Evropska komisija u svakom izveštaju do sada nalaže Srbiji da se pristupi sistematskom razmatranju preporuka Saveta za borbu protiv korupcije,a posebno na preispitivanju 24 sporne privatizacije u okviru poglavlja 23. Vladavine prava.

ATP“Vojvodina“ je jedini slučaj privatizacije gde je oštećen investitor,za slučaj ATP“Vojvodina“ postoji pravosnažna izvršna sudska presuda,koja se ne poštuje.Na osnovu pravosnažne izvršne sudske presude mora da se utvrdi ko je kriv za nepoštovanje ugovora izmedju Grada Novog Sada i ATP“Vojvodina“ ,tek tada će Evropska komisija smatrati slučaj ATP“Vojvodina“ rešen!

Uprkos stavu Evropske komiije isto društvo koje je ATP“Vojvodina dovelo do stečaja (moćnici,korumpirana policija,korumpirano tužilaštvo,službenici „Credit Agricole banka“,a sada potpomognuti i vrhom Ministarstva pravde ) nastavljaju po starom.

Agencija za borbu protiv korupcije se juna 2014.godine  obratila Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu,povodom krivičnih prijava koje je podnosio Ilija Dević,odgovora nije bilo,nakon toga je usledila urgencija.

Agencija je takodje  poslala upit i Višem tužilaštvu u Beogradu  o krivičnim prijavama koje je takodje podnosio Ilija Dević.

Odgovor Apelacionog tužilaštva iz Novog Sada je stigao,gde se jasno vidi kako su tek sada pod političkim pritiskom odbačene sasvim precizne krivične prijave,koje sam podneo od 2007-2012.godine.Ja nikada nisam obavešten o odbačaju krivične prijave osim onih koje je podneo moj punomoćnik,a bio sam vrlo uporan da saznam šta se dešava sa krivičnim prijavama koje sam podnosio.

Nebrojano puta sam se obraćao republičkom javnom Tužilaštvu,gde sam u prilogu dostavljao sve krivične prijave.To dokazujem prepiskom sa državnim organima (Ilija Dević,Predsednik Vlade,Ministar policije,Predsedništvo,Agencija za borbu protiv korupcije i Tužilaštvo)

 Prepiska sa državnim organima Srbije

Tužilaštvo je dugi niz godina gromoglasno ćutalo!

 

Podsećam kako je vršen politički pritisak na sud i Tužilaštvo u slučaj ATP“Vojvodina“ od Novembera 2012.godine ,koji se i dalje vrši:

1) Formiranje radne grupe za ispitivanje slučaja ATP“Vojvodina“,u vidu grupe gradjana,članova gradskih veća javnih preduzeća u Gradu Novom Sadu.

2) Predaja besmislenog izveštaja radne grupe Apelacionom sudu u Beogradu, pred samo donošenje presude,kada su rokovi za žalbe istekli.

3) Presuda Apelacionog suda donešena je januara 2013.godine  na iznos od 14 miliona evra u korist ATP“Vojvodina“,Grad Novi Sad podnosi zahtev za zaštitu zakonitosti i vrši se pritisak na nezavisno sudstvo i tužilaštvo.

4) Pod političko-kriminalnim pritiskom Vrhovni kasacioni sud donosi presudu za 24 dana u rekordnom roku,gde je dobijena presuda u korist ATP“Vojvodina“,ali znatno smanjen iznos.

5) Dana 21.06.2013.godine podnosim  Ustavnu žalbu , Ustavnom sudu Srbije na koji se takodje vrši političko-kriminalni pritisak.

6) U sporu koji vodim za ličnu odštetu pred Višim sudom u Novom Sadu vrši se opstrukcija i političko-kriminalni pritisak na veštake i sudiju u postupku.

7) Oktobra 2014.godine Apelaciono tužilaštvo iz Novog Sada pod političkim pritiskom odbacuje sasvim utemeljene  krivične prijave koje sam posnosio.

 

 19.10.2014.godine , Rešenje kojim se odbija prigovor Ilije Devića od 15.09.2014.godine  (poslat je posle objavljivanja izveštaja o napretku Srbije 08.10.2014.godine)

 24.10.2014.godine , Obaveštenje Apelacionog javnog Tužilaštva iz Novog Sada

 

Nakon ovakvih  postupaka vezano za slučaj ATP“Vojvodina“ jasno se vidi da je u Srbiji „politika pojela pravo“

U slučaju ATP“Vojvodina“ štite se političari,te se na takav način lažno predstavlja da se nešto radi na poglavlju 23. Vladavine prava.

 

Slučaj ATP“Vojvodina“ će  završiti na sudu za ljudska prava u Strazburu,gde će Srbiju koštati više stotina miliona evra,zbog nesavesnih političara.

 

O svemu tome svedoči :

 05.09.2012.  Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije Vladi Srbije pod nazivom „Medjunarofni arbitražni sporovi u procesu privatizacije i štetno postupanje Agencije za privatizaciju“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine