Iako sam od stečajnog sudije zatražio da naloži stečajnoj upravi ATP“Vojvodina“ da mi dostave pregled sredstava koja su prikupljena tokom reorganizacije kao i način na koji su ona rasporedjena poveriocima, o tom zahtevu nije odlučivano.

Tako će sumnja da je u tom postupku bilo nepravilnosti i kriminala ostati neispitana uprkos brojnim dokumentima koji to dokazuju, a koje sam predao u podnesku.

Umesto toga proglašen je bankrot.

Rešenje je okačeno na oglasnoj tabli, sa rokom od osam dana za žalbu koja pri tom ne odlaže izvršenje, a podnosi se ne kao što je uobičajeno Privrednom apelacionom sudu u Beogradu već stečajnom veću suda u kome je odluka i doneta.Tačnije po žalbi će odlučivati sudija Slobodanka Komšić koja ima blisku saradnju sa bankarom Aleksandrom Divljak koji radi na otimanju mog kapitala i glavni je organizator upisa nezakonite hipoteke na novoizgradjene objekte protiv koga je podneta utemeljena krivična prijava.U vlasništvu „Credit Agricole banka „ u Srbiji nije novac francuza, već domaćih tajkuna i prljav novac iz kriminala.Francuzima samo ne odgovara da se pominje ime njihove banke u takvom kriminalu.

28.01.2020.Žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu

LINK OTVORITI OVDE

Kao investitor uložio sam svoju imovinu u projekat privatizacije ATP“Vojvodina“, za obaveze sam garantovao svojom imovinom, problemi koji su za mene kao investitora nastali usled postupanja pre svega Grada Novog Sada u delu odbijanja regilisanja medjumesnog i medjunarodnog autobuskog saobraćaja, što je za posledicu imalo onemogućavanje poslovanja ATP“Vojvodina“ koja je tada bila u mom većinskom vlasništvu, obavestio sam sve relevantne organe vlasti u Srbiji, te do sada niko nije preduzeo bilo kakvu meru koja bi za posledicu imala zaštitu mojih prava na imovinu, pa i prava na fer sudjenje.

Odbijanje grada Novog Sada da omogući obavljanje medjumesnog i medjunarodnog autobuskog saobraćaja sa novoizgradjene autobuske stanice, pa time i onemogućavanje poslovanja i realizacije mera iz Plana reorganizacije ATP“Vojvodina“, samo je nastavak kršenja prava na moju imovinu, koje za posledicu ima oduzimanje moje investicije, da bi se u postupku bankrotstva prodala drugom licu, kojem bi grad Novi Sad omogućio da obavlja istu delatnost.To bi imalo za posledicu i da poverioci ATP“Vojvodina“ ne bi mogli da namire svoja potraživanja iz prodajne imovine stečajnog dužnika(jer bi se navedena imovina prodavala kao imovina sa kojom ne može da se obavlja delatnost), te bi ti isti poverioci pozivali mene da namire svoja potraživanja.U Evropskoj komisiji kažu da nema drastičnijeg slučaja povrede prava na imovinu u čitavoj Istočnoj Evropi.

Još ranije se izjašnjavao Evropski parlament u Rezoluciji od 02.03.2012.(posebno u tački 17.Rezolucije).O tome se izjašnjavao i Savet za borbu protiv korupcije u saopštenje pod naslovom „Medjunarodni arbitražni sporovi u procesu privatizacije i štetno postupanja Agencije za privatizaciju“ od 06.09.2012.g. gde opisuju nepravilnosti u postupanju tuženog prema umešaču kao investitoru, da bi se na kraju dala ocena „Sve napred navedeno u vezi ATP“Vojvodina“ upućuje na klasičan primer bahatog ponašanja prema investitoru“.Nakon sastanka u Delegaciji EU,pismo mi je uputila gdja Nora Hajrinen, rukovodilac Političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji u kome se navodi da su date informacije veoma korisne u kontekstu monitoringa i procene stvarnog stanja u Srbiji u oblasti fundamentalne vladavine prava i poštovanju ljudskih prava u Srbiji.

LINK OTVORITI OVDE


S poštovanjem,

Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“ Ilija Dević

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine