Iako je novo veće gradjanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda formirano 14 januara za pet radnih dana „savladalo“ obiman i izuzetno složen predmet po mojoj tužbi za ličnu štetu, koji je dve godine u tom sudu čekao na većanje.

Revizija Vrhovnom kasacionom sudu.pdf

Inicijativa za ocenu ustavnosti.pdf

Gotovo nemogućom brzinom sudije tog veća Vesna Popović i Gordana Komnenić, oslonile su se na mišljenje izvestioca, Zorane Delibašić. Istina, Delibašićeva je u momentu kada je revizija po ličnoj šteti stigla u sud početkom 2019.godine pokušala da predmet reši u roku od dve nedelje na šta sam ja reagovao

04.03.2019.Upozorenje na dešavanja u Vrhovnom kasacionom sudu


, jasno je da u tako kratkom periodu ne mogu da se sagledaju svi detalji ovog komplikovanog predmeta, osim ako presuda i bez toga nije doneta unapred.I sada je tek formiranom veću predstavljen ovaj slučaj, a presuda se očekuje.

Paralelno sa tim još jednom je oglašena prodaja autobuske stanice i servisnog centra u Novom Sadu, investicije u koju sam uložio 30 miliona evra kako bi se razvio biznis vredan 100 miliona evra, a koje je otišlo u stečaj jer gradske vlasti nisu ispunile svoj deo ugovora.Ono što je sporno to je da su delovi kompleksa ponudjeni kao „funkcionalne celine“ i po bagatelnoj likvidacionoj ceni od 4,3 miliona evra.

Praktično, to otvara pitanje da li stečajni upravnik ima saznanja da će gradske vlasti omogućiti novom vlasniku ono što su meni ugovorom garantovali, a potom uskratili, pa bi u tom slučaju u ponudi zaista bila funkcionalna celina, ali po ceni koja nije tržišna, manja je čak i od upotrebljenog gradjevinskog materijala.To bi nekom privilegovanom kupcu omogućilo ekstraprofit , dok poverioci ne bi mogli da naplate svoja potraživanja.S druge strane, ako stečajni upravnik nema garancije da su objekti zaista „funkcionalna celina“ nego tim izrazom „navlači“ moguće kupce onda će stečaj ATP“Vojvodine“, kada novi vlasnik to shvati dobiti još jednu tužbu i još jedno opterećenje stečajne mase.

Već godinama ukazujem da se imovina ATP“Vojvodine“ u kojoj sam bio većinski vlasnik pre stečaja razvlači i umanjuje.Sada pokušavaju tu investiciju praktično da poklone nekom od svojih „biznismena“, a da teret kredita iz kojih se gradilo preabace na mene kao jemca, iako je kroz više sudskih presuda nedvosmisleno utvrdjeno da su novosadske vlasti odgovorne, jer nisu ispunile svoj deo ugovora zbog čega investicija nije mogla da se pokrene.

Podsećamo, predmet ATP“Vojvodina“ je pod monitoringom evropske komisije u okviru poglavlja 23.Vladavine prava koja ga je svrstala u pet najvećih sa liste od 24 sporne privatizacije i jedini u kome je oštećen investitor, a ne država.Očekivalo se zbog toga da se predmetom pozabavi tužilaštvo za organizovani kriminal, ali se to još nije desilo!?


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine