Iako su veštaci koje je imenovao Privredni sud utvrdili da je šteta koju su novosadske vlasti izazvale ATP Vojvodini zbog nerealizovanog ugovora o izgradnji nove autobuske stanice i pratećih objekatata u tom gradu, premašila 100 miliona evra, glavni poverilac, Credit Agrikol banka odlučila je da oglasi prodaju jedne od najvažnijih delova kompleksa ATP“Vojvodina“ – servisnog centra „Evobus“.

Prema planu reorganizacije koji je usvojen pre šest godina, svi poverioci ATP Vojvodine, koja je u međuvremenu ostišla u stečaj jer Grad nije izvršio svoj deo preuzetih obaveza usled čega investicija nije mogla da radi, trebalo bi da budu namireni iz odštetnog zahteva. Iznos koji je utvrdio od suda imenovani veštak, gde je uključen i nalaz Saobraćajnog i Mašinskog fakulteta, kao i ekonomska analiza poslovanja novosagrađenih objekata, omogućio bi da dugovi tog preduzeća budu isplaćeni u celosti. Time bi i banka u potpunosti izmirila svoja potraživanja, pa je na prvi pogled nejasno zašto je Nadzorni odbor, u kome većinski odlučuju predstavnici Credit agrikol banka, oglasio prodaju servisnog centra „EvoBus“ projektovanog za autobuse „setre“ i „mercedesa“ koji je trebalo da pokriva područje južne Evrope.

Ono što je u ovoj situaciji dodatno sporno, osim da se time razbija osmišljena celina i potpuno obesmišljava plan reorganizacije, jeste činjenica da su tu dva zainteresovana kupca koji rade za jednog i to, sadašnjeg zakupaca tog prostora. Prvi je preduzeće „ Feniks bus“ gde je direktor Dejan Divljak, rođeni brat Aleksandra Divljaka, sekretar „Credit Agricole banka“ u Srbiji, koji od početka rukovodi predmetom ATP Vojvodine, od momenta dodele kredita 2006. godine kao i tokom stečajnog i kasnije utvrđenog postupka reorganizacije. Drugi je i sama „Credit Agricole banka“ koja planira da kupi servisni centar iz stečaja i posle godinu dana proda rodjenom bratu Aleksandra Divljaka,Dejanu Divljaku,koji rukovodi preduzećem „Feniksbus“.

Sporna je i cena po kojoj je oglašena prodaja, tri miliona evra, jer prema prihvaćenom veštačenju, samo je šteta za servis, nastala tokom osam godina koliko nije mogao da radi, obračunata na 62 miliona evra. Iz tog iznosa višestruko bi mogli da budu isplaćeni svi poverioci, uključujući i največeg, banku, pa je nejasno koji je interes, osim rođačke solidarnosti, bio motiv da se krene u prodaju upravo sada, kad je utvrđen iznos koji bi omogućio da preduzeće izađe iz stečaja.

O tome sam potanko prošle sedmice obavestio vlasnike i najviši vrh „Credit Agricole banka“ u Parisu!

Koji je motiv Aleksandra Divljaka da od petka boravi u Parisu kako bi lobirao članove upravnog odbora banke da danas na kreditnom odboru koji se održava u Beogradu glasaju za prodaju servisnog centra „Evobus“ ,koji je protivno interesu banke.

„Credit Agricole banka“ u Srbiji i njeno rukovodstvo predvojeno Aleksandrom Divljak sve vreme u slučaju ATPP“Vojvodina“ radi protiv svog najvećeg klijenta u Srbiji,tako da mu je i klizava pozicija u banci.Kupovinom servisa želi da stekne svoju ličnu korist na štetu mene kao investitora i svih poverilaca.

Ja sam danas Privrednom sudu u Novom Sadu dostavio zahtev za uvođenje privremene mere kojom bi se do okončanja postupka zaustavila prodaja tog objekta.

NITI POTPISANIM UGOVOROM NITI ZALOŽNOM IZJAVOM NISAM DAO ZALOGU „CREDIT AGRICOLE BANKA“ ZA NOVOIZGRADJENE OBJEKTE,NITI JE NAPOMENUTO DA SU ISTI PREDMET ZALOGE NAKON IZGRADNJE!

Službenicima banke i tom slučaju sledi krivična prijava,a odluka o privremenoj meri je pred sudom.

O ovom potezu banke,istovremeno će danas biti obaveštena Agencija za borbu protiv korupcije,MUP Srbije,Republičko tužilaštvo,Narodna banka Srbije,Evropska komisija,Evropski parlament i drugi.

S poštovanjem,

Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“ Ilija Dević

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine