Ilija  Dević  je dana  21.06.2013.godine  podneo  žalbu  Ustavnom  sudu  Srbije . Dana  14.10.2013. godine ,uputio  je  podnesak  u  kome  traži  prekoredno  rešavanje   njegove  Ustavne  žalbe  i  prijem  kod  sekretara  Ustavnog  suda, obzirom  da  se  ATP“Vojvodina“ nalazi    na  spisku  24  sporne  privatizacije  čije  razrešenje  traži  Evropska  komisija  u  Briselu,na  osnovu  izveštaja  Saveta  za  borbu  protiv  korupcije. U  izveštaju Evropske  komisije  posebno  je apostrofina  ATP“Vojodina“  kao  jedini  slučaj  privatizacije  gde  je oštećen  investitor. Na  taj  podnesak  odgovora  nije  bilo , tako da  je tim  Ilija Devića u decembru 2013.godine zatražio uvid u predmet  u  Ustavnim  sudom Srbije. Krajem  januara  2014.godine,  ostvaren  je  uvid  u  predmet  Ilije Devića , tada  se  saznalo  da  je  24.09.2013.godine , Grad  Novi  Sad  predao podnesak  preko  Gradskog  javnog  pravobranioca  „podnesak  trećeg  zainteresovanog  lica“! Neverovatno  je kako  je Grad  Novi  Sad  došao  u posed  Ustavnih žalbi , imajući  u  vidu  da  nije  stranka  u  postupku. Još  je  čudnije  da  se  podnesak  Grada  Novog  Sada  nalazi  u  predmetu  Ilije Devića  i  ATP “ Vojvodina „ i da  ga  Ustavni  sud  nije  odbacio  kao  nedopušten. Prema  odredbama  člana 29. Zakona  o  ustavnom  sudu,učesnici  u  postupku  pred  Ustavnim  sudom  pokrenuti  ustavnom  žalbom  su : podnosilac  ustavne  žalbe i  državni  organ  protiv  čijeg  je  pojednačnog  akta  ili  radnje  izjavljena  Ustavna  žalba. Ustavna  žalba  ATP“Vojvodina“  i  Ilije Devića  izjavljena  je  protiv  presude Vrhovnog  kasacionog suda , a ne protiv  odluke  Grada  Novog  Sada. 

Postupak  pred  ustavnim  sudom  nije  parnični  postupak !

Još  je  čudnije  da  je  sudija  izvestilac  u  ovom  postupku  Sabahudin  Tahirović ,  koji  je  jedan  kratak  period   bio  sudija  u  Novom  Sadu . Nakon   ostvarenog  uvida  u  predmet , dana  04.02.2014.godine  Ilija  Dević  se obratio  ustavnom sudu  Srbije  sa  drugim  zahtevom  za  prijem i pitanjima  vezano  za  „ponesak trećeg zainteresovanog lica“

 

 24.09.2013. Podnesak trećeg  zainteresovanog lica Grada Novog Sada

 14.10.2013. Ilija Dević uputio podnesak Ustavnom sudu Srbije

 04.02.2014.godine  Ilija Dević uputio predstavku Ustavnom sudu Srbije

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine