Nedavno su prodate „dve fuknkcionalne celine“ ATP“Vojvodine“ po oglasu koji je raspisala stečajna uprava, odnosno stečajni upravnik Nikola Pavlović, iako su postojale hipoteke o kojima je pokrenut spor.

Upravo to sprečavalo je da se prodaja obavi po zakonu, jer iako su kupci regularno uplatili izlicitirani iznos, niko od notara nije prihvatio da tu transakciju sprovede i upiše nove vlasnike.

“Izlaz“ je pronašao stečajni sudija koji je doneo rešenje po zahtevu stečajnog upravnika kojim je naložio katastru upis novih vlasnika i brisanje hipoteka koje su bile teret na imovinskom listu.

To je uradjeno po zakonu o stečaju.

Medjutim,problem je to što je stečaj ATP“Vojvodine“ otvoren 2008.godine kada je na snazi bio zakon o stečajnom postupku po kome se taj proces i vodio.Zakon o stečaju usvojen je kasnije i upravo je on propisivao da će se postupci započeti po prethodnom zakonu o njemu i okončati.

U čemu je razlika?

Zakon o stečajnom postupku ne predvidja mogućnost sudije da donese odluku o izvršenoj prodaji, već to mora da učini stečajni upravnik i da na kupca prenese imovinu bez tereta kada se isplati cena, to stečajni upravnik nije mogao da uradi, jer je prodaja imovine pod teretom nezakonita i niko od notara nije hteo da rizikuje svoju licencu.

Kao stečajni poverilac ukazivao sam na pravne posledice prodaje nepokretnosti imovine ATP“Vojvodina“ koje su nastale na osnovu ugovora o kupoprodaji, na kojem potpisi ugovornih strana nisu overeni kod nadležnog javnog beležnika.Shodno tome, nisu postojali uslovi ni za verifikaciju obračuna po kome su namireni razlučni poverioci, a još manje za obračun nagrade stečajnom upravniku koji je sebi dodelio 40.000,00 Evra i pritom odnekud izračunao isto toliki iznos troškova stečajnog postupka.

Sve se to radi sa ciljem da se što pre i u bescenje proda moja investicija i da se namiri delimično samo jedan razlučni poverilac Credit Agricole banka koja inače i upravlja tim stečajem.

Protiv takvih postupaka stečajnog upravnika i stečajnog sudije Vladislava Kurteka podne sam žalbe:

07.04.2021. Žalba na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu St 9/2010.pdf

08.04.2021. Žalba Privrednom apelacionom sudu na rešenje privrednog suda od 01.04.2021.godine.pdf

Stečajni sudija je ovu žalbu odbacio kao neblagovremenu uz tvrdnju da je podneta 12.Aprila, iako je ona poštom dostavljena 8.Aprila, a već narednog dana i zavedena u pisarnici suda što je čini blagovremenom i na to rešenje podneo sam žalbu.

21.04.2021.Žalba stečajnog poverioca Ilije Devića na rešenje Privrednog suda iz Novog Sada.pdf

Na potezu je Privredni apelacioni sud od koga očekujem da ne dozvoli retroaktivnu primenu zakona o stečaju u predmet koji je započet po zakonu o stečajnom postupku,kako bi pokazao da se u Srbiji poštuje načelo pravne sigurnosti u okviru poglavlja 23.

Podsećamo, upravo zbog tog poglavlja predmet ATP“Vojvodina“ je pod monitoringom evropske komisije gde se nalazi medju pet najvećih sa liste od 24 sporne privatizacije i jedini u kome je oštećen investitor, a ne država.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP”Vojvodina”

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine