Priznala povredu procedure, ali prodaju ostavila na snazi

Stečajno veće Privrednog suda u Novom Sadu kojim je predsedavala sutkinja Slobodanka Komšić odbila je prigovor na proceduru prodaje dela imovine ATP“Vojvodine“, koju su podneli osim mene kao poverioca, i Državno pravobranilaštvo u ime Poreske uprave, kao i Komercijalne banke.

Podsećam, prigovor sam stavio jer su stečajni upravnik i sudija pomešali zakone prilikom procedure prodaje, pa su umesto zakona o stečajnom postupku po kome se vodio predmet ATP“Vojvodine“ primenili zakon o stečaju koji je donet dve godine kasnije.To im je bilo potrebno, jer nijedna notarska kancelarija nije htela da overi ugovor o prodaji savremenog servisa i zemljišta, s obzirom da procedura nije ispoštovana i da je imovina bila pod hipotekom u sporu. Stečajni upravnik se zato dosetio i od stečajnog sudije zatražio overu prodaje, što omogućava zakon koji se u ovom predmetu ne primenjuje. Interesantno je da stečajno veće , obrazlažući odbijajuće rešenje, priznaje manjkavost procesa pa iz tog dokumenta nije jasno zbog čega je prigovor odbijen.

Na potezu je Privredni apelacioni sud koji treba da da konačnu odluku: da li je povreda zakona osnov za poništenje neke odluke, ili je sudijama dozvoljeno da procenjuju kada žele da primene zakon, a kada ne, i šta su kriterijumi kada se takva odluka donosi?

Upravo ćemo na tom primeru videti da li se u Srbiji poštuje načelo pravne sigurnosti u okviru poglavlja 23.

Podsećamo, upravo zbog tog poglavlja predmet ATP“Vojvodina“ je pod monitoringom evropske komisije gde se nalazi medju pet najvećih sa liste od 24 sporne privatizacije i jedini u kome je oštećen investitor, a ne država.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP”Vojvodina”

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine