Privredni apelacioni sud oborio je rešenje o prodaji servisnog centra sa pratećim objektima ATP“Vojvodina“, a za preostali deo, autobusku stanicu i zemljište vratio je predmete na ponovno odlučivanje.

Presuda je doneta po mojoj žalbi na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu. Prilikom prodaje servisnog centra apelacija je potvrdila navode iz moje žalbe da se postupak u novosadskom Privrednom sudu odvijao prema Zakonu o stečaju iako se predmet ATP“Vojvodina“ vodio po odredbama Zakona o stečajnom postupku.

Tokom prodaje autobuske stanice i gradjevinskog zemljišta povredjena su procesna pravila tako da prigovori koje smo podneli ja kao poverilac, Komercijalna banka i Državni pravobranilac u ime Poreske uprave nisu stigli do stečajnog veća kao drugostepenog organa što je bitna povreda pravila postupka.

Bez obzira na to kakve će biti odluke u daljem toku stečajnog postupka, ova presuda pokazuje da sam sa razlogom dostavljao krivične prijave protiv stečajnog upravnika i postupajućih sudija koje je Tužilaštvo redovno odbacivalo

I trenutno je u toku postupanje Višeg javnog tužilaštva u predmetu koji su sami formirali na osnovu mojih saopštenja u kojima sam ukazivao upravo na ove nepravilnosti u prodaji imovine

07.10.2021. Više javno tužilaštvo se interesuje za prodaju imovine ATP“Vojvodina“

S razlogom sam se pritužbama obraćao i Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) i ukazivao da stečajni upravnik nije vodio postupak po zakonu. ALSA nije pronašla ništa sporno, ali verujem da će po poslednjem prigovoru koji je upućen direktoru ALSU imati u vidu i ovu presudu.

15.10.2021. Prigovor direktoru ALSU

Ovo nije jedini problem u stečaju ATP“Vojvodina“, model po kome je prodata i ostala imovina: autobuska stanica u Irigu, autobuska stanica u Bačkoj Palanci, poslovni prostor od 700m2 u zgradi NIS koji je kupio „Srbijagas“ ... bio je isti, samo što se time niko nije bavio.

Moguće je da će tužilaštvo preispitati i te prodaje, a da će na red doći i šteta koju su time prouzrokovali stečajni upravnik i sudije, ne samo poveriocima nego i kupcima.


S poštovanjem,

Investitor preduzeća ATP“Vojvodina“

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine