Želim da Vam ukažem na nove politčke pritiske na tužilaštvo u slučaju ATP“Vojvodina“,konkretno na mene i bivšeg PUO ATP“Vojvodina“ Svetlanu Miljušević u okviru istrage pred Specijalnim tužilaštvom. Pritisci su intenzivirani od ročišta za ličnu štetu 08.05.2015.godine, u predmetu P 249/2011 pred Višim sudom u Novom Sadu.

Od tog datuma neprekidno se vrši pritisak do granice zastrašivanja na moju porodicu i saradnike sa kojima sam radio,izloženi smo perfidnoj torturi od noćnih poziva do slanja policije da uruči besmisleni poziv koji nije ni pokušan redovnom poštom.

Zajedničkim snagama protiv mene se bore još od 2006.godine:Grad Novi Sad, Credit Agricole banka u Srbiji (službenici iz Srbije koji su od početka uključeni u otimanje mog kapitala,gde je to i dokazano izbegavanjem izvršenja pravosnažne izvršne sudske presude,odustajanjem od odštetnog zahteva te su na takav način umanjivali stečajnu masu,isto rade i dalje),korumpirana policija iz Novog Sada(Bogdan Pušić,Aleksandar Petković,Neško Nešković, i drugi),ispred korumpiranog tužilaštva posebno ističem tužioca Djordja Ostojića.

Sve se to radi sa ciljem da se otme moj kapital koji sam sticao punih 35 godina u Srbiji kao ugledni privrednik i ustupi onom kome je obećan još 2006.godine.
Iako je predmet ATP“Vojvodina“ dobro poznat tužilaštvu kao instituciji koja goni počinioce krivičnih dela,zbog aktuelnosti predmeta,zainteresovanosti javnosti,Saveta za borbu protiv korupcije,Evropskog parlamenta,Evropske komisije ,tužilaštvo nije postupalo na način koji to propisuje Ustav i Zakon o javnom tužilaštvu,već je krivične prijave držalo u fioci i pojedine odbacivalo posle 2 do 3 godine.
Ja sam podneo oko 20 krivičnih prijava (www.ilijadevic.com) po kojima se dugi niz godina ne postupa,medjutim odbačene su dve veoma precizne krivične prijave:

18.08.2014.godine,I posle izveštaja Evropske komisije o poglavlju 23. i 24. korumpirano tužilaštvo u Srbiji nasavlja da radi po starom

10.02.2015.godine,Iako država Srbija najavljuje otvaranje poglavlja 23.vladavina prava,tužilaštvo u Srbiji „rak rana srpskog društva“ i dalje radi pod pritiskom tajkuna,moćnika,kriminalnih grupa,a u želji da budu dopadljivi političarima

Krivična prijava protiv odgovornih iz Agencije za privatizaciju,za koju se i pored više urgencija mojih advokata i Agencije za borbu protiv korupcije ne zna apsolutno ništa.

08.03.2010.godine,Krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv direktora Agencije za privatizaciju Vesne Džinić i drugih

Ovde se jasno vidi da institucije koje su odredjene Ustavom i Zakonom da gone počinioce krivičnih dela rade u konkretnom slučaju ATP“Vojvodina“ po nečijem nalogu i pritisku koji je na njih izvršen ,da su postupali suprotno svojim profesionalnim obavezama te da razlozi odbačaja krivičnih prijava nisu krivično pravne prirode i ne ukazuju na zakonito postupanje državnih organa.
Sada je jasno da će otštetni zahtev po mojoj ličnoj tužbi P 249/2011 pred Višim sudom u Novom Sadu iznositi više od 100 milion Evra.
Prema preporukama Saveta za borbu protiv korupcije,Evropska komisija je shvatila da je u slučaju ATP“Vojvodina“ oštećen investitor,a ne država Srbija.Do sada je po prethodnoj tužbi naplaćeno 4 miliona Evra.Postavlja se pitanje:

KO JE KRIV ZA TU ŠTETU NANETU GRADU NOVOM SADU?

Decembra meseca 2014.godine,nakon moje posete Evropskim zvaničnicima u Briselu,a nakon 9 meseci od pritvora i pored štrajka advokata izdat je hitan nalog od strane zamenika Specijalnog tužioca da Gradski zavod za veštačenje uradi veštačenje u roku od 20 dana .Isti je tako i postupio,predao je nalaz početkom Januara, moj advokat je uložio prigovor,za koji još nismo dobili odgovor.
Elemenata krivičnog dela nema,ali oni žele da od mene kao oštećenog investitora naprave krivca i upravo iz tog razloga je istraga okrenuta u suprotnom smeru,od preporuka Saveta za borbu protiv korupcije,koji je usvojio i Evropski parlament u svojoj Rezoluciji Marta.2012.godine.

Obzirom na ovakav tok stvari u predmetu P 249/2011 za ličnu odštetu pred Višim sudom u Novom Sadu u problemu će biti:policija i tužilaštvo koji nisu reagovali po krivičnim prijavama koje sam tokom proteklih deset godina podnosio. www.ilijadevic.com

Posebno ističem da sam Specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića obavestio još 17.12.2008.godine

17.12.2008.godine,Ilija Dević uputio pismo Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal Miljku Radisavljeviću

Odgovora nije bilo!

Agencija za borbu protiv korupcije je 25.01.2012.godine podnela krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu protiv tadašnjeg Gradonačelnika,a vezano za slučaj ATP“Vojvodina“

25.01.2012.godine,Agencija za borbu protiv korupcije podnela krivičnu prijavu protiv Gradonačelnika Novog Sada i gradskog veća,Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal koja je odbačena za 14 dana,a da niko nije saslušan

Dogovor Specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića i tužioca Djordja Ostijića je bio da se predmet ustupi Višem tužilaštvu u Novom Sadu.Krivična prijava je odbačena za 14 dana,a da niko nije saslušan,a Agencija za borbu protiv korupcije je tek posle odbačaja krivične prijave dobila dopis Specijalnog tužilaštva da je predmet ustupljen Višem tužilaštvu u Novom Sadu.

ATP“Vojvodina“ je naplatila štetu 4 miliona Evra,postavlja se pitanje:
Da li krivičnu prijavu Agencije za borbu protiv korupcije treba ponovo aktivirati?
Da li je tužilac koji je odbacio navedenu krivičnu prijavu postupio po zakonu?
U tužilaštvu su shvatili da bi im pozicija bila sigurnija kada bi me optužili ,a to pokušavaju još od 2006.godine.
U Specijalnom tužilaštvu se i dalje bave time da predstave bilo koju transakciju istrgnutu iz konteksta ukupnog poslovanja i biznis plana ATP“Vojvodina“ i na takav način podignu optužnicu protiv mene.
Najbolja ilustracija je lako dostupan i merljiv podatak ,kada sam došao u ATP“Vojvodina“ vredela je 2-3 miliona Evra,a po završetku investicije i garantovanja za sve obaveze ATP“Vojvodina“ svojom ličnom imovinom ,vrednost preduzeća je porasla na 100 miliona Evra.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine