News

12.09.2022. godine USTAVNA ŽALBA na rešenje Privrednog apelacionog suda Pvž 238/2022 , gde je novoizabrani sudija Nikola Ivčevski postupio po političkom nalogu

12.09.2022. Kako su sudije pomogle otimanju moje imovine
Iako su ATP”Vojvodina”I pravosudje pod monitoringom evropske komisije pritisak politike je sve jači

09.09.2022. godine Podnesak Visokom savetu sudstva

16.08.2022. Posle 15 godina okončan najveći stečaj u Srbiji

25.07.2022. godine Rešenje PAS-a o nezakonitim prodajama

03.08.2022. Završnica stečajnog postupka nad ATP"Vojvodinom" - završni udarac u temelj pravne sigurnosti
Srpsko pravosudje ignoriše preporuke Evropske komisije

25.07.2022. Iz Evropske komisije stiglo reagovanje na saopštenje u kome sam ukazao na malverzacije u domaćim sudovima
EK: Slučaj ATP"Vojvodina" pomaže u razumevanju i proceni kako se vladavina prava primenjuje u Srbiji

19.07.2022. Iako u drugostepenom postupku još nije doneta presuda, zakazano završno ročište u stečaju ATP "Vojvodine"
- Sudija Vladislav Kurtek ili ignoriše PAS ili unapred zna kakvu će odluku doneti

06.07.2022. godine DANAS: Stečajno veće „ukralo“ žalbu od apelacionog suda

17.06.2022. godine Žalba br.1 Privrednom apelacionom sudu na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu

17.06.2022. godine Žalba br.2 Privrednom apelacionom sudu na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu

17.06.2022. godine Žalba br.3 Privrednom apelacionom sudu na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu

23.05.2022. godine Žalba br.1 Privrednom apelacionom sudu na nezakonito rešenje Privrednog suda u Novom Sadu

23.05.2022. godine Žalba br.2 Privrednom apelacionom sudu na nezakonito rešenje Privrednog suda u Novom Sadu

23.05.2022. godine Žalba br.3 Privrednom apelacionom sudu na nezakonito rešenje Privrednog suda u Novom Sadu

13.05.2022. godine ST 9 2010 Rešenje stečajnog veća br.1

13.05.2022. godine ST 9 2010 Rešenje stečajnog veća br.2

13.05.2022. godine ST 9 2010 Rešenje stečajnog veća br.3

21.04.2022. godine Žalba br.3 Privrednom apelacionom sudu na rešenje stečajnog sudije Vladislava Kurteka

21.04.2022. godine Žalba br.2 Privrednom apelacionom sudu na rešenje stečajnog sudije Vladislava Kurteka

21.04.2022. godine Žalba br.1 Privrednom apelacionom sudu na rešenje stečajnog sudije Vladislava Kurteka

14.04.2022. godine Ilija Dević uputio dopunu ustavne žalbe Ustavnom sudu Srbije

04.02.2022. godine Primedbe u postupku javnog uvida na Nacrt GUP grada Novog Sada do 2030.god. i Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu

24 January 2022 Novi Sad local government is planning a large investment in the expansion of the old bus station with the new GUP (General Urban Plan), and does not allow the operation of the already existing facility of ATP "Vojvodina"
- The confiscation of my property can, in no way, comply with the law.

19.01.2022. godine Ilija Dević filed an Objection to the Higher Public Prosecutor s Office against the illegal decision of Deputy Prosecutors Slobodan Josimović

3 January 2022. The Commercial Court of Appeal overturned selling of a part of property of ATP Vojvodina
- Bankruptcy Judge and Bankruptcy Trustee are ignoring the judgement and continuing acting in the same way

08.12.2021. godine TREĆA DOPUNA prigovora ALSU na izveštaj supervizora Dragane Kujundžić VI-26-978 2021 9 od 15092021

23.11.2021. godine PRAVO DANAS: Hipoteke banke na novim objektima ATP”Vojvodine” I dalje sporne

18.11.2021. godine RGZ Zabeležba spora Rev 318 2021

18.11.2021. godine Podnesak Privrednom sudu u Novom Sadu u predmetu P 1569/2021

09.11.2021. godine Ko obećava sudiji Vladislavu Kurteku zaštitu za nezakonito postupanje?
Žalba na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu St 9/2010 od 27.10.2021.godine (stari servis za autobuse i drugo)

09.11.2021. godine Ko obećava sudiji Vladislavu Kurteku zaštitu za nezakonito postupanje?
Žalba na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu St 9/2010 od 27.10.2021.godine (novi servis za autobuse)

08.11.2021. godine Nezapamćeno nezakonito rešenje sudije Vladislava Kurteka u stečajnom postupku ATP Vojvodina

08.11.2021. godine Obaveštenje stečajnim I razlučnim poveriocima ST 9/2010

08.11.2021. godine Druga DOPUNA ALSU Prigovor na izveštaj supervizora Dragane Kujundžić VI-26-978/2021/9 od 15.09.2021

01.11.2021. godine Ilija Dević za predmet Rev 1980/2019 od Vrhovnog kasacionog suda zatražio Informacije od javnog značaja. Zašto Vrhovni kasacioni sud nije dostavio odgovor na sva pitanja?

01.11.2021. godine Dopuna prigovora Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, na Izveštaj VI-26-978/2021/9 od 15.09.2021. supervizora Dragane Kujundžić

1 November 2021 Ilija Dević has submitted constitutional complaint to the Constitutional Court of Serbia because he is a VICTIM

29.10.2021. godine Odgovor stečajnom upravniku Nikoli Pavloviću i stečajnom sudiji Vladislavu Kurteku povodom poziva stečajnog upravnika za dobrovoljnu predaju imovine

29.10.2021. godine Podnesak investitora i stečajnog poverioca Ilije Devića stečajnom sudiji Vladislavu Kurteku i ukazivaje da je predlog stečajnog upravnika za brisanje hipoteka nezakonit

21 October 2021 The Commercial Court of Appeal Overthrew Selling of ATPVojvodina Property

20.10.2021. godine Privredni apelacioni sud UKINUO rešenje Privrednog suda iz Novog Sada o prodaji imovine ATP“Vojvodina“

15.10.2021. godine Prigovor Direktoru ALSU (Agencije za licenciranje stečajnih upravnika) Dragiši Petroviću

11.10.2021. godine Ilija Dević: Konfiskacija moje imovine se obavlja uz pomoć MUP-a Srbije, Tužilaštva i sudova koji rade u interesu moćnika

08.10.2021. godine Dopis stečajnom sudiji Vladislavu Kurteku i stečajnom upravniku Nikoli Pavloviću

07.10.2021. godine VJT Više javno tužilaštvo se interesuje za nezakonito postupanje prilikom prodaje imovine ATP“Vojvodina“ ?
Da li će zakonito postupati ili prati one koji su počinili krivična dela?

07.10.2021. godine Izjašnjenje predsednika Privrednog suda u Novom Sadu

04.10.2021. godine Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev 1980/2019

17 September 2021 The case of confiscation of Ilija Dević's property finally solved

06.09.2021. godine Dopuna žalbe u predmetu Pvž 278/2021, žalba na nezakonitu prodaju imovine ATP“Vojvodina“

31.08.2021. Sutkinja Komšić odlučila umesto Privrednog apelacionog suda

25.08.2021. godine Zaključak predsednice stečajnog veća Slobodanke Komšić o retroaktivnoj solemizaciji prilikom prodaje imovine ATP "VOJVODINA" celine 2 i 3

19.08.2021. godine Odgovor Ministarstva pravde Iliji Deviću, investitoru ATP”Vojvodina”

16.August 2021. Which law did the Court apply when selling the new Bus Station ans Service Center? Is such acting of the Court legal?

11.08.2021.godine Koji Zakon je sud primenio prilikom prodaje nove autobuske stanice i servisnog centra?
Da li je takvo postupanje suda zakonito?

9 August 2021Ilija Dević: Confiscation began with registration of the illegal mortgage We are waiting for the decision of the Supreme Court of Cassation

30.07.2021. godine Dopuna pritužbe Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) za vandrednu kontrolu stečajnog upravnika Nikole Pavlovića

29.07.2021. godine Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ALSU poziv Iliji Deviću podnosiocu pritužbe za vandrednu kontrolu za uredjenje dopunu i pritužbe

20 July 2021 After Illegal Selling of ATP Vojvodina Property Criminal charges against the notaries, Bankruptcy Judge and Bankruptcy Trustee

16.07.2021. godine Zahtev ALSU (Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika) za vandrednu kontrolu stečajnog upravnika Nikole Pavlovićać

15.07.2021. godine Žalba stečajnog poverioca ILIJE DEVIĆA na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu St 9 20101 od 09072021ć

12.07.2021. godine Dopuna žalbe Privrednom apelacionom sudu Pvž 278 2021 postupajući sudija Subotić Biljanać

7 July 2021„Correct“ Acting in the Case of ATP Vojvodina is Springboard for Advancement in Judicial Practice

29 June 2021. Invitation to media to attend opening of the offers for sale of the Bus Station ATP Vojvodina

24.06.2021. godine Rešenje Privrednog apelacionog suda o sudiji Biljani Subotić

24 June 2021The judge Biljana Subotić should be exepted from the case

22.06.2021. godine Dopis investitora ATP Vojvodina za povlačenje oglasa o prodaji imovine ATP Vojvodina

03.06.2021. godine Izveštaj o ispitivanju rada stečajnog upravnika Nikole Pavlovića

26 May 2021 The judge Slobodanka Komšić rejected the filed objection to sale of a part of ATP Vojvodina property
She admitted the procedure violation, but still left the sale in effect

25.05.2021. godine Stečajni upravnik Nikola Pavlović uputio demanti dnevnom listu Danas

14.05.2021. godine Rešenje Privrednog suda iz Novog Sada na prigovor poverioca Ilije Devića, Ministarstva finansija-Poreske uprave i Komercijalne banke

18.05.2021. Danas: Stečajni upravnik I sudija pobrkali zakone

17.05.2021.The Bankruptcy Trustee and Bankruptcy Judge Vladislav Kurtek Are Unlawfully Carrying out Settlement of the Creditors in the Bankruptcy of ATP Vojvodina
-Confusing of the Laws in the Property Selling Process

21.04.2021. godine Žalba stecajnog poverioca ATP Vojvodina Ilije Devića

13.04.2021. godine Zalba na resenje PS Novi Sad 2.St.9.2010 od 06.04.2021.

12.04.2021. godine Izjasnjenje od 12.04.2021. na podnesak stečajnog upravnika od 09.04.2021

08.04.2021. godine Žalba Privrednom apelacionom sudu na rešenje Privrednog suda St 9/2010 od 01.04.2021.godine

07.04.2021. godine Žalba na rešenje Privrednog suda u Novom Sadu St-9/2010 od 31.03.2021.

06.04.2021. godine Prigovor na izvršenu prodaju u predmetu St 9/2010, celina 3

01.04.2021. godine Prigovor na izvršenu prodaju nepokretnosti ATP Vojvodine

31.03.2021. godine Rešenje Privrednog suda u Novom Sadu o raspodeli sredstava od prodaje imovine ATP“Vojvodina“

25.03.2021. Tužilaštvo sumnja u način vodjenja stečaja ATP”Vojvodina”

25 March 2021 Higher State Prosecutor’s Office Investigating Bankruptcy of ATP Vojvodina

24.03.2021. godine Žalba od 24.03.2021. na rešenje St 9/2010 od 16.03.2021.

22.03.2021.The State Attorney’s Office has got involved, I am expecting reaction of the Special and Republic Prosecutors’ Offices ATP Vojvodina constantly monitored by the European Commission

19.03.2021. Danas: Republičko javno pravobranilaštvo uložilo žalbu zbog prodaje imovine ATP”Vojvodina”

19.03.2021. Pravobranilaštvo podnelo žalbu zbog prodaje imovine ATP“Vojvodina“

19.03.2021. N1: Bivsi vlasnik atp vojvodina niz nepravilnosti u prodaji delova firme u stecaju

19.03.2021. Danas: Matijevic kupuje deo atp vojvodine

19.03.2021. Radio021: Stigle ponude za delove ATP-Vojvodine Devic o sprezi drzave sa organizovanim kriminalom

18.03.2021. Danas: Matijević kupuje deo ATP”Vojvodine”

16.03.2021. Danas: Preokret u slučaju prodaje imovine ATP”Vojvodina”

04.03.2021. Radio021 Dević: Priprema se teren da kompleks ATP”Vojvodina” kupi neko kome će Novi Sad dati da obavlja delatnost

04.03.2021. 4 March 2021 The Documents Are Showing the Way in which the Authorities of the City of Novi Sad First Gave Me, and then Deprive the Right to Activity
Ilija Dević: The City has deceived me, they are taking away my investment

25.02.2021. godine Žalba Republičkom geodetskom zavodu preko Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad 2

25.02.2021. godine Izjašnjenje Ilije Devića stečajnom upravniku na dopis od 09.02.2021. preko stečajnog sudije

23.02.2021. Ilija Dević about ATP Vojvodina Case: The judges are not making their decisions in accordance with the law, but they are justifying illegal acts of the City

03.02.2021. U okviru poglavlja 23.Vladavine prava predmet ATP“Vojvodina“ je pod monitoringom evropske komisije Obiman predmet lične štete ekspresno rešen za pet radnih dana

01.02.2021. godine Prigovor stečajnom sudiji Vladislavu Kurteku da povuče oglas o prodaji imovine ATP“Vojvodina“

14 December 2020 Dević: For Whose Interests Does Credit Agricole Bank Work?

10.12.2020. godine Ustavna žalba Ilije Devića, radi pobijanja rešenja Vrhovnog kasacionog suda u predmetu Prev 347/2020

01.12.2020. godine Prigovor Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, tužiocu Gordani Rainović,posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije za Apelaciono tužilaštvo u Novom Sadu.

27.11.2020. godine Ustavna žalba Ilije Devića radi pobijanja rešenja Vrhovnog kasacionog suda od 10.09.2020.godine

26.11.2020. godine Žalba umešača Ilije Devića na rešenje P 197/2017 od 17.11.2020.godine

19.11.2020. Danas: Neuspela prodaja ATP ”Vojvodina”

18.11.2020. Radio021 Neuspela prodaja ATP”Vojvodina”: “Cilj je slobodna pogodba, oteta mi je investicija”

16.11.2020. godine Revizija Vrhovnom kasacionom sudu na presudu Apelacionog suda u Beogradu Gž 2289/2020, odnosi se na tužbu “HALK BANK” A.D. protiv Ilije Devića kao jemca za obaveze ATP”Vojvodina”

16 November 2020 Who and Why Is Selling ATP Vojvodina?
Who and Why Is (Not) Buying ATP Vojvodina?

6 November 2020 ATP Vojvodina Under the Watchful Eye of European Commission

04.11.2020. godine Proposal to the Bankruptcy Trustee to File Appeal against the Decision P. 191/2016 made on 21 October 2020

04.11.2020. godine THE INTERVENER`S COMPLAINT to the decision p.191/2016 of 21 October 2020

26.10.2020. godine - Revizija Vrhovnom kasacionom sudu na presudu PAS Pž 587/2020 (Nezakonit upis hipoteke na novoizgrađene objekte ATP "Vojvodina" od strane Credit Agricole banke Srbije)

21 October 2020. Why is it impossible to relieve the City of Novi Sad of responsibility?

20 October 2020. - Additional schematic diagram of the curts` actions towards Ilija Dević

19 October 2020. PAS judgement: We are again pointing to synchronized work of the institutions; in one case, the court says that the mortgage over the newly-built facilities of ATP Vojvodina has not been established, while in the other case it says the opposite. Is the reason for doing that their need to provide conditions for Credit Agricole Bank to be paid off before the other creditors in the bankruptcy as well as to enable rejecting of the criminal charges by the Prosecutor’s Office? The audit demand is the next to be filed, as well as implementation of all the legal remedies allowed!

19 October 2020.Ilija Dević: Although ATP Vojvodina is in disputes up to its neck, the bankruptcy trustee has announced selling of the assets
They are waiting for the buyer who is protected by the authorities

16.10.2020. Radio021 godine Izrazito niska cena za prodaju imovine ATP Vojvodina
- Da li je kupac unapred poznat?

15.10.2020. godine Magazin tabloid: Sudovanje
Koja mafija vlada u srpskom pravosudju

15 October 2020. Reply of Ilija Dević, investor of ATP Vojvodina to Dragiša Slijepčević, the Supreme Court of Cassation Vice President

15.10.2020. godine Odgovor investitora "ATP Vojvodina" Ilije Devića zameniku predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragiši Slijepčeviću

10.09.2020. godine Odgovor sudije Dragiše Slijepčevića, zamenika predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

8 October 2020 Team Consisting of the Bankruptcy Trustee, Bankers and the Judges Is Creating the Space for Dirty Capital

15.09.2020. godine Danas: Svi sporovi I dalje u monitoringu evropske komisije

14 September 2020 Is the Supreme Court of Cassation Going to Bring Justice for ATP Vojvodina

1 September 2020 The Basic Prosecutor’s Office from Novi Sad is Offering Opportunity to my Daughter for the Non-existent Attack on the Bankruptcy Trustee

28.08.2020. godine Predlog Vrhovnom kasacionom sudu za održavanje zajedničke sednice Gradjanskog odeljenja

27 August 2020 The orchestrated attack of Novi Sad institutions and Credit Agricole Bank on my family and property is going on

13.07.2020. godine Žalba Privrednom apelacionom sudu protiv rešenja St 9 /2020

10.07.2020.godine Dević: sudovi će raditi na našu štetu

19.06.2020. godine Urgencija Privrednom sudu u Novom Sadu

01.06.2020. godine Žalba PAS na rešenje Privrednog suda od 11.05.2020.godine

1 June 2020The state authorities have destroyed the investment through the paid judges, but they will not manage to seize the property
-The Progressive Party judges are depriving me of the right to appeal

25.02.2020. Hakerski napad na web stranicu Ilije Devića, investitora ATP Vojvodina www.ilijadević.com

24.02.2020. godine St 9-2010 odgovor stečajnog poverioca Ilije Devića stečajnom upravniku Nikoli Pavloviću

18.02.2020.godine Danas: Ilija Dević: Meta napada sada je I moja porodica

18.02.2020. The institutions continue putting the pressure in order to divert attention from the process of confiscation of my property

31.01.2020. godine Podnesak stecajnog poverioca Ilije Devica St 9 2010

30.01.2020. godine Danas: VLADAVINA PRAVA: ATP”Vojvodina” ide u bankrot

29.01.2020. godine Dopuna predstavke Agenciji za borbu protiv korupcije

28.01.2020. godine Žalba Privrednom apelacionom sudu st 9 2010

23 January 2020 In accordance with the political order, the judge Vladislav Kurtek decided to stop the reorganization process in ATP Vojvodina and introduce bankruptcy!

23.01.2020. godine Podnesak Ilije Devića u predmetu St 92010

17.01.2020. godine Danas: Ko traži bankrot ATP”Vojvodina”

16. January 2020. Ilija Dević has invited the trustees to check in which way the money belonging to them has been distributed. Who is demanding bankruptcy of ATP Vojvodina?

16.01.2020. godine Dopuna predsravke Agenciji za borbu protiv korupcije

16.01.2020. godine Podnesak Ilije Devića Višem tužilaštvu u Novom Sadu

14.01.2020. godine Podnesak Privrednom sudu u Novom Sadu St 9 2010

17.12.2019. godine Dević: Država mi konfiskuje imovinu

11.12.2019. godine Žalba Privrednom apelacionom sudu na presudu P 1063 2017 Privrednog suda iz Novog Sada

9 December 2019 The Court Rejected to Define if the Mortgage Was Legally Based!

06.12.2019. godine Presuda Privrednog suda po predmetu P 1063 2017.

22.11.2019. godine Danas: Vladavina prava,sud pod pritiskom političkih i bankarskih krugova

01.11.2019. godine PRAVO DANAS: Očekuje se kraj procesa

29 October 2019 Another hearing at the Commercial Court in Novi Sad on Ilija Dević's lawsuit against Credit Agricole Bank which illegally entered the mortgage on the property of ATP Vojvodina -The end of the process is expected!

16.10.2019. godine Revizija Vrhovnom kasacionom sudu na presudu Privrednog apelacionog suda Pž 2658/2019

10 September 2019 thew City of Novi Sad began performing its contractual obligation in accordance with the contract with ATP Vojvodina

30.08.2019. godine PRAVO DANAS: Neusaglašene norme uzrok pravne nesigurnosti

28.08.2019. godine Podnesak Privrednom sudu u Novom Sadu

28. August 2019The Court from Novi Sad Has Not Been Deciding on the Temporary Measure for Already Two Years!

27.08.2019. godine Podnesak Vrhovnom kasacionom sudu Rev 1980 2019

27.08.2019. godineDanas: Dević:Stigao nalaz sudskog veštaka o nezakonitoj hipoteci

27.08.2019. godine Prilog saopštenja za javnost

26.08.2019. godine Radio021: Kod stanice ATP”Vojvodina” novo stajalište za autobuse

26.08.2019. godine Ilija Dević podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije

19.07.2019. godine Dopuna Revizije Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu u predmetu Rev 1980/2019

18 July 2019: The Letter to the Bankruptcy Judge Vladislav Kurtek,
ST 9/2010

11.07.2019.godine Danas: Lažne diplome kroje sudbinu privrednika.

11.07.2019.godine N1 Dević: Razlog za moj pritvor su visoki odštetni zahtevi zbog ATP”Vojvodina”

11 July 2019 HOW THE PRIVATIZATION IN WHICH THE INVESTOR HAS BEEN DAMAGED HAS MOVED FROM THE LEGAL TERRAIN TO THE POLITICAL TOP

04.07.2019. godine Danas Vladavina prava: Za odluku o privremenoj meri sudu nedovoljno i dve godine

25 June 2019 Audit to the Supreme Court of Cassation to the Judgement Pž 1102/2018 Made by the Commercial Court of Appeal

19.06.2019. godine Bivši vlasnik ATP Vojvodina pušten iz pritvora

16 JUNE 2019 ILIJA DEVIĆ’S TENTH DAY OF HUNGER STRIKE AND NOT TAKING THE MEDICINE

16.06.2019.godine Ilija Dević deseti dan štrajkuje gladju odredjen mu pritvor do 60 dana

16.06.2019.godine Portal Mondo: Ilija Dević-ATP Vojvodina štrajkuje gladju deseti dan

16.06.2019.godine Danas: Vlasnik ATP“Vojvodina“ Ilija Dević štrajkuje gladju

15 JUNE 2019 ILIJA DEVIĆ’S NINTH DAY OF HUNGER STRIKE AND NOT TAKING THE MEDICINE

14.06.2019.godine Tabloid : I to je Srbija

14.06.2019.godine Danas: Ilija Dević osmi dan štrajkuje gladju I ne uzima lekove

14 JUNE 2019 ILIJA DEVIĆ ON HUNGER STRIKE FOR EIGHT DAYS AND HE DOES NOT TAKE THE MEDICINE

13.06.2019.godine Danas Sudjenje ni na vidiku

13 JUNE 2019ILIJA DEVIĆ HAS BEEN ON HUNGER STRIKE FOR SEVEN DAYS AND HE DOES NOT TAKE THE MEDICINE

12.06.2019.godine Beta Ilija Dević šesti dan štrajkuje gladju I ne uzima lekove

12.06.2019.godine B92 Ilija Dević štrajkuje gladju u pritvoru

12 JUNE 2019 SIXTH DAY OF ILIJA DEVIĆ’S HUNGER STRIKE

10.06.2019.godine N1 info: Ilija Dević štrajkuje gladju

10.06.2019.godine Večernje Novosti: Ilija Dević u pritvoru štrajkuje gladju

10.06.2019.godine Danas: Ilija Dević četvrti dan štrajkuje gladju u pritvoru

10.06.2019.godine N1 info: Ilija Dević štrajkuje gladju

10.06.2019.godine Večernje Novosti: Ilija Dević u pritvoru štrajkuje gladju

10 JUNE 2019 FIFTH DAY OF ILIJA DEVIĆ’S BEING ON HUNGER STRIKE!

10.06.2019.godine Danas: Ilija Dević četvrti dan štrajkuje gladju u pritvoru

ILIJA DEVIĆ KREĆE U ŠTRAJK GLADJU I NEĆE PRIMATI LEKARSKU POMOĆ! NAMA NIJE CILJ DA VRŠIMO PRITISAK NA PRAVOSUDJE,NEGO DA POKAŽEMO JAVNOSTI KAKO SE VRŠI POLITIČKI PRITISAK NA PRAVOSUDJE I KAKO SE ILIJA DEVIĆ DISCIPLINUJE OD STRANE VRHA VLASTI.

07.06.2019: TO THE SUPREME COURT OF CASSATION TO THE HIGH JUDICIAL COUNCIL

07.06.2019: Danas: Ne daju mi da posetim oca u pritvoru

07.06.2019KRIK: Ilija Dević priveden njegova kćerka tvrdi da je u pitanju politički progon

07.06.2019N1: Priveden Ilija Dević započeo štrajk gladju

07.06.2019: RTS: Priveden Ilija Dević započeo štrajk gladju

07.06.2019: Danas: Priveden Ilija Dević

07.06.2019 Radio 021 : Ilija Dević priveden štrajkovaće gladju I žedju

07.06.2019 "Ilija Dević is starting hunger strike and he is not going to accept the medical help!“

05.06.2019: Danas: Pošto se razboleo naredjeno privodjenje Ilije Devića

05.06.2019 Radio 021 : Sud u Beogradu naložio privodjenje Ilije Devića, on rekao da će štrajkovati gladju

05.06.2019 Sud naložio privodjenje Devića, on porućio da će štrajkovati gladju

05.06.2019: PRESS CONFERENCE ATP“VOJVODINA“

16.05.2019: Judgement made by the Commercial Appellate Court

27.05.2019 „The City of Novi Sad cannot wait the year 2021 as the Capital of European Culture with the old Bus Station“

27.05.2019 Grad Novi Sad 2021.godinu kao evropska prestonica kulture ne može čekati sa starom autobuskom stanicom.Iako se slučaj ATP“Vojvodina“ nalazi pod monitoringom Evropske komisije,vrši se nasilje na pravosudje kako bi se Iliji Deviću oštećenom investitoru otela investicija političkim pritiskom na pravosudje!

14 May 2019: Danas: Odluka o privremenoj meri već dve godine na čekanju

12 March 2019: Credit Agricole Bank in Serbia the Key Participant in Taking away ATP Vojvodina investment

07 March 2019: Krivična prijava protiv Divljak Aleksandra,Radović Nebojše, Momčila Gligorova

04.03.2019 UPOZORENJE JAVNOSTI NA DEŠAVANJA U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU! OVO NIJE PRITISAK NA PRAVOSUDJE,VEĆ JE OVO VIDJENO 2013.GODINE,NE ŽELIM DA SE PONOVI! 04.03.2019.godine NEVEROVATNA BRZINA KOJOM JE OBRADJEN PREDMET ILIJE DEVIĆA OD PREKO HILJADU STRANA U VKS-

04 March 2019: WARNING TO THE PUBLIC ABOUT THE EVENTS AT THE SUPREME COURT OF CASSATION

24 January 2019: Danas: Banka sama sebi dala saglasnost za upis hipoteke

24 January 2019: Danas: Kako žrtvu oglasiti krivcem

24 January 2019: Danas: Evropska komisija uspostavila monitoring u slučaju ATP"Vojvodina"

18 July 2018: Complaint to the Commercial Court of Appeal in Belgrade to the judgement made by the Commercial Court in Novi Sad

14 December 2018: Revision demand to the Supreme Court of Cassation in Belgrade to the judgement made by the Court of Appeal in Novi Sad

27 November 2018: Danas: Posle 11 godina Dević oslobodjen za utaju poreza

27 November 2018: N1: Ilija Dević pravosnažno oslobodjen optužbi za utaju poreza

27 November 2018: Ilija Dević Legally Acquitted of Charges for Tax Evasion

22 November 2018: Radio 021 : Šta je pozadina slučaja ATP ”Vojvodina”

17 November 2018: N1: Apelacioni sud odbio žalbu Ilija Dević protiv Grada Novog Sada

16 November 2018: Danas: Koliko državu košta pravna nesigurnost

14 November 2018: WHAT IS THE PRICE A STATE PAYS FOR ITS LEGAL UNCERTAINTY?

10 October 2018: THE TEMPORARY MEASURE ON HOLD FOR A YEAR

16 July 2018: Radio021: Najveći spor u istoriji Novog Sada se odužio, šteta desetostruko uvećana

12 July 2018: How the Attack against Me Personally and my Property Began and Who Demanded Money for Starting Functioning of ATP Vojvodina Investment

19 June 2018: Danas: Dević oslobođen optužbe za utaju poreza

14 June 2018: THE APPEAL TO THE MANAGEMENT AND THE SUPERVISORY BOARD OF ATP VOJVODINA TO STOP SELLING THE ASSETS OF ATP VOJVODINA

14 June 2018: Tužba Ilije Devića protiv Credit Agricole banka - hronologija

11 June 2018: Hronologija donosenja presude Vrhovnog kasacionog suda u slucaju ATP Vojvodina - srpsko pravosudje u raljama politike i kriminala

4 June 2018: I want to inform the public about the way in which the Supreme Court of Cassation made an unlawful decision on 9 May 2013 in case of ATP Vojvodina. They made the decision on account of the narco and tobacco mafia which, together with certain interest groups in Serbia, wants to take away my funds. They are trying to impose the decision on the other courts, thus making them make the decisions not in accordance with the law but in accordance with the court practice which is not the source of law!

28 May 2018: The Commercial Court judges say that they have judged in accordance with their own conscience and without pressure!

24 May 2018: Izjašnjenje Privrednog suda iz Novog Sada

17 May 2018:The case of ATP Vojvodina is an example of disrespect the recommendations given by GRECO-group of the countries for the fight against corruption

7 May 2018: Danas: Dević: Nema institucija od kojih mogu da zatražim zaštitu

10.04.2017. Pismo Američkog Ambasadora u ime Donald Tramp

7 May 2018: The case of ATP Vojvodina is the best example why the European Council (GRECO) initiated the procedure against Serbia because of non-implementation of struggle against corruption among parliamentarians, judges and prosecutors.

23 April 2018: The Commercial Court in Novi Sad, in Agreement with Credit Agricole Bank in Serbia has been Procrastinating the Court Case on the Temporary Measure!

22 April 2018: Danas: Razvlačenje postupka ide na ruku banci

27 February 2018: Complaint to the Commercial Court of Appeal in Belgrade relating the Judgement P 1912016 made by the Commercial Court in Novi Sad

21 December 2017: Complaint to the Commercial Court of Appeal in Belgrade relating the Judgement P 13272015 made by the Commercial Court in Novi Sad

22 February 2018: Radio 021: Dević optužuje direktora banke Credit Agricole da radi po nalogu mafije

19 February 2018: Danas: Ilija Dević : Ja sam bio investitor a ne ktitor

19 February 2018: I am making the public complaint to the judgement made by the Higher Court in Novi Sad - I demand lawful and fair trial!

21 January 2018: Proven Interconnections among Politicians, Bankers from Credit Agricole Bank in Serbia and the judges from the Commercial Court in Novi Sad in the Process of Taking away the Funds of ATP Vojvodina

3 January 2018: MANY YEARS STANDING OF INAPPROPRIATE PRESSURE OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES ON JUDICIARY IN THE CASE OF ATP VOJVODINA

25 December 2017; Response Commercial Court Novi Sad

26 December 2017: PUBLIC ANNOUNCEMENT

13 December 2017; Radio 021: Sud odbio Devićev zahtev da mu se isplati 91 milion evra

13 December 2017: ILIJA DEVIĆ: THE AUTHORITIES CONTINUE TO TAKE AWAY MY PROPERTY THROUGH THE COURT

29 September 2017; Press Release and Complaint to High Judicial Council!

29 September 2017; Danas: Svakog meseca gubitak od million evra

29 September 2017; N1: Investitor ATP Vojvodina traži od države fer sudjenje

28 September 2017; RADIO 021: Menja se četvrta sudija u decenijskom sporu Grada I ATP ”Vojvodina”

29 August 2017; DANAS: Prodaju za tri, a mogu da dobiju 62 miliona evra

28 August 2017; THE WAY IN WHICH CREDIT AGRICOLE BANK IN SERBIA IS TREATING ITS BIGGEST CLIENT AND THE WAY IN WHICH ITS EMPLOYEES ARE RUINING ITS REPUTATION!

10.07.2017. RADIO021: Veštaci se usaglasili šteta za Iliju Devića 76 miliona evra

07.03.2017. Beta: Dević: Vučić vrši protisak na sud zbog afere ATP ”Vojvodina”

07.02.2017. Beta: Ilija Dević pita Aleksandra Vučića

05.02.2017. RADIO021: Decenija agonije ATP Vojvodina

01.02.2017. Danas: Vučić vrši pritisak u sudskom sporu oko novosadske stanice

 31 January 2017; In the latest Resolution of the European Parliament on Serbia , there are serious remarks relating fight against corruption, rule of law and media freedom. The case of ATP Vojvodina is the one through which the European Commission considers corruption in Serbia as a whole. In early February a delegation of the European Commission is coming to Serbia to control the activities on the Action Plan for the Chapter 23 – Rule of Law

The letter to Aleksandar Vučić, Prime Minister of the Republic of Serbia Goverment 30 January, 2017


20.01.2017. Danas: Kamen spoticanja nalaz Mašinskog fakulteta

19.01.2017. RTV: Dević tražio smenu veštaka Dragaša

 23 December 2016; In case of ATP Vojvodina complete judiciary is functioning in accordance with the order given by the executive authorities

 12 December 2016: Proposal given by Tomislav Nikolić, the President of the Republic of Serbia, for appointment of Snežana Marković as the Constitutional Court judge, as a form of paying back the debt relating doing the job given by political order in the case of ATP Vojvodina.

 19 October 2016, Danas: Dević: The Board of Trustees Mitigate the Compensation Demands

 19 October 2016, LETTER ATP VOJVODINA AD NOVI SAD

 12 September 2016, Danas: Case of ATP Vojvodina under Loupe of EU

 12 September 2016, RTV: Damage of ATP Vojvodina 102 million Euros

 20 July 2016: The Fact that the Long-waited Moment of Opening the Chapters 23 and 24 Has Come Means that the EU Has the Right to Interfere in Judiciary of Serbia

 02 June 2016 TABLOID: Robbery after Timetable

 09 May 2016 The Protect the Officials who Drove the Company into Bankruptcy

 05 May 2016 CONTINUATION OF SYNCHRONIZED POLITICAL PRESSURE ON JUDICIARY IN THE CASE OF ATP VOJVODINA

 30 March 2016 Danas: Who Has Suffered the Damage?

 05.02.2016. RTV: Ima li država rešenje za 24 sporne privatizacije?

 1 February 2016 Danas: Judges and Prosecutors still Under Political Pressure

 5 January, 2016 Radio 021: The City of Novi Sad – Someone’s Mother, Someone’s Stepmother

 3 November, 2015 Constitutional Court of the Republic of Serbia in ATP Vojvodina Case Made the Decision According to the Political Order

 28 September, 2015 RTV: ATP Vojvodina Litigation Still Without an Outcome

 07.09.2015. Danas: Nevertheless, Dević’s Complaint before the Court

 24 June, 2015 Complaint to the State Council of Prosecutors relating the case ATP Vojvodina

 17.06.2015. Sporna 24 slučaja-pitanja bez odgovora

 25 May,2015, Pravo Danas: The Law Changed only Beacuse of Three Judges

 11 May,2015, Danas: Experts Dictate Pace of Trial

 8 May, 2015, Ilija Dević will continue and go even to Strasbourg

 20 March, 2015, Although Serbia has been preparing for opening the Chapter 23 - Rule of Law, there is still political pressure on judiciary in Serbia!!!

 20 March, 2015, Dnevnik: The Hearing on the Occassion of the Charges Filed by Ilija Dević Delayed Again

 The Resolution on Serbia for this year was adopted before the European Parliament Foreign Political Committee on 24 February, 2015, while the EP Rersolution adopted in 2012 is not respected at all, and the state of Serbia has been preparing for opening the Chapter 23 on Rule of Law!!!

 25.02.2015. RTV: Dević ATP”Vojvodina” se sprema obećanom kupcu Gradu

 25.02.2015. Danas: Zašto je ATP”Vojvodina”otišla u stečaj

 10.February 2015 RTV: Dević: I will inform the European Union about the Prosecutor's acts (English)

 11 February, 2015 Danas: How Can Prosecutor Know how much is 4 million

 11 February, 2015 BLIC: WITHOUT PUNISHMENT Maja forgiven 300 million Euros (English)

 10.02.2015. Although the state of Serbia is announcing opening of the Chapter 23 on Rule of Law, the Prosecution in Serbia - »open wound of Serbian society« continues to work under pressure of tycoons, powerful people and criminal groups

 9 January, 2015 Blic : Former owner of ATP Vojvodina demanding damage compensation in the amount of 56 million Euros

 19 January, 2015. Danas: Study on the investigation in the case of ATP Vojvodina – Chronicle of the Stopped Investment

 10 December,2014 - B92: Criminal Charge against Maja Gojković

 10 December,2014 - KURIR: Maja Gojković Sued for Embezzlement o 3 million Euros

 10 December,2014 - RTV: Dević Filed Charges against Maja and Vučević

 10 December,2014 - Danas : Who is to be Blamed for the Damage of 4 million Euros

 9 December,2014 – criminal charge filed to the Republic Public Prosecutor’s Office and the Higher Public Prosecutor’s Office in Novi Sad against Maja Gojković-former Mayor of the City of Novi Sad,Zoran Vučević-former President of the Assembly of the City of Novi Sad,Aleksandar Jeftić-former Director for Urbanism, Igor Mirović-former Director of the Institute for City Development,Biljana Grbović-Head of the City Department for the Inspection Affairs,Vladimir Stojković- former Head of the City Traffic and Roads Department,Vučeta Tošković- former member of the City Council for Traffic, Lidija Tadić – former City Secretary for Management and Regulations,Danica Vignjević- former member of the City Council for the Communal Service and Dejan Mandić – former member of the City Council for Finance.

 9 December,2014 – criminal charges filed to the Republic Public Prosecutor’s Office and the Basic Public Prosecutor’s Office in Novi Sad against Miloš Vučević- Mayor of the City of Novi Sad, Mirjana Dukić-Mijatović- President of the Expert Team, Miroje Jovanović- member of the Expert Team, Milan Djukić- member of the Expert Team, Saša Došen- member of the Expert Team, Rajko Marinković- member of the Expert Team, Aleksandar Bojkov- member of the Expert Team, Milorad Bejatović- member of the Expert Team and Zvezdan Živanov- member of the Expert Team.

 8 December,2014 - EU top considering 24 compromized privatizations

 3 November, 2014 Even after European Commission’s submission of the report on 8 October, 2014, on progress of Serbia, the Prosecutor’s Office continued to work in the same way

 6 April. 2014. The Prosecutor's Office Does not See the Criminal Acts

 23 September, 2014. The broadcast RADAR about ATP“Vojvodina“ (from 13 to 22,5 minute)

 18 August, 2014, Even after the Report of the European Commission on the Chapters 23 and 24, the corrupted Prosecutor\'s Office Continues to Act in the Same Way

 11 August, 2014, RTV: Condition of the European Commission and the case of ATP \"Vojvodina\"

 28 July, 2014, PRAVO DANAS: The case of ATP“Vojvodina“ on the line

 The report from the hearing for my personal damages compensation held on 3 July, 2014 - political and criminal pressure in the court cases I have been running and obstruction

 4 July, 2014. PRAVO DANAS: the Expert did not Understand the Court’s Order

 3 July,2014. RTV: Dević vs the City of Novi Sad: The Trial Still at the Beginning

  7 June 2014, The Commercial Court from Novi Sad has said in its judgement P 287/2013 that the contract between ATP Vojvodina and the City of Novi Sad is not null and void!!

 15 May, 2014, Ilija Dević’s court submission

 14 May 2014, the minute ,P 249/2011  from the hearing about personal compensation to Ilija Dević

The letter to Aleksandar Vučić, Prime Minister of the Republic of Serbia Government 28 April, 2014

ATP“Vojvodina“ is on the list of  24 controversial privatiations solving of which is demanded by the European Commission in Brussels, based on the report submitted by the Anti-Corruption Council.  ATP“Vojodina“ has been especially emphasized in the report as the only case in which the investor is the one suffering damage.

Ilija Dević is one of the most succesful private businessmen not only in Serbia, but also in ex SFRY. From 1974 until completion of  30 million Euros worth ATP“Vojvodina“ investment in 2006, he enlarged his fund as a domestic investor without political background. 

Ilija Dević has exclusively invested through Serbian craftshops, Serbian commercial companies, but not through the companies from the tax relating paradise islands. In spite of that, political criminal  band wanted to destroy him and, in that process, he was left without protection of his own country..

ATP“Vojvodina“ and the intervener Ilija Dević , got the lawsuit against the City of Novi Sad since the City did not coply with the contract concluded on construction of the intercity bus station; the lawsuit was got exclusively by merit of Ilije Devića and his team. He has still been taking civil procedures against the City of Novi Sad for personal damage, because he invested  30 million Euros into ATP“Vojvodina and he also guaranteed for all the obligations with the business banks with his personal property. 

After getting the lawsuit, instead of making the City of Novi Sad fulfill its obligations and taking the judgement brought by the Court of Appellate as the basis for the final solving of the problem,  the Procecutor’s Office filed the criminal charge against Dević. The charge was based on the documents which were at the police of Novi Sad disposal even from 2006 but it was not processed because there was no legal basis for that.

The constructed charge was used by the Prosecutor’s Office as the basis for making decision on Dević’s detention.

Taking up the slogan the public is the best protection, on this site we are presenting history of Ilija Dević as a businessman and investor in the state of Serbia since 1974, chronolgy of the case of ATP“Vojvodina“, entire documentation to be viewed, the documents relating the proceedings against the City of Novi Sad, constitutional complaint to the judgement brought by the Higher Cassational Court, criminal charges filed by Ilija Dević (For which it is not known if they have been dropped,if they have been processed,if any investigations have been started or if any charges have been brought ) and the criminal proceedings against Ilija Dević. 

ATP “Vojvodina“ looked like this

before being privatized

  

ATP“Vojvodina“ looks like this

after being privatized

 Joomla templates by Joomlashine