Iako su timovi veštaka čiji su stručnjaci sa saobraćajnog i mašinskog fakulteta,utvrdli štetu od 91 milion evra, koju je ATP“Vojvodina“ pretrpela zbog neisunjenog ugovora, Privredni sud u Novom Sadu odbio je tužbu za naplatu tog iznosa. Presuda koja je juče objavljena na portalu suda po predmetu P 1327/2017,napisana je i ekspedovana pre roka koja ima za cilj da organizuje sudije u sprovodjenju političkih presuda i pljačke mog kapitala po nalogu političara.

U obrazloženju te presude,sudija Goran Crevar poziva se na stav Vrhovnog kasacionog suda koji je svojevremeno trvdio da je ugovor izmedju Grada Novog Sada i Ilije Devića ništav.Medjutim i Vrhovni kaacioni sud je ipak dosudio odštetu ATP“Vojvodina“,značajno umanjenu i samo za deo pretrpljene štete,ta odšteta samo za autobusku stanicu za period od 01.03.2007.-01.12.2011.godine iznosila je 13 miliona evra bez kamate, a smanjena je na 4 miliona evra po političkom nalogu pritiskom na pravosudje.Sadašnji zahtev za odštetu po istom osnovu odnosi se na period od 01.12.2011-28.02.2013. za autobusku stanicu, a za servisni centar i saobraćajne linije za period od 01.03.2007.-28.02.2013.godine.Poslednja odluka Privrednog suda medjutim ne priznaje činjenicu da je šteta naneta,iako je u postupku koji je vodjen dve godine naloženo veštačenje i time izazvani dodatni troškovi tužiocu.“Sud je cenio navedeni nalaz, ali isti nije prihvatio, obzirom da je odbio tužbeni zahtev tužioca“, navodi sudija Crevar izmedju ostalog u obrazloženju.(Prilog veštačenja veštaka Jovana Dragaša u predmetu koga je imenovao sud).Inače sličnu presudu u ovom predmetu po političkom nalogu je krajem 2013.godine doneo sudija Slobodan Sremčev, ona je „pala“ na Privrednom apelacionom sudu i vraćena na ponovno sudjenje, sada sudiji Goranu Crevaru, jer je sudija Slobodan Sremčev kao podoban i poslušan izabran za predsednika Privrednog suda u Novom Sadu.

Jedan od apsurda iz obrazloženja sudije Crevara je tvrdnja da iznos štete utvrdjen u veštačenju koje je sud naložio, nije realan već da se radi o „Optimističom potraživanju tužioca i da se ta dobit nije mogla ostvariti“

Obzirom da se radi o iskusnim i profesionalnim sudijama mislim da bi odluke bile drugačije da se sudilo po zakonu i sopstvenoj savesti kako nalaže zakletva sudije, a ne o političkom nalogu.

Ono što sud u ovom prvostepenom postupku uz svu „gimnastiku“, nije utvrdio : KO JE KRIV? Jer šteta postoji i za jedan period već je isplaćena!!!!!!

Možda je odgovor što je ovde reč o domaćem investitoru sa poznatim poreklom kapitala, a ne strancu iz firme sa of-šor destinacije koji se pritom subvencioniše iz bužeta države.

Konačno,i EU se izjasnila o ovom slučaju svrstavajući ga medju pet najvećih od 24 sporne privatizacije,kao jedini slučaj gde je oštećen investitor a ne država.Ovakvim odnosom suda ocena EU počinje da se koriguje,jer nakon uvodjenja stečaja i poništene privatizacije u kojoj su bile već plaćene 4 od 6 rata,država je postala suvlasnik 42% kapitala ATP“Vojvodina“.

Zarad ličnih interesa političari uništavaju i državnu imovinu!!!

Uloga državnika je da čuvaju državu,a ne da je uprežu u privatne brazde!!!!

Protiv sudija novosadskog privrednog suda Slobodana Sremčeva,Gorana Crevara,Vladimira Nastića i Gordane Ristić,kao i sudije Višeg suda Mirele Nikolčić,već sam podneo pritužbe Visokom savetu sudstva jer organizovano učestvuju ne samo u otimanju mog kapitala nego i državne imovine.Tome u prilog idu i planovi o kojima se priča u Novom Sadu, da se lokacija od šest hektara podeli na dva dela jedan zajedno sa novoizgradjenim servisnim centrom „EvoBus“ pripojio bi se susednoj parceli „Južna bačka“ koja je po navodima „KRIK“ u krajnjem vlasništvu ljudi bliskih samom vrhu vlasti, gde se inače i kreiraju sve odluke u Srbiji.Drugi deo sa autobuskom stanicom preuzeo bi Grad, poklonio ga JGSP“Novi Sad“ kako bi se atraktivnije prodao nekom od privilegovanih „privrednika“.Cilj koji je postavljen pred sudije je da presudama umanje i ignorišu štetu kako bi se time opravdala niska cena u novoj privatizaciji,
Ne verujem da će im prepreka biti to što ATP“Vojvodina“ i u stečaju i bez uključenja čitave investicije posluje sa dobiti.U istom trenutku bi se oslobodila i lokacije sadašnje autobuske stanice koju je opet dobro unovčili.Pretpostavljam kupac će verovatno moći da radi i prema projektu koji sa ja osmislio i koji mi se otima.

Naime pred sudovima se nalazi više odštetnih zahteva po ovim predmetima.Osim već presudjenog „teškog 91 milion evra“,sudi se i u postupku P 191/2016 za iznos od 36 miliona evra,sudi se i za ličnu štetu kod sudije Višeg suda u iznosu od 132 miliona evra.Po tužbi ATP“Vojvodina“ za izvršenje ugovorne obaveze sudija Vladimir Nastić ima posebnu ulogu, on je zastao sa postupkom i čeka ishod po odštetnim zahtevima kako bi na osnovu njih na dogovoren način doneo presudu.

Privrednik sam od 1974.godine,svoj kaital sam zaradio svojim radom a ne iz pljačkaških privatizacija,opšte je poznato da sam u preduzeće ATP "Vojvodina" uložio 30 miliona evra, uz postojećih 300, zaposlio još 200 novih radnika, a po okončanju druge faze gradnje tu je trebalo da radi 1.200 zaposlenih. Iako je reč o najvećoj domaćoj investiciji, od države nisam dobio nikakvu subvenciju, koje se inače daju stranim ulagačima. Umesto da razvijam posao, već deset godina vodim sudske postupke jer novosadske vlasti, nakon što sam izgradio novu međumesnu i međunarodnu autobusku stanicu i specijalizovani servis, nisu ispoštovale ugovor koji je bio temelj započete investicije, nakon čega je preduzeće otišlo u stečaj.

Obzirom na ovakvo stanje koje je dosta poljuljano u ovom sistemu pravosudja,tražim da se preduzeću ATP”Vojvodina” i meni Iliji Deviću obezbedi zakonito i fer sudjenje i ostvarenje svih prava propisanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Srbije.

O kompletnoj situaciji u ovim predmetima obavestio sam Evropsku komisiju,Evropski parlament,Agenciju za borbu protiv korupcije,Savet za borbu protiv korupcije, Republičko tužilaštvo i druge.

S poštovanjem,

ILIJA DEVIĆ , INVESTITOR PREDUZEĆA ATP”VOJVODINA”

1327 2015 Izgubljena dobit od stanice

P 1327 2015 Izgubljena dobit od servisa i saobraćaja

P 1327 2015 PRESUDA

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine