- Da li će tužilaštvo sprečiti sudiju Vladislava Kurteka I stečajnog upravnika da prekinu sa nanošenjem štete svim poveriocima ATP”Vojvodine”

Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Privredni sud dostavio je komplentan predmet stečaja ATP”Vojvodine”. Zahtev tužilaštva dostavljen je zbog krivične prijave koju sam podne pre više od godinu dana I ukazao na sve sudije koje su nezakonito sudile, a posebno na odluke donate u stečajnom postupku.

11.02.2020. Uloga institucija u konfiskaciji imovine Ilije Devića

Dopis kojim je tužilaštvo zatražilo dokumentaciju nosi datum 17.mart, upravo dan otvaranja ponuda po oglasu o prodaji tri celine ATP”Vojvodine”. U Privrednom sudu, sprat ispod tužilaštva dopis je stigao četiri dana kasnije.Da li je izmedju ta dva datuma dokumentacija spakovana ili je možda selektovana.

U medjuvremenu otvorene su ponude po oglasu o prodaji imovine ATP”Vojvodine”. Na odluku o tom postupku uložio sam žalbu, ali je to učinila I Komercijalna banka kao I Državno pravobranilaštvo koje se sada prvi put pojavilo kao zakonski pravni zastupnik državnog organa, Poreske uprave koja je razlučni poverilac u tom predmetu. Dan pred otvaranje ponuda Privredni sud je odbacio žalbe, ali se Državno pravobranilaštvo dva dana kasnije žalilo Apelacionom privrednom sudu ,jer stečajni sudija I stečajni upravnik nisu ispoštovali obavezu da taj organ obaveštavaju o svim bitnim potezima u stečaju.

Nakon stečaja i raskinute privatizacije, meni je kao investitoru priznat udeo od 38,8 odsto na ime realizovanih ulaganja.S te pozicije, već godinama podnosim krivične prijave zbog načina na koji se vodi ovaj stečaj I da je imovina, na početku postupka procenjena na više od 100 miliona evra,nakon 12 godina, spala na 5,3 miliona evra.I kada su drugi delovi preduzeća prodavani, iako u procesu imam ulogu umešača nisam uspevao da dodjem do informacije kako je novac raspodeljen poveriocima.

Prema mojim saznanjima stečajna uprava nakon konsultacija sa Privrednim sudom priprema danas realizaciju ugovora o prodaji celine iako ponude nisu prezentovane odboru poverilaca, drugim razlučnim poveriocima I meni kao bivšem većinskom vlasniku.Razlog je jasan :Servisni centar kompanija Matijević spremna je da plati 1,45 miliona evra, iako je samo izveštačena vrednost za izgubljenu dobit 80 miliona evra.Za stari servis sa gradjevinskim zemljištem zainteresovano je preduzeće “Evrodom” iz Kaća, a spekuliše se da iza te ponude stoji kontraverzno preduzeće “Galens” .Ukupno od ove prodaje u stečajnu masu će ući manje od 2 miliona evra što nije dovoljno da se podmiri potraživanje glavnog poverioca, Kredit agrikol banke.Ostali uključujući i razlučne drugog i trećeg reda, Komercijalnu banku i Poresku upravu, ne mogu da računaju na bilo kakvu nadoknadu.Osim mizernog prihoda od prodaje, nije jasno ni zašto se sa tim unovčavanjem toliko požurilo kada sud još nije odlučio po Revizijama pred Vrhovnim kasacionim sudom koje sam podnosio zbog neispunjenja ugovora i naknade štete.

Uz to procedura je obavljena pod sumnjivim okolnostima jer se stečajni upravnik čije je prisustvo oglasom bilo definisano, zbog Covid-a nalazio u bolnici, a njegov pomoćnik Bojan Škrbić se na pozive poverilaca izjašnjavao : “Ponude su otvorone idem da odnesem stečajnom upravniku Nikoli Pavloviću u bolnicu zapisnik da prihvati ponude”. Upravo zbog te brzine, pozivam tužilaštva da ispita aktivnosti oko prodaje imovine u poslednjih sedam dana.

Postavljam pitanja:

- Da li će stečajni upravnik iz bolesničke postelje na zakonit način odlučiti da prihvata ponudu po oglasu od 17.marta, a imajući u vidu da je veliki broj poverilaca uložio opravdane prigovore na sam postupak prodaje?

- Koji su razlozi da stečajni upravnik Nikola Pavlović u toku današnjeg dana organizuje da neko drugi u njegovo ime potpiše ugovor o prodaju imovine ATP”Vojvodina”?

Verujem da će I poverioci reagovati, kako bi zaštitili svoja potraživanja, jer se iz postojeće cene osim “Credit Agricole banke” niko drugi ne može namiriti.

O svim detaljima i procesima koji se vode u ovom slučaju informisana je Evropska komisija gde je već duži niz godina slučaj ATP“Vojvodine“ pod monitoringom.Ovih dana visoki zvaničnici evropske komisije predvidjaju privremeno zatvaranje drugih poglavlja za Srbiju, dok se ne vide pomaci u pravosudju, vladavini prava, ljudskim pravima i slobodi, odnosno poglavlju 23. i 24.


S poštovanjem,

Investor ATP“Vojvodina“ Ilija Dević

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine