Preduzeće ATP “Vojvodina“ kupio sam 2004. godine na javnom nadmetanju u Agenciji za privatizaciju. Ponudio sam najveću cenu i postao većinski vlasnik. U prvoj godini ispunio sam investicioni plan, zatim sam kupio 30 novih autobusa, otvorio nove linije, proširio poslovanje, zaposlio još dvesta radnika. Naredne godine, na osnovu ugovora sa novosadskim vlastima na čijem je čelu bila gradonačelnica Maja Gojković, izgradio sam kompleks nove medjumesne i medjunarodne autobuske stanice i savremenog servisa „EvoBus“ za potrebe Setra i Mercedes, koji je trebalo da pokrije područje Balkana. Medjutim, investicija nikada nije počela sa radom, jer gradske vlasti nisu ispunile svoj deo obaveza da preusmere saobraćaj na novu lokaciju. One su sledile interes pojedinca iz Credit Agricole banke, Aleksandra Divljaka, koji je bio iznad ciljeva privrednika i države, a njegove naredbe je slepo izvršavao stečajni upravnik Nikola Pavlović, koji je unapred primio nagradu do kraja stečaja.

Za koga oni to rade, a protivno interesu države i svih poverilaca?

Pod pritiskom kreditnih rata, ATP “Vojvodina“ je otišla u stečaj, više od 500 radnika ostalo je bez posla.

Neposredno pred stečaj procenjena vrednost autobuske stanice sa dozvolama iznosila je 40 miliona evra, procena ovlašćenog servisnog centra “EvoBus” Setra i Mercedes iznosila je 40 miliona evra, a ATP”Vojvodina” u svom sastavu ima gradjevinsko zemljište za koje smo dobili urbanističke uslove za izgradnju 25.000m2 poslovnog prostora, prevoz putnika u domaćem I medjunarodnom saobraćaju koji se odvijao sa 100 autobusa I delatnost turizama čija procena u tom trenutku nije radjena.Slobodno mogu reći da je preduzeće vredelo daleko više od 100 miliona evra.

Plan reorganizacije je izglasan krajem avgusta 2011. godine, kao investitor sa procesnom ulogom umešača, vodio sam mukotrpne sudske postupke u interesu svih poverilaca, pa tek onda mene lično. Najveći poverilac „Credit Agricole banka“ preko svog člana Nadzornog odbora, sprečavala je naplatu potraživanja kroz stečajni postupak . Nezakonito, a uz podršku stečajnog upravnika Nikole Pavlovića i stečajnog sudije Vladislava Kurteka i predsednika stečajnog veća sudije Slobodanke Komšić prihvaćeno im je nezakonito razlučno poverilaštvo. Januara 2013. godine dobijena je pravosnažna sudska presuda u korist ATP “Vojvodina“ kojom bi se izmirili svi poverioci i radnici vratili na posao, ali je banka preko svog člana Nadzornog odbora u ATP Vojvodini to izvršenje sprečila a sve to vreme vodila tajne razgovore sa gradom. Na sve to je reagovala Agencija za borbu protiv korupcije.U organizaciji Aleksandra Divljaka iz „Credit Agricole banke“, čelnika grada Novog Sada, stečajnog upravnika Nikole Pavlovića i novosadske policije meni su kao oštećenom investitoru montirali krivični postupak. Čudno je da tim sačinjen od novosadske policije, istražujući slučaj ATP Vojvodine koja je na spisku od 24 sporne privatizacije bila jedina u kojoj je oštećen investitor a ne država, „nije uvideo“ da je banka upisala hipoteku na novoizgradjene objekte koji po ugovoru o kreditu I založnom izjavom pred sudom nisu bili predmet hipoteke.

Tokom stečaja od 12 godina procenjena vrednost ATP”Vojvodine” sa preko sto miliona evra istopila se na 5,3 miliona evra .Kako je kroz stečaj, čija je osnovna funkcija da sačuva imovinu I namiri poverioce, došlo do tako drastičnog obezvredjivanja firme? Sada žele kompletne obaveze za sve kredite da svale na mene.

Iako sud još nije odlučio po Revizijama pred Vrhovnim kasacionim sudom koje sam podnosio zbog neispunjenja ugovora I naknade štete, oglašena je prodaja, a primedbe na taj oglas osim mene dostavili su I Državno pravobranilaštvo u ime poreske uprave I Komercijalna banka.Primedbe je sudkinja Slobodanka Komšić odbacila dan pred otvaranje ponuda kako bi to moglo da se obavi.

Medjutim, procedura ipak nije okončana jer se stečajni upravnik čije je prisustvo oglasom bilo definisano, zbog Covid-a nalazio u bolnici, a Državno pravobranilaštvo se žalilo.

Ipak ponude su prihvaćene: za servisni centar kompanija Matijević spremna je da plati 1,45 miliona evra, iako je samo izveštačena vrednost za izgubljenu dobit 80 miliona evra.Za stari servis sa gradjevinskim zemljištem zainteresovano je preduzeće “Evrodom” iz Kaća, a spekuliše se da iza te ponude stoji kontraverzno preduzeće “Galens” .Za samu autobusku stanicu nije bilo ponuda.

Paralelno sa ovim procesom u toku su još uvek postupci za utvrdjovanje štete nanete ATP”Vojvodini” I meni lično, pa nije jasno zbog čega se toliko požurilo sa ovom prodajom.

Ovih dana se očekuje ishod po reviziji za moju ličnu štetu, gde ni prvostepeni niti drugostepeni sud nije utvrdio činjenice što je bio osnov za reviziju koju sam uložio.

Revizija Vrhovnom kasacionom sudu.pdf

Inicijativa za ocenu ustavnosti.pdf

,iako je novo veće gradjanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda formirano 14 januara za pet radnih dana „savladalo“ obiman i izuzetno složen predmet po mojoj tužbi za ličnu štetu, koji je dve godine u tom sudu čekao na većanje.Gotovo nemogućom brzinom sudije tog veća Vesna Popović i Gordana Komnenić, oslonile su se na mišljenje izvestioca, Zorane Delibašić. Istina, Delibašićeva je u momentu kada je revizija po ličnoj šteti stigla u sud početkom 2019.godine pokušala da predmet reši u roku od dve nedelje na šta sam ja reagovao

04.03.2019.Upozorenje na dešavanja u Vrhovnom kasacionom sudu

, jasno je da u tako kratkom periodu ne mogu da se sagledaju svi detalji ovog komplikovanog predmeta, osim ako presuda i bez toga nije doneta unapred.I sada je tek formiranom veću predstavljen ovaj slučaj, a presuda se očekuje. Indikativno je to što je krajem decembra prošle godine sudija izvestila Zorana Delibašić izabrana u Visoki savet sudstva gde prelazi početkom aprila.Pitanje je da li je brzina kojom će novo veće odlučiti u korelaciji sa njenim izborom u VSS, odnosno da li je time kupljena ulaznica za taj organ.

O svim detaljima i procesima koji se vode u ovom slučaju informisana je evropska komisija gde je već duži niz godina slučaj ATP“Vojvodine“ pod monitoringom.Ovih dana visoki zvaničnici evropske komisije predvidjaju privremeno zatvaranje drugih poglavlja za Srbiju, dok se ne vide pomaci u pravosudju, vladavini prava, ljudskim pravima i slobodi, odnosno poglavlju 23. i 24.


S poštovanjem,

Investor ATP“Vojvodina“ Ilija Dević

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine