Preduzeće ATP“Vojvodina“ je otišla u  iscenirani stečaj udruženjem političko-kriminalnih krugova sa „Credit Agricole banka“ u Srbiji. ATP“Vojvodina“  je bila klijent „Meridijan banka“ koja je pravni prethodnik „Credit Agricole banka“ i upravo ona je i otpočela pregovore sa ATP“Vojvodina“.Samim dolaskom „Credit Agricole banka“ u Srbiju,bio je prijem u francuskoj Ambasadi u Beogradu.Projekat ATP“Vojvodina“ je predstavljen kao glavni projekat u Novom Sadu,za cilj su imali da se predstave sa projektom od javnog značaja za Grad Novi Sad,obzirom da su i sedište banke locirali u tom Gradu.

Medjutim,nesavesni službenici „Credit Agricole banka“Srbija su biznis plan Ilije Devića i ATP“Vojvodina“ odmah po dobijanju ,predali na ruke tajkunima,kriminalcima i političarima.

„Biznis plan“  ATP“Vojvodina“ je bio vrlo profitabilan i interesantan za trgovinu bankarskih službenika i njihovu ličnu korist.Kao što je Ilija Dević , direktor ATP“Vojvodina“ dobijao dokumentaciju od Grada Novog Sada isto su tražili i službenici „Credit Agricole banka“ Srbija,kako bi proveravali validnost dokumentacije.Dugoročni kredit  od banke  je odobren onog trenutka kada je potpisan ugovor izmedju  preduzeća ATP“Vojvodina“ i Grada Novog Sada o izgradnji nove medjumesne autobuske stanice u Novom Sadu.

„Credit Agricole banka“ Srbija je dobila potvrdu  da će ugovor izmedju ATP“Vojvodina“ i Grada Novog Sada biti ispoštovan,tek nakon toga je odobrila dugoročni kredit.Pored zaloge imovine Ilije Devića,ugovor je bio garancija za kredit.

ATP“Vojvodina“ je bila najveći klijent „Credit Agricole banka“ Srbija.

Prilikom završetka investicije ATP“Vojvodina“  krajem 2006.godine krenuo je napad na investiciju Ilije Devića i njega lično.Službenici „Credit Agricole banka“ Srbija su konstantno radili protiv ATP“Vojvodina“ i Ilije Devića ,sve do uvodjenja isceniranog stečaja ATP“Vojvodina“ krajem 2008.godine i nastavili su dalje.

Sam stečaj je iscenirala „Credit Agricole banka“ preko „Čačanske banke“ .“Čačanska banka“ je imala potraživanje oko 20 miliona dinara,znači da je preduzeće koje je tada vredelo 100 miliona evra,uvedeno u iscenirani stečaj za 20 miliona dinara.Tada je 500 radnika ostalo bez posla.

Za stečajnog upravnika ATP“Vojvodina“ dolazi  stečajni upravnik Nebojša Bajić,postavljen od strane Privrednog suda u Novom Sadu,nakon 30 dana,isti sud postavlja novog stečajnog upravnika Nikolu Pavlovića,saobraćajnog inženjera u penziji,kome je to prvi stečaj u karijeri,a najveći stečaj u Srbiji.Interesantno je da je i on bivši službenik banke.

Dolaskom stečajnog upravnika Nikole Pavlovića,službenici “Credit Agricole banka“Srbija nagovaraju ga da odustane od odštetnog zahteva protiv Grada Novog Sada i da ne podnosi plan reorganizacije za preduzeće u stečaju ATP“Vojvodina“.

Tim advokata Ilije Devića podnosi plan reorganizacije i ne dozvoljava  da se  odustane od odštetnog zahteva.Interes „Credit Agricole banka“ Srbija ,političara,tajkuna i kriminalnih grupa, da se sudbina preduzeća ATP“Vojvodina“ ubrzo završi bankrotom.

Aprila 2009.godine stečajni upravnik ATP“Vojvodina“ Novi Sad ,Nikola Pavlović,prepisuje plan reorganizacije od pravnog tima Ilije Devića i podnosi isti.Plan reorganizacije je svojom sadržinom  baziran na odštetnom zahtevu  kojim ATP“Vojvodina“ potražuje novac  od Grada Novog Sada zbog nepoštovanje ugovora  oko izgradnje nove medjumesne autobuske  stanice.

Nakon toga pred Privrednim sudom u Novom Sadu je održano niz ročišta gde se „Credit Agricole banka“ Srbija žustro borila da se ne usvoji  plan reorganizacije , a preduzeće ATP“Vojvodina“ odvedu u bankrot.

Stečajni upravnik Nikola Pavlović ,uz podršku „Credit Agricole banka“ Srbija  i političara koji su vršili pritisak na sud,konstantno je  prodavao imovinu preduzeća ATP“Vojvodina“ i sve više je uništavao,te ni jednog trenutka ništa od delatnosti nije pokrenuo.Konstantno je umanjivao stečajnu masu.Protiv njega je podneto niz krivičnih prijava.Dana 14.04.2010.godine,Ilija Dević je uputio pismo Bordu „Credit Agricole banka“ Paris ,gde ih je obavestio o postupanjima njihovih službenika u Srbiji i načinu obhodjenja prema najvećem klijentu „Credit Agricole banka“Srbija.

Interesantno ročište za stečajni postupak  ATP“Vojvodina je  07.12.2010.godine,tada je „Credit Agricole banka“ Srbija napravila dogovor sa političarima,tajkunima i kriminalcima ,da se stečaj ATP“Vojvodina“ završi bankrotom ,medjutim toga dana nezavisno regulatorno telo Agencija za borbu protiv korupcije upućuje dopis na sedan važnih adresa državnih institucija i upozarava na slučaj ATP“Vojvodina“.Samo nakon dva dana Apelacioni sud 09.12.2010.godine donodi presudu u korist ATP“Vojvodina“ i vraća je Privrednom sudu u Novom Sadu na ponovno sudjenje.Održavaju se ročišta u Privrednom sudu u Novom Sadu,veoma medijski propraćena,a advokat Ilije Devića Emir Jašarević  dana 14.01.2011.godine(poziv za mešanje) upućuje dopis bankama da se zajedno sa njim bore za svoj novac.Na nagovor“Credit Agricole banka“ Srbija ni jedna banka se nije priključila,već su sve bile navijački na strani Grada Novog Sada,cilj je bio uništiti Iliju Devića i predati preduzeće nekom drugom sa kim je „Credit Agricole Srbija“  napravila dogovor.

U leto 2011.godine procurile su informacije da se ATP“Vojvodina“ nalazi na spisku spornih privatizacija čije razrešenje traži EK(Evropska komisija),ali kao jedina gde je oštećen investitor Ilija Dević.Tada su se uplašili odgovornosti i posle deset ročišta u predmetu za stečaj 9/2010, dana 31.08.2011.godine usvaja se Plan reorganizacije preduzeća ATP“Vojvodina“ na rok od pet godine,s tim da će se za dve godine dobiti odštetni zahtev koji ATP“Vojvodina“ vodi protiv Grada Novog Sada.

Formira se  rukovodstvo  ATP“Vojvodina“ gde se Iliji Deviću ,kao vlasniku 39% i njegovom timu ne dozvoljava nikakvo učešće u rukovodjenju preduzećem  ATP“Vojvodina“,ne odustaju od ciljanog uništenja prodaje imovine i uništenja svega što je profitabilno.

Službenici „Credit Agricole banka“ Srbija  koji su od samog početka učestvovali u trgovini oko ATP“Vojvodina“ ,posle usvajanja plana reorganizacije dovode u banku mlade službenike,utiču na to da budu na višim pozicijama od njih,a samim tim preuzimaju i odgovornost,te na takav način sebe amnestiraju od krivičnog dela koje je u slučaju ATP“Vojvodina“ golim okom vidljivo,a kamoli da se još postupa  po podnetim  krivičnim prijavama.

Sve vreme tokom vodjenja spora za odštetu izmedju Grada Novog Sada i ATP“Vojvodina“ ,svi su bili na strani Grada Novog Sada ,jedino je tim  Ilije Devića bio na strani ATP“Vojvodina“.

Februara 2012.godine pred Privrednim sudom u Novom Sadu ATP”Vojvodina” u reorganizaciji je precizirala tužbeni zahtev P 4597/2010 i tražila da se obračuna šteta po svim osnovama za preduzeće. Isto to je naložio i Privredni apelacioni sud u presudi od 09.12.2010.godine. Marta 2012.godine, Upravni odbor ATP”Vojvodina” u reorganizaciji, verovatno u dogovoru sa “Credit Agricole banka” Srbija i  tadašnjim čelnicima Grada Novog Sada vrše pritisak na advokata ATP”Vojvodina” u reorganizaciji i direktora ATP”Vojvodina” da odustane od preciziranog tužbenog zahteva i traže štetu samo od jedne delatnosti (staničnih usluga), a gde se na takav način umanjuje ukupna šteta i stečajnu masa. Na zaprepaščenje svih pa  i mnogih novinara koji su pratili suđenje Privredni sud u Novom Sadu to prihvata, a tadašnji direktor gospodin Mirko Vučinić podnosi ostavku jer nije hteo da učestvuje u nečasnim rabotama.

Kako to da se “Credit Agricole banka” Srbija ne bori za svoj novac!?

Ilija Dević je 28.03.2012.godine podneo  krivičnu prijavu Republičkom tužilaštvu zbog toga i do danas se po njoj ne postupa kao i po ostalim krivičnim prijavama od 2007.godine.Dana 30.03.2012.godine Ilija Dević se pismom obratio Bord-u “Credit Agricole banka” Paris.

Maja 2012.godine dobijena je prvostepena presuda Privrednog suda u Novom Sadu u korist ATP”Vojvodina” i uložena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu.

Presuda Privrednog apelacionog suda je doneta u korist ATP”Vojvodina” 31.01.2013.godine,to je pravosnažna izvršna presuda koja ne odlaže izvršenje.Iznos pravosnažne izvršne presude Privrednog apelacionog suda je iznosio oko 14 miliona evra,sa kamatom oko 17 miliona evra.Za taj iznos bi se zatvorio stečajni postupak,preduzeće ATP”Vojvodina” bi bilo vraćeno bivšem vlasniku,poverioci bi bili namireni,a radnici se vratili na posao.

Koji je bio interes “Credit Agricole banka” Srbija da stane na stranu Grada Novog Sada,da zajedno sa njima utiče na zakulisne radnje oko vlasnika Ilije Devića, a da uporno izbegava da naplati svoj novac.

Na Skupštini Grada Novog Sada 22.02.2013.godine mimo uobičajene prakse (nikad do tada u dugoj parlamentarnoj istoriji Grada Novog Sada) donose zaključke, komentarišu presudu Privrednog apelacionog suda, iznose lažne argumente, te bes i nezadovoljstvo građana Novog Sada stanjem u gradu, usmeravaju protiv Ilije Devića lično. On je dežurni krivac za sve što je loše u Novom Sadu. Gradonačelnik lično u izjavama medijima nakon završene Skupštine javno preti Iliji Deviću invrestitoru preduzeća ATP”Vojvodina”,a sve sa ciljem vršenja pritiska na pravosudne  organe. On se i dan danas pita: “Pa zašto ljudi? Ja sam investirao svoj teško zarađeni novac, zadužio sam se, sve sam založio za tu investiciju, zaposlio sam ljude, hranio preko 500 porodica. Čime sam ja to zaslužio? Pa zar nije bilo jednostavnije da mi odmah nakon pisma o nemaram kažete, ne može i kraj.”

Pristici i pretnje su se nastavili preko Republičkog javnog tužilaštva(pod ličnim nadzorom zamenika RJT Djordja Ostojića). Pravnici navode da vanredni pravni lekovi ne odlažu izvršenje. Kažu to piše u zakonu. Kažu i to da istina Republički javni tužilac može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti, ali samo protiv odluka koje su zasnovane na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka. Pod nedozvoljenim raspolaganjima stranaka zakon nabraja povlačenje tužbe, odricanje od tužbenog zahteva, priznanje tužbenog zahteva, poravnanja, odustajenje od žalbe. U sporu između ATP Vojvodine i Grada Novog Sada ništa se od toga nije desilo, pa je Republički javni tužilac ipak podneo zahtev za zaštotu zakonitosti. Uskoro se pokazalo i zašto je to uradio. Zatražio je od izvršnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu odlaganje izvršenja. Na zaprepašćenje mnogih, Privredni sud je to i dozvolio iako Zakon o izvršenju i obezbeđenju izrićito zabranjuje odlaganje izvršenja. Advokati kažu, citiraju, mnoge presude i Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda da je pravo na izjavljivanje ovog vanerednog pravnog leka vezano isključivo za nedozvoljena raspolaganja stranaka. Kažu sve te odluke Republički javni tužilac je primio i on to sigurno doboro zna. I pored toga on je podneo Zahtev za zaštitu zakonitosti. Očigledno sa namerom da suprotno zakonskim ovlašćenjima pomaže jednoj od stranaka u postupku.

Dok je izvršna vlast Grada Novog Sada i ”Credit Agricole banka” Srbija očigledno pravila dogovor  sa Republičkim javnim tužiocem, istovremeno je vršen pritisak i na direktora u reorganizaciji, kojima desetak dana prete i zabranjuju podnošenja predloga za izvršenje. Advokat  ATP”Vojvodina” u reorganizaciji podnosi zahtev za izvršenje tek 08.03.2013.godine i to pod pritiskom radnika. 

Na ovaj način šalje se i poruka Vrhovnom kasacionom sudu, i to jednom jedinom veću koje odlučuje po toj gradjanskopravnoj stvari,  da moraju ukinuti donetu pravosnažnu presudu Privrednog apelacionog suda, inače Grad propada.Naravno to je i učinjeno,izvršen je pritisak na VKS i doneta je presuda koju ne poznaje sudska praksa. Nikom nije važno što je investicija Ilije Devića propala. Da li smo svi jednaki pred zakonom?

Nakon naplaćnih oko 4 miliona evra od Grada Novog Sada po pravosnažnoj presudi VKS,”Credit Agricole banka” Srbija se bori da novac ostane na specijalnom računu ATP”Vojvodina”,da se oroči sve do okončanja ocene ustavnosti.

Medjutim,tada se u kompletne pregovore sa Gradom Novim Sadom , uključuje  Ambasador Francuske u Srbiji,njegova ekselencija Fransoa-Gzavija DENIO,po zahtevu i molbi “Credit Agricole banka”Srbija, sa ciljem da se Gradu Novom Sadu ustupi ATP”Vojvodina”,ostane mu novac od odštete na računu,a onda od tog novca koji je dobijen isključivo zaslugama Ilije Devića isplati “Credit Agricole banka”!?

U dogovoru Grada Novog Sada i “Credit Agricole banka” Srbija isti novac se koristi za likvidnost Grada Novog Sada.

Na takav način “Credit Agricole banka” Srbija izigrava svog najvećeg klijenta Iliju Devića.

Razlog uključenja Ambasadora Francuske ,njegova ekselencija Fransoa-Gzavija DENIO je spašavanje službenika “Credit Agricole banka” Srbija od velike afera u Srbiji ATP”Vojvodina”.

Ilija Dević je o postupcima Ambasadora Francuske u Srbiji njegova ekselencija Fransoa-Gzavija DENIO obavestio sve evropske institucije kao i ministra spoljnjih poslova Francuske.

Koji je interes “Credit Agricole banka” Srbija da uništava svog najvećeg klijenta,a stavlja se na stranu Grada Novog Sada?

Sve sa ovo radi sa ciljem da se osujeti naplata ATP”Vojvodina” prema Gradu Novom Sadu i spase “Credit Agricole banka ” od velike afere u Srbiji čije razrešenje traži EU.

ATP”Vojvodina” i Ilija Dević su podneli Ustavnu žalbu,Ustavnom sudu Srbije 21.06.2013.godine na presudu VKS(Vrhovnog kasacionog suda),Ilija Dević je uputio dve urgencije Ustavnom sudu Srbije i ostvario uvid u predmet.

Veoma je čudno da je izvestilac po predmetu sudija Sabahudin Tahirović,opet sudija iz Novog Sada.

Dana 27.03.2014.godine ,razlučni poverioci „Credit Agricole banka“ Srbija i Komercijalna banka podnose dopunu plana reorganizacije Privrednom sudu u Novom Sadu,čija je suština da se izigra investitor ATP“Vojvodina“ Ilija Dević. Naredno ročište za usvajanje dopune plana reorganizacije je 12.06.2014.godine.

Obzirom  na ovakvo stanje koje je dosta poljuljano u ovom sistemu pravosudja,Ilija Dević je tražio da se preduzeću ATP”Vojvodina” i njemu lično obezbedi zakonito i fer sudjenje i ostvarenje svih prava propisanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Srbije.

 14.01.2011. Ilija Dević poziva bankare za mešanje i glasanje

 28.03.2012. Krivična prijava RJT protiv Nikole Lapčevića ,predsednika UO ATP "Vojvodina"

 30.03.2012. Pismo Credit Agricole Srbija

 27.03.2014.godine Plan reorganizacije Credit Agricole banka i Komercijalna banka

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine