Netačna je prošlonedeljna izjava medijima ministarke pravde Nele Kuburović, sa sastanka koordinacionog tela, da je većina GREKO preporuka delimično ispunjena! Istina je da se politički pritisak vrši na predsednike sudova i tužilaštva, a oni dalje sprovode naredjenja. Od dolaska na vlast SNS (Srpska napredna stranka) preko izvšne vlasti vrši nasiljena pravosuđe u slučaju ATP “Vojvodina!

Neposredno pred dolazak na vlast Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Ćirilica kod Milomira Marića, o slučaju ATP“Vojvodina“ rekao je sledeće:

http://www.ilijadevic.com/video/cirilica-vucic.mkv

”MARIĆ: JEDAN ČOVEK JE NAPRAVIO NAJLEPŠU I NAJMODERNIJU AUTOBUSKU STANICU U NOVOM SADU I JOŠ UVEK NIJE PRORADILA.

VUČIĆ: ONI SU GA UNIŠTILI, ONI SU GA INIŠTILI, ONI SU GA UNIŠTILI, REČ JE O ILIJI DEVIĆU I ONI SU GA UNIŠTILI, LIČNO SAM POKUŠAO DA POMOGNEM ČOVEKU, POZIVAO RAZNE LJUDE I NISAM USPEO, NISAM USPEO, ZATO ŠTO NIKO NIJE HTEO DA ČUJE, ZATO ŠTO SU TO BILI NEČIJI VELIKI INTERESI U PITANJU.

MARIĆ: ČOVEK JE BIO PRED SAMOUBISTVOM.

VUČIĆ: TAKO JE, IMAO JE SVE PAPIRE, NEČIJI VELIKI INTERES, PA ZATO ŠTO JE BIO VEOMA USPEŠAN, ULOŽIO JE VELIKI NOVAC I IMAO JE SVE PAPIRE“

Hronologija pritiska izvršne vlasti na sudstvo i tužilaštvo u slučaju ATP“Vojvodina“:

U trenutku dolaska na vlast SNS, prvi odštetni zahtev ATP “Vojvodina“, gde ja imam procesnu ulogu umešača, bio je pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu. U toku dva meseca do donešenja presuda vršen je stravičan politički pritisak na sud, ali postupajuće sudije Privrednog apelacionog suda nisu podlegle političkom pritisku i presuda je doneta u korist ATP “Vojvodina“ u iznosu koji sa kamatom pokriva stečajni postupak. Na posao bi bilo vraćeno 500 radnika i ATP“Vojvodina“ nastavila bi sa radom.

Iako je Evropska komisija svrstala slučaj ATP “Vojvodina“ medju 24 sporne privatizacije kao jedini gde je oštećen investitor a ne država Srbija, po direktnom nalogu Aleksandra Vučića istraga je okrenuta u suprotnom smeru kako bi zadovoljio one, kako je rekao u emisiji, „ČIJI SU TO VELIKI INTERESI U PITANJU“! Nakon toga sprečeno je izvršenje pravosnažne izvršne sudske presude!

Agencija za borbu protiv korupcije dopisom se obratila tadašnjem PPV Aleksandru Vučiću ali odgovora nije bilo!

U tom trenutku nastupa novosadsko-krgujevački tim. Po nalogu izvršne vlasti, na mesto predsednika Vrhovnog kasacionog suda kao poslušnik dolazi sudija Dragomir Milojević. Zloupotrebom zahteva za zaštitu zakonitosti, tužilac Djordje Ostojić preuzima predmet i šalje zamenici republičkoj javnog tužioca Snežani Marković koja ga uz reviziju šalje Vrhovnom kasacionom sudu. Cilj je bio da se spreči izvršenje po presudi. U Vrhovnom kasacionom sudu je već sve bilo dogovoreno i presuda je doneta za 24 dana. Sudija Stojan Jokić, koji je svojim radom uništio pola srpske privrede, donosi presudu koju ne poznaje sudska praksa,,i iznos presude, bez ikakvog dodatnog veštačenja, sam svodi na četiri miliona evra. Ipak, Grad Novi Sad je platio ATP “Vojvodini“ odštetu od četiri miliona evra. Ko je kriv za tu štetu ? I Agencija za borbu protiv korupcije oštro je reagovala svojim dopisom predsedniku Vrhovnog kasacionog suda, ali nikada nije dobila odgovor:

http://www.ilijadevic.com/ostala-dokumenta/cassation.pdf

-Da bi se meni otela investicija ATP“Vojvodina“, istraga je okrenuta u suprotnom smeru. Po političkom nalogu, tužilac Jovica Jovanović je prihvatio krivičnu prijavu policije, Rodoljuba Milojevića, na osnovu koje je izdao naredbu za sprovodjenje istrage.

Otišao je i korak dalje, i angažovao sudsku veštakinju sa lažnom fakultetskom diplomom kako bi na nju uticao.

Dana 30.01.2017.godine obratio sam se pismom premijeru Aleksandru Vučiću, odgovora nije bilo!

-Po nalogu Srpske napredne stranke formirana je radna grupa od članova gradskih veća i javnih preduzeća Grada Novog Sada sa ciljem da pruža pravne savete, a uz podršku politike utiče na dalje ishode sudskih postupaka. Niz procesa vođeno je pod stravičnim političkim pritiskom, a sve sa ciljem da se dokaće kako je ugovor izmedju Grada Novog Sada i ATP “Vojvodina“, navodno ništav!

Sve se to namešta upravo za one „ČIJI SU TO VELIKI INTERESI U PITANJU“, da im se omogući da kupe preduzeće ATP “Vojvodina“ po niskoj ceni, iz bankrota, uz pomoć „Credit Agricole banka“ Srbija, i pripoje je JGSP Novi Sad. Plan je bio da preduzeće kasnije zajedno sa JGSP Novi Sad predaju onom koji od 2007.godina otima moju investiciju. To čine narko i duvanska mafija uz pomoć stare državne bezbednosti!

-ATP“Vojvodina“ i ja kao umešač vodimo dalje sudske postupke, a takodje vodim i ličnu parnicu protiv Grada Novog Sada.

Po političkom nalogu odbijaju se odštetni zahtevi, a sprovodi ih predsednik Privrednog suda iz Novog Sada Slobodan Sremčev i predsednik Višeg suda u Novom Sadu Darko Tadić, o čemu sam potanko obavestio evropske institucije, strane Ambasade, institucije u Srbiji, Europolice i poslao saopštenje na više hiljada adresa u zemlji i inostranstvu.

http://www.ilijadevic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=181&lang=en

Drugostepenim sudovima sam uputio utemeljene žalbe:

1. Postupak pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu sudija izvestilac Milanović Ljiljana (sudski veštaci obračunali štetu u iznosu od 91 milon evra)

http://ilijadevic.com/images/ostalo/mar18/21-12-2017-s.pdf (ŽALBA)

2. Postupak pred Privrednim apelacionim sudom, još nije dodeljeno veće (sudski veštaci obračunali štetu od 36 miliona evra)

http://ilijadevic.com/images/ostalo/mar18/27-02-2018-s.pdf (ŽALBA)

3. Postupak pred Apelacionim sudom u Novom Sadu (sudski veštaci obračunali štetu od 132 miliona evra)

http://www.ilijadevic.com/images/ostalo/feb18/13122018.pdf (ŽALBA)

Sudija izvestilac Dušica Šalić,članovi veća: Bajić Verica i Jasminka Dimić.

Još jednom na izjavu sadašnjeg predsednika Srbije u već pomenutoj emisiji, postavlja se pitanje šta stoji iza ovakvog ophodjenja države Srbije prema meni, ko su ti sa velikim interesom za koga država Srbija mene uništava!

U Srbiji je prošle godine otvoreno poglavlje 23. vladavina prav. Ovo sigurno nije način da Srbija predstavlja poštovanje Akcionog plana. Tačnije, kompletno Ministarstvo pravde pakuje kriminalnu situaciju u Srbiji u pravni okvir, kako bi neistinama i kriminalom predstavljali borbu protiv korupcije.

S obzirom na to da Evropska komisija traži razrešenje 24 sporne privatizacije, podsećam i da nijedna do danas nije završena, pa čak ni posebno izdvojen slučaj ATP “Vojvodina“ jer je jedini gde je oštećen investitor a ne država.

Ovo pismo je upućeno na više hiljada adresa u zemlji i inostranstvu,u želji da objasnim kako se vodi simulirana borba protiv korupcije i izigravanje evropskih institucija.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine