Ročište za ličnu odštetu Ilije Devića u predmetu P 249/2011 pred Višim sudom u Novom Sadu koje je zakazano za 20.03.2015.godine,odloženo je za 08.05.2015.godine,zato što veštak finansijsko-ekonomske stuke nije završio svoj deo posla koji mu je poveren pre dve godine.Do sada je održano 13 ročišta,a da veštak finansijsko-ekonomske struke Dragaš Jovan još nije završio veštačenje koje mu je povereno u maju 2013.godine.

Čak taj isti veštak Jovan Dragaš je veštačio i u predmetu pred Privrednim sudom P 4597/2010 za štetu ATP“Vojvodina“ ,znači da poznaje predmet.

Iako Ilija Dević u ličnoj tužbi potražuje štetu za period od neispunjenja ugovorne obaveze Grada Novog Sad , 01.03.2007.godine pa nadalje,isti taj veštak Jovan Dragaš koga je imenovao sud,rešio je da odugovlači postupak i dana 14.05.2014.godine predao obačunati nalaz za period od kupovine ATP“Vojvodina“ do investicije,što i nije bilo predmet tužbe.

Nedavno je održano veštačenje u preduzeću ATP“Vojvodina“ , gde sadašnje rukovodstvo,koje je postavio Nadzorni odbor (Credit Agricole bank) ne želi da priloži veštaku dokumentaciju o poslovanju,a sve to se čini u želji da budu dopadljivi politici,kako se ne bi obračunala šteta.

Odštetni zahtev za ličnu odštetu Ilije Devića  samo do 15.12.2011.godine(kada je tužba podneta) iznosi 54 miliona Evra.

Ovaj postupak što se više odugovlači,to je šteta veća i oni na takav način uništavaju Grad Novi Sad.

Ovakvim postupanjem pravosudnih organa u Srbiji meni su ugrožena osnovna ljudska prava,medju kojima je i sudjenje u razumnom roku.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine