Iz stečajnog predmeta ATP“Vojvodina“ pred Privrednim sudom u Novom Sadu saznao sam da je stečajni upravnik Nikola Pavlović dana 04.06.2021. obavestio taj sud da je uputio demanti dnevnom listu Danas 25.05.2021, gde je objavljeno moje saopštenje. On se pozvao na zaključak vandredne kontrole iz prošle godine Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) koja je tvrdila da nema nezakonitosti u tom stečajnom postupku, da je moja pritužba na brojne nepravilnosti neosnovana, a ja sam na istu uložio prigovor 30.12.2020.godine.

Pritužba ALSU na rad stečajnog upravnika Nikole Pavlovića i Prigovor.pdf

Medjutim, tekst na koji je uputio demanti uopšte se ne odnosi na te nepravilnosti zbog kojih sam se tada žalio ALSU-u, već na problem nezakonite prodaje u kojoj su sudija Vladislav Kurtek i stečajni upravnik Nikola Pavlović pobrkali zakone.

Naime, sudija je proglasio prodaju i naložio katastru da je uknjiži što bi bilo u redu da se postupak vodio po Zakonu o stečaju.Ali, ovaj predmet vodi se po Zakonu o stečajnom postupku koji predvidja da posao prodaje ide preko notara. Problem je bio, jer ni jedna notarska kancelarija nije htela da overi prodaju, obzirom na to da su objekti bili pod hipotekom koja je u sporu.

Revizija Vrhovnom kasacionom sudu.pdf

Takodje iz stečajnog predmeta, vidljiv je izveštaj redovne kontrole od 20.05.2021.godine,koji je stečajni upravnik primio 03.06.2021, znači dan nakon što je u Danasu objavljen njegov demanti

U kome tvrdi da je ALSU konstatovala da je sve u redu. To ukazuje da je on imao saznanje o sadržini dokumenta koji je iz ALSU primio kasnije.

Zbog toga smo Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika uputili sledeća pitanja:

- Da li je supervizor Dragana Kujundžić, ocenjujući rad stečajnog upravnika proveravala koja je pravila prodaje on primenio, a posebno da li joj je bilo poznato da su na tu prodaju prigovor uložili Komercijalna banka, Državni pravobranilac u ime Poreske uprave i ja. Takodje ne znamo ni da li je uzela u obzir to što sam uložio žalbu na rešenje stečajnog sudije koja su doneta na predlog stečajnog upravnika?

21.04.2021.Žalba stečajnog poverioca Ilije Devića na rešenje Privrednog suda iz Novog Sada.pdf

- Pitao sam da je takvim izjašnjenjem supervizor Dragana Kujundžić prejudicirala ishod žalbenog postupka po pitanju da li je stečajni upravnik na navedenu prodaju retroaktivno primenio Zakon o stečaju umesto Zakona o stečajnom postupku?

- Na kraju pitao sam da li je to pritisak na rad Privrednog apelacionog suda da odbije moju žalbu, jer je supervizor bez uvida u dokumentaciju utvrdio da je stečajni upravnik radio po zakonu?


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“ Novi Sad

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine