- Sporovi ATP Vojvodina pod monitoringom evropske komisijeVrhovnom kasacionom sudu podneo sam četiri revizije, a krajem avgusta i zahtev da se na sednici gradjanskog odeljenja zauzme jedinstven stav o spornim pravnim pitanjima u njima kako bi se otklonila svaka primedba da se pravo primenjuje na jedan način kada u sporu učestvuje država ili lokalna vlast, a na drugi način kada tog učešća nema.

U sva četiri predmeta reč je o obavezi grada Novog Sada da reguliše medjumesni i medjunarodni autobuski saobraćaj sa nove autobuske stanice, na šta se ugovorom obavezao kao i naknade štete, jer to nije učunio što je prouzrokovalo stečaj preduzeća ATP“Vojvodina“ u kojoj sam bio većinski vlasnik.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragiše Slijepčevića doneo je akt kojim ne prihvata razmatranje mog zahteva, na šta sam uputio odgovor.

15.10.2020. Sporovi ATP Vojvodina pod monitoringom EK, Ilija Dević traži da se sve četiri revizije razmatraju na sednici gradjanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Imam saznanja da je sudija Dragiša Slijepčević iznosio pred sednicu gradjanskog odeljenje predmete mnogo manje važnosti, pa čak kada dva puta nije prošlo na sednici gradjanskog odeljenja,isti predmet je razmatran i na opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda.

Moj kapital je zaradjen, stican je punih četrdeset godina, a predmeti koji su iznošeni na sednicu gradjanskog odeljenja je imovina tajkuna koja je kupljena za tri evra.

S poštovanjem,

Ilija Dević, investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine