Krivične prijave koje je podneo Ilija Dević

Tužilaštvo kao nezavisni državni organ, koji goni počinioce krivičnih dela u predmetu ATP“Vojvodina“ uporno je ćutalo.Ilija Dević je tokom proteklih osam godina podneo niz krivičnih prijava i obraćao se institucijama koje su imale i deo nadležnosti u ovom slučaju.

Ni po jednoj od podnetih krivičnih prijava i predstavki tužilaštvu ne zna se:

  • Da li su prijave odbačene?
  • Da li se po njima postupa?
  • Da li su pokrenute istrage?
  • Da li su podignute optužnice?

 

16.10.2007. Ilija Dević skreće pažnju Okružnom javnom Tužilaštvu u Novom Sadu na korupciju u Gradu Novom Sadu

19.12.2007. Krivična prijava podneta ministarstvu unutrašnjih poslova,upravi kriminalističke policije,službi za borbu protiv organizovanog kriminala,protiv Borisava Borovića,pomoćnika ministra infrastructure,Jove Šarca,republičkog inspektora za drumski saobraćaj,Radenović Radomira,republičkog inspektora za drumski saobraćaj.

16.01.2008. Krivična prijava podneta Okružnom tužilaštvu u Novom Sadu,protiv Gradonačelnika Maje Gojković,Vladimira Stojkovića,načelnika gradske uprave za saobraćaj i puteve ,Grbović Biljane,načelnika gradske uprave za inspekcijske poslove.

27.02.2008. Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,dopuna krivične prijave od 16.01.2008.

27.02.2008. Dopuna krivične prijave podnete 19.12.2007.godine,podneta ministarstvu unutrašnjih poslova,upravi kriminalističke policije,službi za borbu protiv organizovanog kriminala.

29.10.2008. Krivična prijava upućena ministru policije,zbog sprečavanja rada nove medjumesne autobuske stanice u Novom Sadu,protiv ministra za infrastrukturu Velimira Ilića,republičkog inspektora za drumski saobraćaj Jove Šarca i Radomira Radenovića,pomoćnika ministra za infrastrukturu Borisava Borovića,bivšeg Gradonačelnika Novog Sada Maje Gojković,načelnika policijske uprave u Novom Sadu Miladina Kostreševića,bivšeg načelnika gradske uprave za saobraćaj Vladimira Stojkovića,načelnice gradske uprave za inspekcijske poslove u Novom Sadu Biljane Grbović,Gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića,načelnika gradske uprave za saobraćaj Siniše Bubnjevića i Direktora JGSP"Novi Sad" Rajka Pejića.

17.12.2008. Ilija Dević uputio pismo Specijalnom Tužiocu za organizovani criminal Miljku Radisavljeviću

19.01.2009. Ilija Dević uputio pismo v.d. republičkom javnom Tužiocu Zagorki Dolovac

16.02.2010. Krivična prijava Višem javnom Tužilaštvu u Novom Sadu,protiv Borisava Borovića,bivšeg pomoćnika ministra za infrastrukturu,Miomira Cvetkovića,republičkog inspektora za drumski saobraćaj i Zorana Keče,republičkog inspektora za drumski saobraćaj.

08.03.2010. Krivična prijava Višem Javnom Tužilaštvu u Beogradu,protiv Vesne Džinić ,bivše direktorke Agencije za privatizaciju,Branislava Zeca,izvršnog direktora Agencije za privatizaciju,Ane Ristović-Nikezić,direktora sektora za sprovodjenje privatizacija u Agenciji za privatizaciju.

01.07.2011. Krivičnu prijavu Specijalnom Tužilaštvu za organizovani criminal,protiv Nikole Pavlovića,stečajnog upravnika ATP"Vojvodina" ,Miodraga Ilića,pomoćnika ministra za infrastrukturu Republike Srbije,Damjanić Milenka,vlasnika "Dunav-prevoza",Ristić Radenka,vlasnika "Ristić komerca"

28.03.2012. Krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu,protiv Nikole Lapčevića,predsednika UO ATP"Vojvodina",Nenada Čortanovačkog,člana UO ATP"Vojvodina" ,Lazara Munjižabe,člana UO ATP"Vojvodina",Nikole Pavlovića,stečajnog upravnika ATP"Vojvodina",Dragomira Zjalića,advokata iz Novog Sada.

 09.12.2014. Krivična prijava podneta republičkom javnom Tužilaštvu i Višem javnom Tužilaštvu u Novom Sadu,protiv Maje Gojković bivšeg Gradonačelnika Grada Novog Sada,Zorana Vučevića bivšeg predsednika Skupštine Grada Novog Sada,Aleksandra Jeftića bivšeg direktora Urbanizma,Igora Mirovića bivšeg direktora Zavoda za izgradnju Grada,Biljane Grbović načelnika gradske uprave za inspekcijske poslove,Vladimira Stojkovića bivšeg načelnika gradske uprave za saobraćaj i puteve,Vučete Toškovića bivšeg člana gradskog veća za saobraćaj,Lidije Tadić bivši gradski sekretar za upravu i propise,Danice Vignjević bivšeg člana gradskog veća za komunalne delatnosti i Dejana Mandića bivšeg člana gradskog veća za finansije

 09.12.2014. Krivična prijava podneta republičkom javnom Tužilaštvu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,protiv Miloša Vučevića Gradonačelnika Grada Novog Sada,Mirjane Dukić-Mijatović predsednika stručnog tima,Miroja Jovanovića člana stručnog tima,Milana Djukića člana stručnog tima,Saše Došena člana stručnog tima,Rajka Marinkovića člana stručnog tima,Aleksandra Bojkova člana stručnog tima,Milorada Bejatovića člana stručnog tima i Zvezdana Živanova člana stručnog tima

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine