EK: Slučaj ATP"Vojvodina" pomaže u razumevanju i proceni kako se vladavina prava primenjuje u Srbiji

Iz odeljenja za proširenje Evropske komisije, pre dva dana dobio sam reagovanje na saopštenje za javnost, kojim sam ukazao na pritisak koje političke strukture vrše na pravosudje u stečajnom predmetu ATP"Vojvodina" .
U reagovanju iz Odeljenja su istakli zahvalnost na informacijama koje redovno prosledjujem kako domaćoj javnosti tako, delegaciji EU u Srbiji i EK u Briselu.Uz napomenu da pomno prate ovaj stečaj.

Naime, u Evropskoj komisiji redovno naglašavaju da je predmet ATP"Vojvodine" u stalnom monitoringu kao i da je česta tema u razgovorima sa srpskim zvaničnicima, jer je još od 2011.godine svrstan medju pet najvećih od 24 sporne privatizacije, a jedini u kome je oštećen investitor a ne dražava.
"Uveravamo Vas da Evropska komisija pažljivo prati celokupnu situaciju vladavine prava u Srbiji, a u okviru pregovora Srbije o proširenju Evropskoj uniji.U ovom kontekstu, cenimo i primamo na znanje primljene informacije. To je od pomoći u smislu razumevanja i procene kako se vladavina prava primenjuje u Srbiji" navodi se u dopisu iz Brisela.

U saopštenju koje je prethodilo ovom reagovanju naveo sam da je sudija novosadskog privrednog suda Vladislav Kurtek tri puta donosio rešenje o brisanju hipoteke na objektima ATP"Vojvodine" i tri puta nalagao katastru da izvrši upis vlasništva kupca. Da je to sprovedeno, Poreska uprava, banke i ja ne bismo mogli da naplatimo svoja potraživanja.

Dva puta je Privredni apelacioni sud poništavao rešenje sudije Kurteka i upozoravao da Zakon ne dozvoljava sudiji da izdaje takav nalog, i katastar po tome neće smeti da postupi.

Ni donešeno treće rešenje se ne razlikuje od prethodna dva, ali spekuliše se da je na predsednicu Privrednog apelacionog suda izvršen jak politički pritisak, a da će ovoga puta odlučivati drugo veće u kome predsedava nedavno imenovani sudija PAS-a Nikola Ivčevski. Evropsku komisisju i našu javnost redovno sam obaveštavao o svim nezakonito donetim odlukama i malverzacijama koje su pratile stečaj ATP"Vojvodine".

I pored toga izostalo je reagovanje i Tužilaštva i Visokog saveta sudstva.
Odluka se očekuje ubrzo, jer je stečajni sudija već zakazao završno ročište za stečaj ATP"Vojvodine", pa se pretpostavlja da se već zna kako će predmet biti rešen.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP"Vojvodina"

Nastaviće se..

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine