Sudija Privrednog suda u Novom Sadu Vladislav Kurtek tri puta je doneo istu odluku u stečajnom predmetu ATP"Vojvodine"- da je prodaja izvršena i da kupac treba da se uknjiži, a postojeće hipoteke na objektima brišu.
Privredni apelacioni sud (PAS) dva puta je poništio takvu presudu i sudiju upozorio da postojeći Zakon njega ne ovlašćuje da naloži brisanje hipoteka i upis kupca u katastar. Pre nego što je PAS uzeo u razmatranje treću presudu po mojoj žalbi.pdf kao poverioca ATP"Vojvodine" sudija Kurtek odlučio je da ne čekajući treću odluku PAS-a zakaže završno ročište u stečaju ove firme za 03.Avgust . Ili sudiju nije briga kako će PAS da odluči, ili unapred zna kakva odluka može da bude.

Postavlja se pitanje zbog čega sudija sa takvom žurbom, pre okončanog postupka zakazuje završno ročište ?
Kupovinom ATP"Vojvodine" investirao sam u kompleks nove autobuske stanice, doveo zastupstvo Setre i Mercedesa, zaposlio 200 novih radnika, proširio delatnost...
Za sve to garantovao sam svojom imovinom, a osnova je bio ugovor sa Gradom koji je potpisala tadašnja gradonačelnica Maja Gojković.
Grad medjutim nije ispunio ugovornu obavezu, odustao je tek kada sam izgradio kompleks ATP"Vojvodine" i uložio svoja sredstva, preduzeće je otišlo u stečaj, a posle skoro 15 godina u tom statusu prodati su glavni objekti u bescenje. Iz dobijenih sredstava neće moći da se naplate poverioci medju kojima je Poreska uprava i banke, sa ciljem da se na mene svale sve neizmirene obaveze ATP"Vojvodine". Išlo se na princip : "Što je niža cena, veća je obaveza mene, Ilije Devića" Uz to, brzo okončanje ovog predmeta potrebno je onima koji su iz senke upravljali ovim stečajem - nekome to može da zasmeta pri izboru za ministra pravde, a neko se širenjem informacija i dezinformacija još uvek preporučuje na neku od još nerasporedjenih funkcija. Novosadska čaršija tvrdi da je od početka, nepoštovanje ugovora i otimanje moje imovine kao i dobrog biznis plana za koji nije bila potrebna državna subvencija, osmišljeno u dve advokatske kancelarije povezane sa funkcijom gradonačelnika. Spekuliše se da je pritisak na PAS već izvršen i da se sudija Vladislav Kurtek pravdajući po treći put isto rešenje pozvao na sudsku praksu Višeg tgovinskog suda iz 2007.godine iako ni ta praksa ne daje pravo stečajnom sudiji da naloži brisanje hipoteke i upis kupca. Uz to, besmisleno je pozivanje na stav od pre 15 godina, kada iz prošle godine, u istom predmetu PAS dva puta odbacuje prvostepenu presudu i upozorava sudiju da nema ovlašćenja za nalog o brisanju tereta.

Medjutim, da li će PAS ostati dosledan svom stavu u trećem pokušaju da se izbriše hipoteka (Poreske uprave, Komercijalne banke ...) ili će da podlegne uticaju dnevne politike, odlučivaće sudija Ivčevski Nikola, nedavnom imenovan na sudijsku funkciju u PAS-u. Njemu će posao biti otežan, jer je dosadašnja praksa sudije Vladislava Kurteka bila da šalje nekompletan predmet u drugostepeni sud, samo onu dokumentaciju koja treba da potvrdi njegov pravni stav, a da sakrije koliko sam oštećen. Zbog toga su u nekim prethodnim predmetima sudije morale da traže dopunu.

Podsećam, jedan od poslednjih izveštaja pokojne Verice Barać ispred Saveta za borbu protiv korupcije bavio se slučajem ATP"Vojvodine" i ukazao na "bahatost gradskih vlasti" i uticaja neformalnih interesnih grupa koje se povezuju sa kancelarijama dva gradonačelnika. Tim izveštajem bavila se i Evropska komisija uz ocenu da je ATP"Vojvodina" medju pet najvećih iz 24 sporne privatizacije, a jedini u kome je oštećen investitor, a ne država.
Zbog toga se predmet i dalje nalazi u monitoringu Evropske komisije.

Dosadašnje postupanje suda širi spisak oštećenih, jer iako čitav teret pada na mene, svoja potraživanja neće naplatiti ni Poreska uprava ni banke. Neko drugi će da dodje do vredne imovine na štetu, ovoga puta , i države. Očekujem da će se uključiti Republičko javno tužilaštvo i Specijalno tužilaštvo koji su po ovom predmetu 15 godina u dubokom snu!

Nastaviće se

S poštovanjem,
ILIJA DEVIĆ, Investitor preduzeća ATP"Vojvodina"

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine