-Tužilački pomoćnici odbili da saslušaju moju kćerku i pretili sudskom stražom!


Juče u 14h moja kćerka se odazvala pozivu radi predočavanja mogućnosti odlaganja krivičnog gonjenja, zbog nepostojećeg napada na stečajnog upravnika Nikolu Pavlovića.Sačekao je pripravnik i dve službenice u kancelariji tužilaštva, pripravnik je tražio ličnu kartu i ništa nije predočio, ona je tražila da joj obrazlože zašto su je pozvali, on nije poznavao predmet nego je počeo nešto ispreskakano da čita, ona je rekla da to nije tačno i da ona želi da ispriča svoje i da je saslušaju, službenica tužilaštva je energično rekla ne,sada ćemo pozvati sudsku stražu.Na tu pretnju moja kćerka je rekla tužite me i napustila prostorije.

Ona je u tužilaštvu želela da ispriča sledeće, ali je sprečena uz pretnju sudskom stražom!

Dadeset drugog januara nakon ročišta o stečaju, bila je kratka argumentovana prepirka, nakon što je stečajni upravnik Nikola Pavlović prišao mom advokatu i rekao izvinite ja sam tako morao, zato što pred sudom nije smeo dati izjašnjenje o nepravilnostima u stečaju ATP“Vojvodina“ a koje smo mi tražili.Sud je toga dana van ročišta doneo rešenje o bankrotu i postavio na oglasnu tablu.

Mi smo tada zatražili od stečajnog sudije da ispita niz nepravilnosti koje je upravnik počinio u stečaju uključujući i način raspodele dela odštete koja je naplaćena.

Nakon dva dana od ročišta, a po nagovoru advokata Credit Agricole banke i predstavnika Budućnosti koji je njihov plaćenik, stečajni upravnik Nikola Pavlović odlazi u policiju da prijavi moju kćerku da mu je pretila gde joj stavlja u usta laži koje su mu nalogodavci sročili.

Pod pritiskom gradskih vlasti i Credit Agricole banke policija neverovatnom brzinom ispituje i predaje predmet tužilaštvu.

To juče tužioci nisu dozvolili mojoj kćerki Andjelki Dević da ispriča iako za to posedujemo e mail prepisku,naravno sporazum i nije želela da potpiše i rekla je tužite me, sve ću dokazati na sudu.


Sve je ovo nastavak orkestrirane akcije kojom novosadske vlasti i Credit Agricole banka preko institucija koje su stavili u njihovu službu kako bi moju vrednu investiciju preuzeli njima poznati tajkuni.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine