Ustavni sud Republike Srbije u slučaju ATP”Vojvodina”presudio je po političkom nalogu.

Potiv kontraverzne presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 58/2013 koja je doneta po političkom nalogu u rekordnom roku za 24 dana,podneo sam žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije za sledeće:
- tražio sam da se poništi presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev 58/2013 ,obzirom da je ista donešena mimo zakona,bez ijednog dokaza

- zbog povrede prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima

- zbog povrede prava na pravično sudjenje

- zbog povrede prava na jednaku pravnu zaštitu svih oblika svojine

U delu ustavne žalbe na presudu VKS ,Ustavni sud je odbio(razmatrao je),a u slučaju prava mene Ilije Devića zagarantovana Ustavom Republike Srbije,isti je odbacio (nije razmatrao)

Vrhovni kasacioni sud u svojoj kontraverznoj presudi Rev 58/2013 u kojoj nije presudjeno po zakonu, rekao da je meni kao investitoru omogućen monopolistički položaj,da je ugovor u suprotnosti sa prinudnim propisima ,zakonima,odlukama Grada,pravnom poretku ili dobrim običajima.

Privredno društvo ne može sa državom da sklopi ništav ugovor,obzirom da taj postupak kontrolišu institucije!

Podsećanja radi od 2005.godine pa sve do zavrešetka investicije ATP”Vojvodina” imali smo saradnju oko pripreme dokumentacije sa javnim gradskim preduzećima Grada Novog Sada,Skupštinom Grada Novog Sada,upravom Grada Novog Sada,Ministarstvom za kapitalne investicije,svi su izdali dokumentaciju za investiciju auto centra ATP”Vojvodina” (servisni centar I medjumesna autobuska stanica) I niko od njih na te tvrdnje Vrhovnog kasacionog suda nije ukazivao.

Vrhovni kasacioni sud za navedene tvrdnje ne poseduje dokaze:
- monopol dokazuje agencija za zaštitu konkurencije,a u slučaju ATP”Vojvodina” taj dokaz ne postoji.

- medjumesnim autobuskim stanicama u Srbiji prema zakonu upravljaju privredna društva I sve stanice u Srbiji su privatne

- cene stančne usluge propisuje PKS(Privredna komora Srbije),tako da elemenata monopola nema.

- Za investiciju ATP”Vojvodina” vrednosti 30 miliona evra gde sam bio jemac svojim matičnim preduzećem “Mancoop” I svojom ličnom imovinom,dokumentaciju su izdali Javna gradska preduzeća(Urbanizam,Zavod za izgradnju Grada I dr.)sa Gradom Novim Sadom sam potpisao ugovor,gde su ugovor sačinile gradske službe koje vode računa o interesu Grada Novog Sada,Ministarstvo za kapitalne investicije je izdalo dozvolu za rad medjumesne autobuske stanice u skladu sa zakonima I propisima Republike Srbije.

- Predmet ATP”Vojvodina” u proteklih osam godine bio je na razmatranju više sudova Republike Srbije(dva puta Privrednog suda u Novom Sadu,dva puta Privrednog Apelacionog suda u Beogradu,Višeg suda u Novom Sadu,a sudovi su dužni da o tome vode računa po službenoj dužnosti.

Vrhovni kasacioni sud za tvrdnje u presudi ne poseduje dokaze,što se vidi iz iznetih činjenica.

Prema preporukama Saveta za borbu protiv korupcije ATP”Vojvodina” se našla na spisku 24 sporne privatizavije kao jedina gde je oštećen investitor,a ne država Srbija,čije razrešenje zahteva Evropska komisija.Agencija za borbu protiv korupcije od svog osnivanja prati slučaj ATP”Vojvodina” koja je takodje istog stava.

Pred samo donošenje presude Vrhovnog kasacionog suda Agencija za borbu protiv korupcije obratila se tadašnjem potpredsedniku Vlade Aleksandru Vučiću http://www.ilijadevic.com/ostala-dokumenta/dopis-ppv.pdf
,ministru pravde Nikoli Selakovići http://www.ilijadevic.com/ostala-dokumenta/dopis-mp.pdf

I nakon donošenja kontraverzne presude predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću http://www.ilijadevic.com/ostala-dokumenta/ATP-Vrhovni-KS.pdf , za koje do danas nisu dobili odgovore!

Nemoguće je da sam ja Ilija Dević imao nezakonite motive,ja sam bio 82% vlasnik preduzeća ATP”Vojvodina” u koje sam investirao svoj novac koji sam sticao punih 35 godina kao ugledni privrednik u Srbiji.

Izgradnja nove medjumesne autobuske stanice je bila više potrebna Gradu Novom Sadu nego mom preduzeću ATP”Vojvodina”,obzirom da sadašnja medjumesna autobuska stanica u Novom Sadu I danas posluje nezakonito,to je privremeni objekat na republičkom zemljištu kome su sve dozvole istekle još 1977.godine,a o kapacitetima I potrebama Grada da ne pričam.

Na pripremi dokumentacije I sačinjavanju ugovora izmedju Grada Novog Sada I ATP”Vojvodina” o izgradnji nove medjumesne stanice radile su gradske institucije,republičke institucije I niko nije ukazao na nezakonite motive.Nakon nepoštovanja ugovora sa Gradom Novim Sadom podneo sam niz ptritužbi I krivičnih prijava protiv nesavesnih funkcionera gradskih I republičkih.

Kako je moguće da sam ja Ilija Dević imao nezakonite motive!

Osnovna je stvar da sam ja Ilija Dević vodio računa o interesu svog preduzeća,a Grad Ima svoje gradske službe koje vode računa o interesu Grada.

Privredno društvo ne može sa državom da sklopi ništav ugovor,obzirom da taj postupak kontrolišu institucije!

Za investiciju ATP”Vojvodina” uložio sam novac svojih privrednih društava u vrednosti od 30 miliona evra I prevaren sam od strane države Srbije.

Vlada Republike Srbije pojedinim stranim investitorima koji dolaze da investiraju u Srbiju čak daje I podršku u vidu naknade po zaposlenom radniku,a u slučaju ATP”Vojvodina” administrativnom greškom nepoštovanja ugovorne obaveze od strane Grada Novog Sada bez posla je ostalo 600 radnika,a ja Ilija Dević kao domaći investor uništen I opljačkan.

USTAVNI SUD SRBIJE SE NIJE UPUŠTAO U SUŠTINU PRESUDE VKS(VRHOVNOG KASACIONOG SUDA) I ZA IZNETO TRAŽIO DOKAZE,ISTI JE PODRŽAO I PREPISAO PRESUDU VKS I NA TAKAV NAČIN SE OGLUŠIO O ZAKON.OČEKIVALO SE DA PRESUDA USTAVNOG SUDA IZNEDRI NIZ OPTUŽNICA.

USTAVNI SUD JE MORAO DA ZAŠTITI MOJA USTAVOM ZAGARANTOVANA PRAVA:PRAVO NA PRAVIČNO SUDJENJE,PRAVO NA IMOVINU,PRAVO O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA,PRAVO NA RAD.

USTAVNI SUD UMESTO ZA ZAŠTITI MOJA PRAVA I DA SE STAVI NA STRANU PRAVDE I ZAKONA,ON SE STAVIO NA STRANU MEDJUSOBNE ZAŠTITE POLICIJE,TUŽILAŠTVA,SUDSTVA I POLITIČARA ČIJA JE KRIVICA U SLUČAJU ATP”VOJVODINA” EVIDENTNA.

OBZIROM DA SAM VEĆ DUGI NIZ GODINA U SRBIJI TRAŽIO DA MI SE OBEZBEDI ZAKONITO I FER SUDJENJE I OSTVARENJE SVIH PRAVA PROPISANIH EVROPSKOM KONVENCIJOM I USTAVOM SRBIJE.SADA ĆU SVOJA PRAVA POTRAŽITI NA SUDU ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU RADI ZAŠTITE IMOVINE I PRAVA NA JEDNAKU SUDSKU ZAŠTITU.

SIGARAN SAM DA ĆE SLUČAJ ATP”VOJVODINA” SRBIJU KOŠTATI VIŠE STOTINA MILIONA EVRA.

DA LI ĆE TADA ODGOVARATI NESAVESNI POLICAJCI,TUŽIOCI,SUDIJE I POLITIČARI !?

O SVEMU OVOME SAM OBAVESTIO EVROPSKE INSTITUCIJE KOJI DUGI NIZ GODINA PRATE SLUČAJ ATP”VOJVODINA”

20.10.2015. Presuda Ustavnog suda

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine