Dević: Ja nism ktitor ja sam Ilija Dević investitor
Svaki sudija, tužilac i nosioc državne funkcije prilikom razmatranja žalbi,tužbi,revizija,inicijativa i predstavki treba prvo da pročita ovo saopštenje i pogleda šemu

Moguće je da će u narednih nekoliko meseci sudovi sinhronizovano „razrešiti“ predmete vezano za slučaj ATP“Vojvodina“, a na štetu mene kao investoitora.
Jer na pragu je 2021.godina u kojoj je Grad Novi Sad evropska prestonica kulture, biće mu potrebna autobuska stanica i „najlakše“ će je dobiti ako davno planiran proces otimanja moje investicije privede kraju.
Ugovor sa Gradom sam potpisao na osnovu Generalnog urbanističkog plana koji je izglasala Skupština Grada. Svoje obaveze sam izvršio, a novosadske vlasti nisu.
Kako bi pravdali nepoštovanje ugovora formirali su grupu gradjana za izmenu GUP-a na šta su po mojim tužbama sudovi reagovali.Sve doo 2013.godine.
Od tada se na pravosudje vrši stravičan pritisak, a kako bi me sprečili u nastojanju da sačuvam svoj kapital, proizveli su mi i montirane krivične postupke.
Odlučeno je da se stečaj u koji je ATP“Vojvodina“ dospela upravo zbog nepoštovanja ugovora, okonča bankrotom.
Dalji tok otimanja investicije pažljivo je pripremljen i odvijaće se u dva moguća pravca.

U prvoj varijanti prodaće se stečajna masa iz bankrota, tu se računa na pomoć „Credit Agricole banka“ i sudija, a spekuliše se da će kupac biti investicioni fond u čijem je vlaništvu novosadskoj javnosti poznata gradjevinska firma, u čijoj se palati u prvi lokal uselila baš „Credit Agricole banka“.U drugoj opciji prodaju imovine obaviće „Credit Agricole banka“ koja sebe smatra razlučnim poveriocem na osnovu nezakonite hipoteke sa zabeležbom spora i podnetom krivičnom prijavom protiv odgovornih.I u tom slučaju kupac je pomenuti investicioni fond koji će i u ovoj varijanti dobiti vrednu investiciju po ceni utrošenog gradjevinskog materijala.

Pomenuta gradjevinska firma uveliko se priprema za ovo „preuzimanje“ zajedno sa Gradom i Credit Agricole bankom uz pomoć sudova.Komplikovanu operaciju, procenili su, sadašnja stečajna uprava nije sposobna da izvede, pa je u odbor poverilaca došao predstavnik te zainteresovane firme Dragan Randjelović poznat po dobroj saradnji sa sudijama u stečajnim predmetima.Ta firma je u vlasništvu najvišeg vrha vlasti u Srbiji i R.Srpskoj.

Pitanje je samo na koji način će Grad njima dati ono što meni nije hteo ugovorom?

I da li novosadske vlasti i sudije razmišljaju o posledicama, jer je slučaj ATP“Vojvodina“ svrstan u pet najvećih sa liste 24 sporne privatizacije, ajedini u kome je oštećen investitor a ne država Srbija?

sema

S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine