Privredni sud u Novom Sadu već osam meseci ne može pravosnažno da donese odluku u sporu koji sam protiv Credit Agricole banke I ATP”Vojvodina” podneo kao vlasnik kapitala tog preduzeća.Odredjivanje privremene mere u pravosudnom sistemu je hitan postupak jer se time obezbedjuje zaštita imovine ili prava do donošenja presude,medjutim u ovom slučaju ovde se jasno vidi uvezanost postupajućeg sudije Gorana Crevara I Credit Agricole banka Srbija,politike I kriminala.

Tužbu sam podneo jer je banka,bez moje saglasnosti u novosadskom katastru upisala hipoteku na objektima novog kompleksa autobuske stanice I servisa,iako je ugovor o kreditu predvideo zalogu samo na zgradama koje su u trenutku sklapanja ugovora već postojale,a ne na novoizgradjeni objektima.Zbog toga sam podneo tužbu za poništaj hipoteke I zahtev za odredjivanje privremene mere kojom bi se do okončanja spora zabranilo raspolaganje I otudjenje nove stanice I servisa.

Postupajući sudija privrednog sudu u Novom Sadu Goran Crevar doneo je odluku o nenadležnosti,ista je odmah pala na Privrednom apelacionom sudu.U ponovljenom prvostepenom postupku,zahtev za privremenu je odbijen uz debeli pritisak na pravosudje,apelacioni sud je ponovo oborio odluku sudije Gorana Crevara.I u trećem krugu isti sudija ponovo odbacuje zahtev za privremenu meru,uložio sam žalbu koja je tek nakon dva meseca stigla u Privredni apelacioni sud.

Predmet je zaprimljen 05.04.2018.godine a sudija izvestilac je sudija Djordje Jovanović.

Očekujemo odluku koju ću javno objaviti ,obzirom da je reč o predmetu koji predstavlja najveći stečaj u Srbiji ATP”Vojvodina” I od ove odluke zavise mnogi poverioci.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine