Šetanjem predmeta od Privrednog do Apelacionog suda odlaže se odluka koja se donosi po hitnom postupku
Model po kome se nastavlja otimanje investicije ATP „Vojvodina“ priprema se i za BAS


Privredni sud u Novom Sadu već godinu dana ne može da donese odluku o privremenoj meri koju sam zatražio, zbog toga što je Credit Agricole banka upisala hipoteku na kompleks novoizgradjene autobuske stanice i servisa iako to ugovorom o kreditu nije bilo predvidjeno. Predmet već mesecima šeta od Privrednog do Apelacionog suda u potrazi za obrazloženjem koje bi spasilo Credit Agricole banku od krivičnog gonjenja zbog lažne uknjižbe. Ovo je još jedan u nizu sudskih postupaka koji su pokrenuti kako bi se oteo kapital koji sam sticao punih 35 godina.

U tom nastojanju ne sprečava ih ni to što bi time oštetili i sve ostale poverioce ATP „Vojvodina“ , sprečili preduzeće koje je zapošljavalo petsto ljudi da stane na noge i potpuno obesmislili plan reorganizacije donet u mementu kada je evropska komisija svrstala ovaj slučaj medju pet najvećih od 24 sporne privatizacije , ali kao jedina u kojoj je oštećen investitor a ne država.

Podsećam , početkom 2013. godine Privredni apelacioni sud je doneo pravosnažnu izvršnu presudu , prema kojoj je Grad zbog neispunjenog ugovora , trebalo da ATP „Vojvodina“ plati oko trinaest miliona evra odštete . Do tog iznosa sve obaveze preduzeća bile bi izmirene i stečaj bi bio okončan . Medjutim , takav sled dogadjaja nije odgovarao onima koji su u startu planirali da otmu ovu investiciju .

Prema mojim saznanjima , reč je o ljudima sa kapitalom koji potiče iz „sive zone“ iz nelegalnih poslova i koji bi se „oprao“ kupovinom firme iz stečaja.

Važnu ulogu u toj planiranoj transakciji imala je Credit Agricole banka , ali i deo struktura u državnim institucijama , bez kojih taj posao ne bi bio moguć . Time se objašnjava i to što Credit Agricole banka , umesto da što pre naplati svoje potraživanje , sprečavala je Nadzorni odbor ATP „Vojvodina“ da pokrenu izvršni postupak na osnovu presude . Ni institucije nisu bile pasivne , već su se trudile da me kriminalizuju , a kad to nije uspelo , pokrenuta je naplata nekih kredita ATP „Vojvodina“ od mene kao jemca , u čemu ih nisu sprečile ni neispravne menice.

To oduzimanje imovine trebalo je da slomi moj otpor , a njima da omogući preuzimanje investicije.

Sličan scenario u kome država neće zaštititi domaće investitore , sprema se i za kompleks beogradske autobuske stanice , a indikativno je što u mom slučaju Credit Agricole banku zastupaju isti advokati koji su kreirali početni plan za otimanje BAS-a .

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine