Dokazano argumentima i činjenicama

Dana 07.03.2019.godine podneo sam krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije,protiv odgovornih lica iz Credit Agricole banka i katastra koji su nezakonito upisali hipoteku na novoigradjenim objektima ATP“Vojvodina“ bez moje saglasnosti i ugovorne obaveze.Na dan potpisivanja ugovora novoigradjeni objekti nisu bili sagradjeni. (u prilogu krivična prijava).

Banka je bila saučesnik polilitičarima koji su za potrebe narko i duvanske mafije otimali moju investiciju.

Nakon otvaranje stečaja u preduzeću ATP“Vojvodina“ ova lažna hipoteka poslužila je banci da dobiju status razlučnog poverioca,a nakon usvajanja plana reorganizacije na osnovu istog postali su ćlan Nadzornog odbora ATP“Vojvodina“.

Banci je ta pozicija omogućila da od samog početka političarima i kriminalcima budu na usluzi kako bi mi oteli kapital.

U okviru 24 sporne privatizacije, Evropska komisija je prema izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije i uvidom u kompletnu dokumentaciju ATP “Vojvodine“, utvrdila da je to jedini slučaj u kome je oštećen investitor a ne država. Tako je navedeno i u Rezoluciji Evropskog parlaenta od marta 2012. godine.

Ja sam vodio mukotrpan sudski proces protiv Grada Novog Sada, gde je pravosnažnom, izvršnom sudskom presudom utrvđeno da gradske i republičke vlasti nisu ispoštovale svoje obaveze iz ugovora!

Umesto da se krivični postupak usmeri ka licima iz državnih I bankarskih struktura koje su prouzrokovale štetu Gradu Novom Sadu, njegovim poreskim obveznicima, zaposlenima i meni kao vlasniku i investitoru, došlo je do klasične zamene teza. Mene pokušavaju da kriminalizuju ne bi li u tome pronašli opravdanje za propuste institucija i gradskih struktura.

Upravo im u tome pomaže “Credit Agricole banka” koja po nalogu političara I kriminalaca,a sa položajem u Nadzornom odboru sprečava izvršenje pravosnažne izvršne sudske presude na osnovu koje bi stečaj bio okončan I preduzeća nastavilo sa radom.KOJA BANKA NE ŽELI SVOJ NOVAC!?KAKO TO OBJAŠNJAVAJU VLASNICIMA BANKE U PARISU!?

31.01.2013.godine Presuda Privrednog apelacionog suda

Nakon toga je izvršen politički pritisak na Vrhovni kasacioni sud u sledećem lancu: Aleksandar Vučić,Tomislav Nikolić,Nikola Selaković,Zoran Vučević,Miloš Vučević,Čedomir Backović ,Snežana Marković,Djordje Ostojić,Dragomir Milojević,Stojan Jokić.

Doneta je politička odluka u roku od 24 dana ,koju ne poznaje sudska praksa,

09.05.2013.godine Presuda Vrhovnog kasacionog suda

a zbog koje se Agencija za borbu protiv korupcije obratila tadašnjem podpredsedniku Vlade Srbije I Vrhovnom kasacionom suda,a za koje nikada nije dobijen odgovor.

- 03.04.2013.godine Dopis Agencije za borbu protiv korupcije PPV Aleksandar Vučić

- 12.08.2013.godine Dopis Agencije za borbu protiv korupcije predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću

Ali, oni koji pažljivije prate ovaj slučaj, znaju da već postoji jedna pravosnažna sudska presuda na osnovu koje je Grad platio štetu preduzeću ATP ”Vojvodina”. Ako se ima u vidu iznos - oko četiri miliona evra, i činjenica da je postojala sprega državnih institucija, od republičkih do gradskih, koje su onemogućavale rad nove stanice i pored važećeg ugovora, onda je jasno da upravo tu može da se govori o organizovanoj kriminalnoj grupi.

Da ta bahatost nema granica govori i sadašnji postupak sudija u Vrhovnom kasacionom sudu,koji po nalogu političara Aleksandra Vučića,Nikole Selakovića,Čedomira Backovića,Miloša Vučevića,Zorana Vučevića uz izdat nalog predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću ,imaju zadatak da što pre presude u predmetu za moju ličnu štetu Rev 519/2019.Sudeći po portalu predmet od preko hiljadu strana ,“OBRADJEN“ za manje od dve nedelje i stavljen pred veće u sastavu sudija Branislava Apostolović,Zorana Delibašić i Branislav Bosiljković.i Verujemo da je toj brzini doprinela predsednica veća sudkinja Branislava Apostolović,novosadjanka,koja je sigurno imala na umu da zaštiti Grad od naplate štete koju je prouzrokovao.Taj interes uvećala je njena bliskost sa advokatskom kancelarijom granočalnika Miloša Vučevića.

U ovom trenutku ne znamo sadržaj presude,ali ova „SLUČAJNOST“ upućuje da ishod za mene kao investitora neće biti povoljan.

A posledice mogu biti dalekosežne ne samo za moj kapital nego za državu,druge poverioce i radnike.

Uz dokaze i činjenice jasno je da sprega državnih I bankarskih struktura dovela investiciju ATP ”Vojvodina” u ovakvu poziciju.

30.01.2017.Pismo Aleksandru Vučiću.predsedniku Vlade Republike Srbije 30.01.2017.godine

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine