Ministarstvo pravde odgovorilo je povodom saopštenja koje sam objavio pre dve nedelje , da ne može zastupati gradjane u postupcima pred sudom, ali da je saglasno sa mojim komentarom da će konačnu reč po žalbama koje sam podneo dati Privredni apelacioni sud i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Podsećam, u pomenutom saopštenju sam ukazao na problematično postupanje stečajnog sudije i upravnika prilikom prodaje najvećih poslovnih celina ATP“Vojvodina“. Objasnio sam da se ta procedura odvijala tako što su pobrkana dva zakona o stečaju od kojih se jedan primenjuje na ATP“Vojvodinu“, a drugi ne, jer je donet posle uvodjenja stečaja.

Šema: postupanje stečajnog sudije i stečajnog upravnika prilikom prodaje imovine ATP“Vojvodina“.pdf

Žalba zbog takvog postupanja stečajnog sudije podneta je Privrednom apelacionom sudu, a zahtev za vandrednu kontrolu rada stečajnog upravnika ALSU.

Medjutim, neposredno posle odgovora Ministarstva, pre nego što su Privredni apelacioni sud i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika bilo šta odlučili, predsednica stečajnog veća Slobodanka Komšić odlučila je da u odsustvu postupajućeg sudije donese ZAKLJUČAK.pdf kojim stečajnom upravniku bez pozivanja na bilo koji zakon, nalaže da imovinu koja je pre šest meseci prodata solemizuje preko notara, kako bi vlasnici mogli da se upišu u katastar.

Upis u katastar je vrlo diskutabilno pitanje!

Nejasno je da li je sutkinja Komšić nadležna da donese takve odluke, kao i to zašto nije na isti način postupala prilikom prethodnih prodaja imovine ATP“Vojvodina“ u toku plana reorganizacije?

Ovakvo haotično vodjenje stečajnog postupka otvara prostor da ALSU(Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) proveri zakonitost prethodnih prodaja: stanice u Irigu, u Bačkoj Palanci, Adi i poslovni prostor u staroj zgradi NIS-a od 700m2 koji je kupio „Srbijagas“.

Očekujem da posle te provere konačno dobijem informaciju koja se godinama skriva –koliko je novca prikupljeno u toj rasprodaji koja je zapravo konfiskacija moje imovine, da li je od toga mogao da se namiri dug ili samo apetiti stečajnog upravnika, dok brigu o potraživanjima pokušavaju da svale na mene.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine