Sudija Vrhovnog kasacionog suda Dragiša Slijepčević, inače u trci za mesto predsednika tog suda, verovatno želeći da se dodvori ekipi koja pretenduje na imovinu ATP“Vojvodina“, napravio je neverovatan pravni „biser“. Obustavio je postupak u predmetu koji je pravosnažno već bio okončan, na šta sam uložio žalbu

04.11.2020. godine Žalba umešača Ilije Devića na rešenje P191/2016 od 21.10.2020. godine

i predlog stečajnom upravniku ATP“Vojvodina“.

04.11.2020. godine Predlog stečajnom upravniku da izjavi žalbu na rešenje P191/2016 od 21.10.2020. godine

Kod Vrhovnoh kaacionog suda nalaze se četiri predmeta vezana za slučaj ATP”Vojvodina”.

U tri, to preduzeća je tužilo grad Novi Sad zbog nepoštovanja ugovora o izgradnji kompleksa autobuske stanice I servisnog centra, dok ja kao bivši većinski vlasnik imam procesnu ulogu umešača.U četvrtom predmetu radi se o mojoj tužbi za nadoknadu lične štete. Bilo je logično da se predmeti objedine I o njima odlučuje na sednici gradjanskog odeljenja, ali je taj moj zahtev odbijen. Umesto toga prva tri su početkom septembra većana, a prvo rešenje već je stiglo, kao apsurd odluka o prekidu postupka imala je za cilj da unese dodatnu zbrku. Dok se ona rasplete imovina ATP”Vojvodine” verovatno će biti u rukama novih vlasnika za koje se sve vreme I priprema. Sudija Slijepčević je poznat po takvim pravnim manifetlucima koje više od 20 godina kreira sa zrenjaninskim I drugim advikatima I sudijama, a za račun prljavog novca I tajkunskih interesa. U slučaju ATP”Vojvodina” već je jednom iz pozadine a preko tužilaca I sudija (tužioci Djordje Ostojić,Snežana Marković I Danijela Slijepčević inače Slijepčevićeva supruga kao I sudije Stojana Jokića) uticao da već dosudjena naknada štete od 17 miliona evra bez veštačenja bude svedena na četiri miliona. Da bi taj prvi iznos iz pravosnažne presude opstao, ATP”Vojvodina” bi mogla da namiri sve poverioce I izadje iz stečaja. Ali, u tom slučaju tajkuni koji su želeli da je otmu ne bi došli do te imovine.

U novosadskim krugovima govorilo se da je čitav taj process dogovoren tokom jednog lovačkog druženja, iz čega je I proisteklo sinhronizovano postupanje tužioca I sudija.

Ja, Ilija Dević bi sada kapitalom čije je poreklo poznato I sticano punih četrdeset godina, trebalo da plaćam “holivudski život” , skup lov po inostranim lovištima, luksuzne nekretnine I jahte sudije Slijepčevića.

Paralelno sa ovim procesima, iako im se kraj ne vidi stečajni upravnik ATP”Vojvodina” uveliko priprema firmu za prodaju. Kupci se već znaju, a podrazumeva se da su vrlo bliski vlastima koje se spremaju njima da omoguće ono što meni nisu dozvolili.

Zbog takvog postupanja podneo sam pritužbu Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika koja je otvorila nadzor na ovim predmetom.

Istovremeno, predmet ATP”Vojvodina” nalazi se u monitoringu EU u okviru poglavlja 23. Vladavine prava kao jedini od pet najvećih sa liste od 24 sporne privatizacije I jedini gde je oštećen investitor a ne država Srbija.

Ja ću nastaviti da se obraćam javnosti I prenosim joj sva saznanja do kojih dolazim već duže od deset godina, ne zato da bi vršio pritisak na pravosudje već da bi pomogao da se u ovoj zemlji uspostavi vladavina prava I sigurnost poslovanja.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP”Vojvodina”

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine