Ilija Dević: Ovo je konfiskacija moje imovine!Samo na prvi pogled nelogična je odluka stečajnog sudije Vladislava Kurteka da proces reorganizacije ATP“Vojvodine“ zameni bankrotom.Ipak, sve je deo organizovane priče u kojoj sam ja kao bivši većinski vlasnik tog preduzeća, sprečen da ostvarim svoja ustavna prava i sa ciljem da mi se otme investicija.Zapravo to je prvi korak kojim se na mala vrata uvodi konfiskacija imovine.To je očigledno iz dosadašnjeg toka ovog dvanaestogodišnjeg stečaja u kome su sve moje tužbe sistemski odbijane, a kada god sam se žalio i obraćao javnosti,završavao sam u pritvoru.

Ne očekujem zato drugačije odluke ni u reviziji koju sam zatražio, jer mi je sud osporio pravo na nadoknadu štete, niti u žalbi za ispunjenje ugovorne obaveze o koju se Grad Novi Sad oglušio.

Podsećam da je ATP“Vojvodina“ u kojoj sam bio većinski vlasnik, na osnovu ugovora sa Gradom i prema detaljnom urbanističkom planu, izgradila iz svojih sredstava i na placu preduzeća novu autobusku stanicu i servis, a da Grad jedinu svoju obavezu da premesti saobraćaj nije ispunio.

Molim sudske vlasti da što pre donesu odluke,s tim što ne očekujem da će sud zaštititi moje pravo na imovinu.Sudovi će pokazati da li sam u pravu!

Bilo bi dobro da se ova agonija pred sudovima u Srbiji okonča kako bih mogao svoja prava da ostvarim u Strazburu što me je i savetovala evropska komisija.

Odgovor Evropske komisije Iliji Deviću za slučaj ATP "Vojvodina"
Pogledajte OVDE


S poštovanjem,


Ilija Dević,investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine