Početak napada na Iliju Devića i krivični postupci

Sredinom 2006.godine kada je bila pri kraju investicija ATP“Vojvodina" ,tačnije dana 09.08.2006.godine u ATP"Vojvodina" došli su inspektori privrednog kriminala iz Novog Sada po nalogu moćnika.

Odnose dokumentaciju i ne ustanovljavaju ništa nezakonito.

Veoma je čudno da su isti ti kriminalni inspektori radili na preispitivanju 24 sporne privatizacije i to baš na slučaju ATP“Vojvodina“!

ATP“Vojvodina“  je pripadala velikim poreskim obveznicima za čije poslovanje je nadležan Centar poreske uprave Beograd.Sredinom 2006.godine kada je bila pri kraju investicija ATP“Vojvodina“,u ATP“Vojvodina“ dolazi poreska kontrola iz regionalnog centra poreske uprave Novi Sad.

Tada je ustanovljeno da to nije njihova nadležnost.Odmah nakon toga rešenjem ATP“Vojvodina“ iz beogradske nadležnosti prebacuju u nadležnost regionalnog centra Novi Sad.Po dobijanju rešenja poreske uprave Beograd,bez obzira na ostvarene promete,u ATP“Vojvodina“ dolazi poreska inspekcija koja se zadržava  šest meseci,ništa nezakonito ne nalaze u poslovanju ATP“Vojvodina“.

Narednih meseci pa sve do stečaja,u ATP“Vojvodina“ gotovo svakodnevno dolazile su sve inspekcije koje su u nadležnosti Grada Novog Sada i Pokrajne:poreske,finansijke,gradjevinske,komunalne i ekološke.

 

 Krivični postupak za porez po odbitku

Krivično  delo za koje se tereti Ilija Dević,u zakonu je definisano kao namera poreskog obveznika da izbegne plaćanje poreza po odbitku u iznosu od 15 miliona dinara,koji se,inače,obračunava prilikom isplate ličnih dohodaka zaposlenih.Za postojanje krivice,nužno je da postoji namera ,umišljaj.

U ovom slučaju toga nema!

Ilija Dević je ne samo obračunavao i u poslovnim knjigama evidentirao poresku obavezu,nego je i kao preduzeće u investiciji plaćao 40% od utvrdjenog iznosa,kada je i kako mogao.Prioritet su imali radnici koji su odlazili u penziju,kako bi mogli da imaju povezan staž,što ukazuje da je vodio računa o socjalnoj dimenziji te obaveze.Takodje,sa Poreskom upravom je sve vreme bio u dogovoru o tome kako i kada će moći i kolio da uplati.

Istovremeno,Poreska uprava imala je obezbedjenje za taj dug,hipoteku koju je u slučaju potrebe mogla da aktivira,a u tom trenutku ,postojala je i pretplata poreza po drugom osnovu,za PDV,koja je takodje mogla da se koristi za ove namene.

Ilija Dević u problem sa isplatom obaveza nije došao svojom krivicom,nego zato što Grad Novi Sad nije ispoštovao svoje ugovorene obaveze prema ATP“Vojvodina“.Ista je bila uskraćena za prihode koje bi ostvarila da su se novosadske vlasti držale ugovora.

Nakon dobijanja presude VKS protiv Grada Novog Sada,Poreska uprava se naplatila po pravosnažnoj presudi VKS.

 

Prekršajni postupak za ekologiju

Kada je protiv Ilije Devića i ATP“Vojvodina“ krenula haranga,na autobusku stanicu ATP“Vojvodina“ ,obrušile su se mnoge inspekcije,tako da nije izostala ni ekološka.

Apsurd je,izmedju ostalog,to što je inspektorka koja je došla u ATP“Vojvodina“ nije obišla staru autobusku stanicu u Novom Sadu,koja je sigurno daleko veći zagadjivač,jer ne samo da nema propisane uslove za delatnost niti dozvolu za rad,nego se nalazi u centru Grada i mnogo je veći zagadjivač od nove autobuske stanice ATP“Vojvodina“,koja uz to ,još nije ni počela sa radom!

Suština je da se ekološka studija radi prilikom izrade projektne dokumentacije,najkasnije do početka izvodjenja radova,ali u ovom slučaju inspektori su došli kada je objekat već bio završen.

Po tadašnjim propisima ,potrebu izrade ekološke studije procenjivao je sam izvodjač radova,ukoliko za njegov objekat to nije direktno u zakonu imenovano kao obaveza.Tada,ATP“Vojvodina“ se ipak obratila gradskoj Upravi za zaštitu životne sredine sa studijom zaštite za kompleks nove autobuske stanice.Uprava je u februaru 2007.godine odgovorila rešenjem u kome utvrdjuje da studija o procesu uticaja na životnu sredinu ,kada je u pitanju autobuska stanica ,treba da se podnese tek po završetku prve i druge faze gradnje.

Druga faza gradnje ni danas nije završena ,pa nije bilo uslova da se ispituje studija,iako je ATP“Vojvodina“ istu podnela.

Medjutim inspektorka po čijoj se prijavi vodio postupak pred Privrednim sudom u Novom Sadu,izjavlla je da ona stanuje upravo pored nove autobuske stanice ,da je svakodnevno pored nje prolazila i da joj nije padalo na pamet da proverava da li postoji ekološka studija.Medjutim,kada je nekom iz gradskih vlasti to bilo potrebno,ona izlazi sa tvrdnjom da rešenje gradske uprave nije dobro napisano.Koliko je to tužno potvrdjuje i izrečena presuda.

Privredni sud u Novom Sadu utvrdio je da Ilija Dević,kao direktor ATP“Vojvodina“,kriv je zbog toga što nema ekološku studiju.Izrečena mu je novčana kazna od 4.000 dinara uslovno.

„Nije potrebno govoriti da su troškovi za deset održanih ročišta oko 2.000.000 dinara,te višestruko prevazilaze izrečenu kaznu.Da ne govorimo o bespredmetnom trošenju vremena suda i o ceni angažovanja policije koja je noću donosila Iliji Deviću pozive za raspravu“.

Žalba je uložena i Apelacionom sudu,koji je doneo istu presudu,samo da troškovi postupka ne bi pali na teret države.

 

Postupak pred Specijalnim tužilaštvom

Krivični postupak koji se vodi protiv Ilije Devića pred Specijalnim Tužilaštvom je podmetačina kriminalne policije i kriminalnog Tužilaštva iz Novog Sada.

Sprega ljudi koji su doveli ATP”Vojvodina” do stečaja (kriminalni policajci Bogdan Pušić,Aleksandar Petković,Neško Nešković,kriminalni tužilac Djordje Ostojić,kriminalni bankari).

Svi zajedno su bili na usluzi tajkunima i kriminalnim grupama koje su upravljale prljavim novcem u Vojvodini.Neverovatno je da su stigli tako daleko da Ilija Dević provede 36 dana  u pritvoru.

Isti ljudi iz novosadske policije i tužilaštva kojima je deceniju bio dostupan svaki papir iz poslovanja Ilije Devića,sada su smislili da ga optuže za navodne nepravilnoti iz 2006.godine.

Da podsetimo,ATP”Vojvodina” ,našla se na spisku 24 sporna slučaja ,jer ugovor koji je sklopljen oko izgradnje  nove autobuske stanice ,Grad Novi Sad nije ispoštovao.

Tu privatizaciju je EU označila kao jedinu gde je oštećen investitor.

U dosadašnjem sudskom postupku,iako se odvijao pod nevidjenim pritiskom vlasti,ipak je utvrdjeno da je preduzeće pretrpelo štetu i Grad Novi Sad je morao da plati više od 4 miliona Evra.

Isti novac u dogovoru Gradonačelnika i stečajnog upravnika trenutno koristi za likvidnost Grada.

U završnoj fazi je i postupak u kome se uvrdjuje lična šteta Ilije Devića,jer je za investiciju garantovao ličnom imovinom i imovinom njegovih matičnih firmi.

Upravo u tom trenutku ,umesto da se utvrdi ko je štetu prouzrokovao,koji poslovni i kriminalni krugovi stoje u pozadini priče,vlast je odlučila da njega optuži kako je navodno pre osam godina izvlačio kapital iz privatizovane ATP”Vojvodina!.

Lako je takvu optužbu sročiti,ako posmatrate bilo koju transakciju iztrgnutu iz konteksta ukupnog poslovanja i biznis plana.

Sigurni smo da je to lako i oboriti ,a najbolja ilustracija je lako dostupan i merljiv podatak”ATP”Vojvodina” je kada lija Dević došao vredela 2-3 miliona Evra,a po završetku te dobro osmišljene investicije i garantovanja  kapitalom Ilije Devića za sve obaveze ATP”Vojvodina” ,vrednost preduzeća je porasla na 100 miliona Evra.

U ovom predmetu nastavlja se pritisak iz novosadske kriminalne policije,novosadskog kriminalnog tužilaštva.

Znamo da oni slede naloge poslovni nazovi elite iako za to postoji drugi naziv.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine