U dosadašnjim sudskim sporovima sa gradom Novim Sadom sudovi su postepeno utvrdjivali razloge zašto novizgradjena autobuska stanica ne može da funkcioniše, a da grad Novi Sad za to ne snosi bilo kakvu imovinsku odgovornost.Prvo je rešenje pronadjeno da je ništav član.1 ugovora kojeg su zaključili ATP“Vojvodina“ i grad Novi Sad sa obrazloženjem da se takvim ugovorom stavlja u monopolsku poziciju ATP“Vojvodina“. Potom je sud stao na stanovište da je ništava odredba ugovora koja obavezuje grad Novi Sad da omogući pristup autobusima novoizgradjenoj stanici sa obrazloženjem da je ceo ugovor ništav iako se ta ugovorna odredba može izvršiti tako da ATP“Vojvodina“ ne dodje u monopolski položaj, nakon toga sud je smatrao da grad Novi Sad nema obavezu da reguliše saobraćaj na isti način i po osnovu Generalnog plana do 2021.godine pozivajući se na to da je valjana prečišćena verzija plana u kojoj su birokrate prekrojile volju poslanika Skupštine grada Novog Sada.

Iako kao investitor smatram da takva obrazloženja ne mogu biti pravno valjana ukazujem da je grad Novi Sad izdao gradjevinske i upotrebne dozvole za novoizgradjenu autobusku stanicu i servis ATP“Vojvodina“ opredeljujući dozvole ne za upotrebu bilo kakve nepokretnosti već za novoizgradjenu autobusku stanicu i servis.

Stoga se postavlja pitanje kako je moguće da grad Novi Sad istovremeno daje dozvolu da gradim autobusku stanicu i servisni centar, a da odmah nakon što je investicija završena odbijajući da reguliše saobraćaj praktično mi zabrani stavljanje u funkciju tako izvedenih objekata.

Zar to nije savremeni način konfiskacije moje imovine?

S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine