se obraća Privrednom apelacionom sudu, i dobija odgovor od istog Su 44/12-470  da će predmet biti rešen do kraja decembra 2012.godine.

U isto vreme u navodnom ispitivanju spornih privatizacija pozivaju Iliju Devića, PUO ATP”Vojvodina” Svetlanu Miljušević i druge zaposlene, maltretira ih , tim iz Novog Sada koji je po nalogu moćnika  od 2006.godine bio i sve to ispitivao u više navrata sve do uvodjenja stečaja i ništa nisu nezakonito pronašli. Gradom Novim Sadom kruže priče: “Sve je dogovoreno i rešeno. Čim stigne presuda Ilija Dević će biti uhapšen!!” O svemu tome smo obavestili PPV Aleksandra Vučića i unutrašnju kontrolu policije. Inaće, koordinator timova za ispitivanje spornih privatizacija je gospodin Pušić, čija je supruga obuhvaćena krivičnom prijavom Agencije za borbu protiv korupcije zbog slučaja ATP”Vojvodina”. Kako ne mogu da se svete Agenciji, eto oni se svete Iliji Deviću i njegovim radnicima. Pred samo donošenje sudske presude oni na takav način demonstriraju moć, sa namerom da utiču na lica u postupku.

Sinhronizovano sa javnim nastupima  predstavnika vlasti u Novom Sadu, javno komentarišu način  vodjenja spora i pretnje pravosudnim organima da presuda Privrednog apelacionog suda bude u njihovu korist,tj.korist Grada Novog Sada.Iliji Deviću i njegovim advokatima  ne preostaje ništa drugo nego da se i oni medijiski brane. Kulturno i dostojanstveno, kako to i dolikuje demokratskom društvu.

Posebno izražene pretnje Gradonačelnika Miloša Vučevića  u emisiji “Jedan na jedan” 26.12.2012.godine, na emisijama lokalnih medija i člancima u novimama,a sve u vreme donošenja presude Privrednog apelacionog suda.

Presuda je doneta u korist ATP”Vojvodina” 31.01.2013.godine.

Na Skupštini Grada Novog Sada 22.02.2013.godine mimo uobičajene prakse (nikad do tada u dugoj parlamentarnoj istoriji Grada Novog Sada) donose zaključke, komentarišu presudu Privrednog apelacionog suda, iznose lažne argumente, te bes i nezadovoljstvo građana Novog Sada stanjem u gradu, usmeravaju protiv Ilije Devića lično. On je dežurni krivac za sve što je loše u Novom Sadu. Gradonačelnik lično u izjavama medijima nakon završene Skupštine javno preti Iliji Deviću invrestitoru preduzeća ATP”Vojvodina”,a sve sa ciljem vršenja pritiska na pravosudne  organe. On se i dan danas pita: “Pa zašto ljudi? Ja sam investirao svoj teško zarađeni novac, zadužio sam se, sve sam založio za tu investiciju, zaposlio sam ljude, hranio preko 500 porodica. Čime sam ja to zaslužio? Pa zar nije bilo jednostavnije da mi odmah nakon pisma o nemaram kažete, ne može i kraj.”

Pristici i pretnje su se nastavili preko Republičkog javnog tužilaštva(pod ličnim nadzorom zamenika RJT Djordja Ostojića). Pravnici navode da vanredni pravni lekovi ne odlažu izvršenje. Kažu to piše u zakonu. Kažu i to da istina Republički javni tužilac može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti, ali samo protiv odluka koje su zasnovane na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka. Pod nedozvoljenim raspolaganjima stranaka zakon nabraja povlačenje tužbe, odricanje od tužbenog zahteva, priznanje tužbenog zahteva, poravnanja, odustajenje od žalbe. U sporu između ATP Vojvodine i Grada Novog Sada ništa se od toga nije desilo, pa je Republički javni tužilac ipak podneo zahtev za zaštotu zakonitosti. Uskoro se pokazalo i zašto je to uradio. Zatražio je od izvršnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu odlaganje izvršenja. Na zaprepašćenje mnogih, Privredni sud je to i dozvolio iako Zakon o izvršenju i obezbeđenju izrićito zabranjuje odlaganje izvršenja. Advokati kažu, citiraju, mnoge presude i Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda da je pravo na izjavljivanje ovog vanerednog pravnog leka vezano isključivo za nedozvoljena raspolaganja stranaka. Kažu sve te odluke Republički javni tužilac je primio i on to sigurno doboro zna. I pored toga on je podneo Zahtev za zaštitu zakonitosti. Očigledno sa namerom da suprotno zakonskim ovlašćenjima pomaže jednoj od stranaka u postupku.

Dok je izvršna vlast Grada Novog Sada očigledno pravila dogovor  sa Republičkim javnim tužiocem, istovremeno je vršen pritisak na UO ATP”Vojvodina” i direktora u reorganizaciji, kojima desetak dana prete i zabranjuju podnošenja predloga za izvršenje. Advokat  ATP”Vojvodina” u reorganizaciji podnosi zahtev za izvršenje tek 08.03.2013.godine i to pod pritiskom radnika. 

Na ovaj način šalje se i poruka Vrhovnom kasacionom sudu, i to jednom jedinom veću koje odlučuje po toj gradjanskopravnoj stvari,  da moraju ukinuti donetu pravosnažnu presudu Privrednog apelacionog suda inaće Grad propada.Naravno to je i učinjeno,izvršen je pritisak na VKS i doneta je presuda koju ne poznaje sudska praksa. Nikom nije važno što je investicija Ilije Devića propala. Da li smo svi jednaki pred zakonom?

Na isti način u medijima predstavljaju falcifikatom dokument (nepotpisano rešenje Ministarstva za kapitalne investicije) podnet od strane ATP”Vojvodina” koji je bio predmet razmatranja Privrednog suda i Privrednog apelacionog suda ( I stepena i II stepena). Pri svemu tome, nikada niko u toku postupka nije tvrdio da je to potpisan dokument, niti je neko osporavao njegovu verodostojnost. Dokaz kao i svaki drugi dokaz, čiju dokaznu snagu ceni sud.

Sve sa ovo radi sa ciljem da se osujeti naplata ATP”Vojvodina” prema Gradu Novom Sadu.

Pritisak se vrši i na Iliju Devića kao vlasnika 82% ,a posle isceniranog stečaja,raskinut je ugovor sa Agencijom za privatizaciju,sada je vlasnik 39% i do danas nije dobio rešenje o raskidu ugovora. Zbog istog je podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih  marta 2010.godine po kojoj se takodje ne postupa.

ATP”Vojvodina” i Ilija Dević su podneli Ustavnu žalbu,Ustavnom sudu Srbije 21.06.2013.godine,Ilija Dević je uputio dve urgenciju Ustavnom sudu Srbije i ostvario uvid u predmet.

Veoma je čudno da je izvestilac po predmetu sudija Sabahudin Tahirović,opet sudija iz Novog Sada.

Obzirom  na ovakvo stanje koje je dosta poljuljano u ovom sistemu pravosudja,Ilija Dević je tražio da se preduzeću ATP”Vojvodina” i njemu lično obezbedi zakonito i fer sudjenje i ostvarenje svih prava propisanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Srbije.

ATP”Vojvodina” se nalazi na spisku 24 sporne privatizacije, i to kao jedina gde je oštećen investitor. Tako je i navedeno u Rezoluciji EP za Srbiju, a u svim ostalim slučajevima je oštećena država Srbija. 

 

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine