- Slučaj ATP Vojvodina pod monitoringom Evropske komisije

Preduzeće ATP “Vojvodina“ kupio sam 2004. godine na javnom nadmetanju u Agenciji za privatizaciju. Ponudio sam najveću cenu i postao većinski vlasnik. U prvoj godini ispunio sam investicioni plan, zatim sam kupio 30 novih autobusa, otvorio nove linije, proširio poslovanje, zaposlio još dvesta radnika. Naredne godine, na osnovu ugovora sa novosadskim vlastima na čijem je čelu bila gradonačelnica Maja Gojković, izgradio sam kompleks nove medjumesne i medjunarodne autobuske stanice i savremenog servisa „EvoBus“ za potrebe Setra i Mercedes, koji je trebalo da pokrije područje Balkana. Medjutim, investicija nikada nije počela sa radom, jer gradske vlasti nisu ispunile svoj deo obaveza da preusmere saobraćaj na novu lokaciju. One su sledile interes pojedinca iz Credit Agricole banke, Aleksandra Divljaka, koji je bio iznad ciljeva privrednika i države.

Za koga on to radi, a protivno interesu države i svih poverilaca?

Pod pritiskom kreditnih rata, ATP “Vojvodina“ je otišla u stečaj, više od 500 radnika ostalo je bez posla. Plan reorganizacije je izglasan krajem avgusta 2011. godine a ja, kao investitor sa procesnom ulogom umešača, vodio sam mukotrpne sudske postupke u interesu svih poverilaca, pa tek onda mene lično. Najveći poverilac „Credit Agricole banka“ preko svog člana Nadzornog odbora, sprečavala je naplatu potraživanja kroz stečajni postupak. Nezakonito, a uz podršku stečajnog upravnika Nikole Pavlovića i stečajnog sudije Vladislava Kurteka prihvaćeno im je nezakonito razlučno poverilaštvo. Januara 2013. godine dobijena je pravosnažna sudska presuda u korist ATP “Vojvodina“ kojom bi se izmirili svi poverioci i radnici vratili na posao, ali je banka preko svog člana Nadzornog odbora u ATP Vojvodini to izvršenje sprečila a sve to vreme vodila tajne razgovore sa gradom. U organizaciji Aleksandra Divljaka iz „Credit Agricole banke“, čelnika grada Novog Sada, stečajnog upravnika Nikole Pavlovića i novosadske policije meni su kao oštećenom investitoru montirali krivični postupak. Čudno je da tim sačinjen od novosadske policije, istražujući slučaj ATP Vojvodine koja je na spisku od 24 sporne privatizacije bila jedina u kojoj je oštećen investitor a ne država, „nije uvideo“ da je banka upisala hipoteku na novoizgradjene objekte koji po ugovoru nisu bili predmet hipoteke.

Nezakonit upis hipoteke od strane Credit Agricole banka na novoizgadjenim objektima ATP Vojvodina (nova autobuska stanica i servisni centar EvoBus za potrebe Setra i Mercedes)

Posle svega toga protiv mene lično je poveden parnični postupak pred Višim sudom u Beogradu, za ceo iznos kredita kod „Credit Agricole banke“. Sudije ne čitaju predmet, veštak ekonomske struke Svetlana Djordjević inače tašta sudije Višeg suda iz Beograda, rukovodi predmetom i ne odgovara na primedbe mog advokata koje ukazuju na nezakonito veštačenje. „Credit Agricole banka“ na čelu sa sekretarom banke Aleksandrom Divljakom utiče i na druge banke da tuže mene lično i opterete me svim kreditnim obavezama za investiciju ATP “Vojvodina“. U momentu uvodjenja stečaja u preduzeća ATP”Vojvodina” 2008.godine procenjena vrednost novosagradjenih objekata, dozvola I potencijala za biznis iznosila je preko 100 miliona evra.Kroz stečaj, 12 godina kasnije sve je procenjeno na šest miliona evra.Kako je kroz stečaj, čija je osnovna funkcija da sačuva imovinu I namiri poverioce, došlo do tako drastičnog obezvredjivanja firme? Sada žele kompletne obaveze za sve kredite da svale na mene, preduzeće prodaju obećanim kupcima u bescenje, a Aleksandar Divljak kao strela u tudjem luku stekne pravno imovinsku korist.

Ovo što se trenutno dešava treba da probudi Specijalno tužilaštvo iz dubokog sna, a što se tiče slučaja ATP”Vojvodina”


S poštovanjem, Investitor ATP “Vojvodina“ Ilija Dević

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine