Slučaj ATP“Vojvodina“ nalazi se na spisku 24 sporne privatizacije.Evropska komisija je prema preporukama Saveta za borbu protiv korupcije i uvidom u kompletnu dokumentaciju ATP“Vojvodina“ shvatila da je u tom slučaju oštećen investor,a ne država Srbija.

Istraga je okrenuta u suprotnom smeru,te se istražni organi nisu bavili onim šta nalaže Evropska unija već su istragu okrenuli u suprotnom smeru od preporuka Evropske komisije,kako bi se zaštitili nesavesni političari i Grad Novi Sad spasao velike odštete.

Zajedničkim snagama pritiv mene se bore još od 2006.godine : Grad Novi Sada, Credit Agricole banka u Srbiji (službenici iz Srbije koji su od početka uključeni u otimanje mog kapitala,gde je to i dokazano izbegavanjem izvršenja pravosnažne izvršne sudske presude i odustajanjem od odštetnog zahteva te su na takav način umanjivali stečajnu masu,što je protivno zakonu),korumpirana policija iz Novog Sada i korumpirano tužilaštvo.

Sve se to radi sa ciljem da se otme moj kapital koji sam sticao punih 35 godina u Srbiji kao ugledni privrednik i ustupi onom kome je obećan još 2006.godine.

Iako je predmet ATP“Vojvodina“ dobro poznat tužilaštvu kao instituciji koja goni počinioce krivičnih dela,zbog aktuelnosti predmeta,zainteresovanosti javnosti,Saveta za borbu protiv korupcije,Evropskog parlamenta,Evropske komisije ,tužilaštvo nije postupalo na način koji to propisuje Ustav i Zakon o javnom tužilaštvu,već je krivične prijave držalo u fioci i pojedine odbacivalo posle 2 do 3 godine.

Ja sam podneo više od 20 krivičnih prijava (www.ilijadevic.com) po kojima se dugi niz godina ne postupa,medjutim odbačene su dve veoma precizne krivične prijave:

- http://www.ilijadevic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=1008&lang=en

- http://www.ilijadevic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156&lang=en

Ovde se jasno vidi da institucije koje su odredjene Ustavom i Zakonom da gone počinioce krivičnih dela rade u konkretnom slučaju ATP“Vojvodina“ po nečijem nalogu i pritisku koji je na njih izvršen ,da su postupali suprotno svojim profesionalnim obavezama te da razlozi odbačaja krivičnih prijava nisu krivično pravne prirode i ne ukazuju na zakonito postupanje državnih organa.

Sada je jasno da će otštetni zahtev po mojoj ličnoj tužbi P 249/2011 pred Višim sudom u Novom Sadu iznositi više od 100 milion Evra.

Prema preporukama Saveta za borbu protiv korupcije,Evropska komisija je shvatila da je u slučaju ATP“Vojvodina“ oštećen investitor,a ne država Srbija.Do sada je po prethodnoj tužbi naplaćeno 4 miliona Evra.

Postavlja se pitanje: KO JE KRIV ZA TU ŠTETU?

Posebno ističem da sam Specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića obavestio još 17.12.2008.godine

http://www.ilijadevic.com/ostala-dokumenta/17122008pismo-tuziocu.pdf

Odgovora nije bilo!

Agencija za borbu protiv korupcije je 25.01.2012.godine podnela krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu protiv tadašnjeg Gradonačelnika,a vezano za slučaj ATP“Vojvodina“

http://www.ilijadevic.com/ostala-dokumenta/25012012borba-protiv-korupcije.pdf

Dogovor Specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića i tužioca Djordja Ostijića je bio da se predmet ustupi Višem tužilaštvu u Novom Sadu.Krivična prijava je odbačena za 14 dana,a da niko nije saslušan,a Agencija za borbu protiv korupcije je tek posle odbačaja krivične prijave dobila dopis Specijalnog tužilaštva da je predmet ustupljen Višem tužilaštvu u Novom Sadu.

U tužilaštvu su shvatili da bi im pozicija bila sigurnija kada bi me optužili ,a to pokušavaju još od 2006.godine.

Najbolja ilustracija je lako dostupan i merljiv podatak ,kada sam došao u ATP“Vojvodina“ vredela je 2-3 miliona Evra,a po završetku investicije i garantovanja za sve obaveze ATP“Vojvodina“ svojom ličnom imovinom ,vrednost preduzeća je porasla na 100 miliona Evra.

Obzirom da je došlo do otvaranja poglavlja 23. i 24. te napokon Evropska unija ima pravo da se direktno meša u pravosudje Srbije,ovu pritužbu šaljem DVT(Državnom veću tužilaca) da po istoj i postupi,obzirom da na ranije pritužbe nije postupalo ili sam dobijao uopštene odgovore.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine