Srpsko pravosudje ignoriše preporuke Evropske komisije

Na portalu Privrednog apelacionog suda juče oko 14h objavljeno je da je po mojoj žalbi predmet ATP"Vojvodine" rešen. Ne piše kako, što nije uobičajena praksa.

Znaće se verovatno tek danas na završnom ročištu u stečaju ATP"Vojvodine", odnosno ja ću biti onemogućen da kroz pravosudni sistem reagujem ukoliko su moja prava povredjena. Podsetiću, stečajni sudija Vladislav Kurtek tri puta je donosio rešenje kojim je konstatujući prodaju glavne imovine ATP"Vojvodine" nalagao da se kupci upišu u katastar kao vlasnici, a da se postojeće hipoteke koje su stavile Poreska uprava i banke izbrišu.

Dva puta je Privredni apelacioni sud usvojio moju žalbu uz pouku sudiji da prema Zakonu po kome se vodi ovaj stečaj, on nije nadležan da izda takav nalog i po tome ne može postupiti katastar. Treće rešenje za koje sam upravo saznao da je doneto u Privrednom apelacionom sudu, može da sadrži samo dve mogućnosti: da sud odluči kao što je to činio i prethodna dva puta, ili da donese drugačiju odluku.

Spekuliše se da je ipak druga varijanta izvesnija, jer je ne čekajući rešenje PAS-a stečajni sudija zakazao današnje završno ročište u stečaju ATP Vojvodine, očigledno je mnogo ranije znao sadržaj rešenja. Signal za to bio je u činjenici da je predmet po mojoj žalbi ovoga puta dodeljen drugom stečajnom veću, novoimenovanom sudiji Nikoli Ivčevskom koji je nedavno unapredjen iz Privrednog suda. Kažu, da je unapredjenje stiglo uz uslov da na odredjen način reši ovaj predmet.

Ovo je tipičan primer kada sud, odlučujući o istoj pravnoj stvari donosi sasvim suprotne odluke. Takvo postupanje ruši princip pravne sigurnosti, koji zahteva da se u istim stvarima isto odlučuje.

U ranijem obraćanju javnosti, ukazao sam na politički pritisak koji se vrši na Privredni apelacioni sud da odluči drugačije, nego što je odlučivao u prethodna dva slučaja, kao i da sam o tome sam obavestio i Evropsku komisiju, koja je potvrdila da je ovaj slučaj stavljen pod monitoring upravo radi procene kako se vladavina prava primenjuje u Srbiji. Zbog toga sam zaključio da su stečajni upravnik Nikola Pavlović i stečajni sudija Vladislav Kurtek znali kakva će biti odluka po žalbi Privrednog apelacionog suda i pre nego što je formalno takva odluka doneta.

Zašto je Privredni apelacioni sud odustao od svog ranije usvojenog pravnog stava ? Evropska komisija je jednostavnim rečima poručila: Samo vas gledamo, a moje mišljenje je da je odgovor na to bio BAŠ NAS BRIGA.

Mene ovo boli ne samo zato što je primena principa pravne sigurnosti bitna za svakog građanina ove zemlje, već zato što sam na svoj koži osetio da je jedino Savet za borbu protiv korupcije, na čelu sa Vericom Barać, utvrdio da je privatizacija ATP "Vojvodine" jedina koja je izvršena na štetu mene kao investitora. Dakle, svi znaju da sam oštećen, a ništa se ne preduzima po tom pitanju. Svi znaju da sam uložio svoj kapital u privatizaciju, a posle da sam jemčio svojom imovinom za obaveze ATP "Vojvodine" , a sada se pitaju zašto se bunim zbog prodaje imovine ATP "Vojvodina" u bescenje. Pitaju se u čemu je moj interes da tražim da se preispitaju te prodaje.

Sve se odvija onako kako su mi brižni "prijatelji" objasnili. Stečaj će nakon 3. avgusta biti okončan, kupci će po bagatelnoj ceni upisati pravo svojine na novoj autobuskoj stanici, novom servisu i ostaloj imovini bez tereta, nakon toga će Grad Novi Sad omogućiti kupcima da se sa nove autobuske stanice obavlja međumesni i međunarodni autobuski saobraćaj, onaj koji nije bio moguć dok sam ja bio vlasnik . Konačno oduzimanjemoje imovine će biti završeno. Završni čin otimanja moje imovine pod "povoljnim uslovima". Misija ispunjena. Pravda i pravna sigurnost (ne)opravdano odsutni.


S poštovanjem,

Ilija Dević, Investitor preduzeća ATP"Vojvodina"

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine